Krav til M6

Under er en oversikt over testcase som inngår i kravet til M6 for systemleverandører. Dette omfatter alle testcase som er verifisert OK i Smoke test og er klar for test fra Elhubs side.

Til M6 må systemleverandørene ha gjennomført alle aktuelle testcase med godkjent resultat, dvs. at antall feil ikke må overstige kravet i Testplan System Vendor Trial v4.1. Tester vil bli verifisert via testlogger sendt inn av systemleverandørene og sjekk av testresultater i Elhub.
Beskrivelse av testcase finnes her.

 Testcase
 BRS-NO-101
 BRS-NO-101 Cancel
 BRS-NO-101 Reject
 BRS-NO-102
 BRS-NO-102 Cancel
 BRS-NO-102 Reject
 BRS-NO-103 Profiled
 BRS-NO-104
 BRS-NO-111-1
 BRS-NO-111-3
 BRS-NO-111-4
 BRS-NO-121
 BRS-NO-122
 BRS-NO-123
 BRS-NO-132
 BRS-NO-133
 BRS-NO-201
 BRS-NO-211
 BRS-NO-212
 BRS-NO-213
 BRS-NO-223
 BRS-NO-301
 BRS-NO-303
 BRS-NO-311 EAC
 BRS-NO-311 Meter
 BRS-NO-312
 BRS-NO-313
 BRS-NO-317
 BRS-NO-402
 BRS-NO-601-1
 BRS-NO-611 with ID
 BRS-NO-611 with MPID