EMT3 og 4 - Mai til september 2018

EMT3 og 4 (Utvidet markedsverifisering runde 3 og 4) skal gjennomføres i perioden 21.mai til 31.september med et utvalg pilotaktører. Planleggingsmessig vil disse bli sett på som en testrunde. Målet med testen er å videreføre test av markedsprosesser fra tidligere testløp i tillegg til å ta inn nye tester knyttet til bulk-oppdateringer og endringer/reverseringer ved go-live. Beregningsverifisering er skilt ut som en egen test og vil ha prioritet over EMT3 og 4 i gjennomføring. Test av nedetid og ytelse er ikke med i EMT3 og 4.

Føringer for testen

 • Det vil rapporteres status pr. testcase og eventuelle defects knyttet til BRS’er
 • Et testcase ansees ikke som gjennomført før alle steg er gjennomført og dette er dokumentert i Jira
 • Pilotene oppfordres til å kjøre fritesting på migrerte data ut over definerte testcase

Kriterier for deltakelse

 • Aktørgodkjenning er gjennomført
 • De som deltar ligger på plan for beregningsverifisering, og har kapasitet til å gjennomføre beregningsverifisering og utvidet markedsverifisering i parallell
 • Alle test case kjøres i samarbeid mellom kraftleverandør og nettselskap
 • Alle test case kjøres i parallell med beregningsverifisering, og det forutsettes at det sendes inn måleverdier på målepunktene som benyttes i testen

Omfang

 • 64 testcase for markedsprosesser i henhold til oversikt i JIRA. 50 av disse var scope i Utvidet Markedsverifisering runde 2, 14 case er nye
 • Alle test case er i utgangspunktet obligatoriske. Piloten fjerner case som ikke er aktuelle for dem fordi de f.eks. ikke har profilavregnede målepunkt
 • Test case som er godkjent i Utvidet markedsverifisering runde 2 trenger ikke å rekjøres

Resultatmål for EMT3 og 4

 • Gjennomføringsrate per testcase per pilot: 100%. Alle registrerte testcase pr pilot skal være kjørt av alle pilotene minst en gang, og resultatet skal være dokumentert i JIRA
 • Passrate testcaser pr pilotaktør: 80%

Rapportering av resultater i Jira

Piloten tilpasser selv scopet i Jira ved å slette testcase som ikke skal kjøres fra cyclen sin. Status per testcase skal rapporteres slik i Jira

 • Pass – Testen er gjennomført uten A eller B feil
 • Fail – Testen feiler enten i Elhub, hos aktøren eller begge steder, og feilen er en A eller B feil
 • Blocked – Feil i Elhub, hos aktøren eller begge steder hindrer piloten i å utføre testen
 • WIP – Testen er påbegynt, men ikke fullført
 • Unexecuted – Testen er ikke påbegynt

Kjøreplan for testen

Deltakere (ikke endelig)

 • Agder Energi Nett
 • LOS
 • Hafslund Strøm
 • Hydro Aluminimum
 • Skagerak
 • Ustekveikja
 • Ishavskraft
 • Eidsiva Marked ?