SVT Calculations testBeregningstest for systemleverandører som innehar både nettselskap og kraftleverandør-rollen
Testdata er distribuert, så fort disse er på plass, kontakter systemleverandør Elhub for å sette i gang balanseavregninger. Deretter sendes måleverdier inn fortløpende.

Calculations test for system vendors with role Balance supplier (and Balance responsible party)
Elhub have created a MGA where Elhub is Grid Access provider and meter values are reported regularly. Please contact Elhub, and they will distribute profiled and non-profiled metering points.