EMT2 - Januar / februar 2018

Utvidet markedsverifisering runde 2 skal gjennomføres i perioden 15.januar til 23.februar med et utvalg pilotaktører. Målet med denne testrunden er å kombinere markedsprosesser og beregninger i en helhetlig test av Elhubs forretningsprosesser. Vi planlegger også å gjennomføre ytelsestest og test av nedetid i Elhub som del av denne testen.

Føringer for testen

 • Alle måleverdiinnsendere som deltar i testen skal sende inn timeverdier for alle sine målepunkter daglig,       både for forbruk, produksjon og utveksling
 • Elhub vil kjøre daglige beregningsjobber på gitte tidspunkter og sende ut resultater til testdeltakerne
 • Det vil bli definert et sett med testcase i Jira som pilotene skal gjennomføre
 • Det vil rapporteres status pr. testcase og eventuelle defects knyttet til BRS’er
 • Et testcase ansees ikke som gjennomført før alle steg er gjennomført og dette er dokumentert i Jira
 • Hver pilot må gjennomgå sine test cycles i Jira og slette testcase de ikke skal gjennomføre
 • Pilotene oppfordres til å kjøre fritesting på migrerte data ut over definerte testcase
 • Channel milestone vil settes til 15/1 2018 kl. 00:00 for alle ikke-profilerte målepunkter

Omfang

Utvidet markedsverifisering runde 2 skal omfatte følgende tester:

 • Balanseavregning D+1 til D+5 inkludert meldinger til NBS og NECS
 • Avviksoppgjør
 • 51 testcase for markedsprosesser i henhold til oversikt i Jira
 • Test av nedetid over ett døgn
 • Ytelsestest for måleverdiinnsending for alle inkluderte målepunkter

Resultatmål for testen

 • Alle registrerte testcase pr pilot som har vært mulig å gjennomføre (ikke blocked pga feil hos Elhub eller       feil hos systemleverandør, dvs ikke mulig for pilotaktør å kjøre caset) skal være kjørt av alle pilotene, og       resultatet skal være dokumentert i Jira
 • Minimum passrate testcaser for markedsprosesser pr pilotaktør: 30%
 • Minst en pilot oppnår 70% passrate for testcaser for markedsprosesser
 • Alle nettselskaper skal ha sendt inn komplett sett av timeverdier (forbruk, produksjon, utveksling,       kombinasjon) for minst ett driftsdøgn
 • Balanseavregning D+5 skal være vellykket kjørt minst en dag for alle beregningspiloter. Inkluderer       utsending av BRS-NO-321, 322 og 502 og mottak av disse av alle pilotaktører med relevante roller i MGA’et
 • Minst en pilot oppnår stabil kjøring av balanseavregning for minst en sammenhengende uke (7       kalenderdager)
 • Avviksoppgjør skal være vellykket kjørt minimum 1 gang for minst en pilotaktør. Inkluderer utsending av       BRS-NO-503 og mottak av disse av alle pilotaktører med relevante roller i MGA’et
 • Nedetidstest med nedetid (Elhub tar ikke mot meldinger) mer enn et døgn skal være gjennomført

Rapportering av resultater i JIRA

Piloten tilpasser selv scopet i JIRA ved å slette testcase som ikke skal kjøres fra cyclen sin. Status per testcase skal rapporteres slik i JIRA

 • Pass – Testen er gjennomført uten A eller B feil
 • Fail – Testen feiler enten i Elhub, hos aktøren eller begge steder, og feilen er en A eller B feil
 • Blocked – Feil i Elhub, hos aktøren eller begge steder hindrer piloten i å utføre testen
 • WIP – Testen er påbegynt, men ikke fullført
 • Unexecuted – Testen er ikke påbegynt

Kjøreplan for testen

Deltakere

Aktør Beregning Ende-til-ende markedsprosesser Fritesting
Agder Energi Nett x x
Agder Energi Nett AS – Regulert kraftleverandør x x
LOS AS x x
Eidsiva Nett AS x
Eidsiva Nett AS – Regulert kraftlev x
Eidsiva Marked AS x
Embriq x
Hafslund Nett x x
Hafslund Nett AS Innsamler x x
Hafslund Strøm x x
Norgesenergi x x
Hallingkraft x x
Hafslund Nett pliktleverandør x x
Hafslund Strøm Tredjepart x x
Hydro Aluminium x x
Høland og Setskog Elverk Nett x
Høland og Setskog Elverk Kraft x
Nesset Kraft AS Nett x
Nesset Kraft AS Regulert kraftleverandør x
Nesset Kraft AS x
SFE Nett x
SFE Nett Reg Kraftleverandør x
Skagerak x x
Skagerak Nett AS Regulert x x
Smarthub x
Statnett SF x
Statnett Nettap x
Ustekveikja x
Validér x
Vest Telemark Kraftlag AS Nett x