Sikkerhet og sertifikater

EMIF stiller krav til at meldingsutveksling med Elhub gjennomføres med signering med WS-security. Dette gjelder både for test og produksjon. Signering skal utføres med sertifikat fra Buypass eller Commfides.

Sertifikatet skal være knyttet til organisasjonsnummeret til den som utfører fysisk utveksling med Elhub. Dette kan enten være en markedsaktør eller en tjenesteleverandør. F.eks. kan proxy-leverandører bruke eget virksomhetssertifikat for alle utvekslinger mellom sine kunder og Elhub.

Bestilling av sertifikat gjøres direkte fra nettsidene til “Buypass”: eller “Commfides”:

I Aktørsertifisering (AGT) mot Edielportalen og Aktørgodkjenning/Pilottesting mot Elhub kan man velge mellom å bruke testsertifikat eller virksomhetssertifikat.
I produksjon er det kun virksomhetssertifikat som godtas.

Elhub public keys.