Ende-til-ende markedsprosesser Runde 1

Ende-til-ende markedsprosesser i utvidet markedsverifikasjon skal verifisere at Elhub og aktørenes systemer behandler markedsprosesser kjørt i rekkefølge i henhold til kravspesifikasjon. Pilotaktørene vil gjennomføre aktiviteten.

Formål

Ende-til-ende test av markedsprosesser består av tre områder

 • Kombinerte: Flere markedsprosesser kjørt i sekvens på samme målepunkt. Formålet er å kjøre markedsprosesser i rekkefølge slik aktørene vil gjøre i drift.
 • Kryssende: Flere (primært to) samtidige markedsprosesser kjørt på samme målepunkt. Formålet er å teste at valideringsregler fungerer iht. krav.
 • På tvers: Flere aktører er involvert i samme markedsprosess. Formålet er å teste et utvalg av markedsprosesser som kjøres på tvers av markedsaktører med ulike systemoppsett.

Omfang

Elhub holder på å utarbeide testomfanget av ende-til-ende verifiseringen av markedsprosesser. To hovedprinsipper ligger til grunn for å definere omfanget

 1. Testen skal validere at markedsprosessene for grunndata- og kontraktsendringer fungerer når markedsprosessene kjøres i rekkefølge, slik at systemene sender og mottar riktige meldinger med korrekt innhold
 2. Målverdirapportering skal fungere i kombinasjon med markedsprosessene for grunndata- og kontraktsendringer, slik at måleverdier sendes til riktig markedsaktør når det skjer endringer i grunndata og kontrakter

Case

Casene er tilgjengelige for pilotaktørene i Elhubs eksterne JIRA. Les mer om JIRA her. Nederst på siden er det lagt ut eksempler på sju case.

Hvert case består av

 • Precondition: Angir starttilstand i målepunktet før testen starter
 • Postcondition: Angir sluttilstanden i målepunktet når testen er ferdig
 • Description: Inneholder er tekstlig beskrivelse av hva som skjer i caset, hvilke markedsaktørroller som er involvert og hvilke markedsprosesser (BRS-er) som er involvert
 • Step: Inneholder hvilken dag steget skal gjennomføres, hvilken markedsaktørrollen som skal utføre steget og en tekstlig beskrivelse av hva som skal gjøres
 • Expected result: Inneholder en tekstlig beskrivelse av forventet resultat per steg. For steg med meldinger angis dokumenttype, navn på meldingen og markedsprosess

Gjennomføring av ende-til-ende markedsprosesser runde 1, uke 47 og 48 høsten 2017

Totalt omfang for ende-til-ende markedsprosesser runde 1 som skal kjøres i uke 47 og 48, 20.11 – 1.12 2017, er ca. 50 testcase der flere roller er involvert i hvert testcase. Alle testcase finnes i JIRA. Testcasene i JIRA er nesten ferdige, men noen har kommentarer i rødt. Målet er å ferdigstille casene innen fredag 8.11.2017. Elhub vil verifisere hvilke av testcasene som er «pass» og dermed kan kjøres i E2E-testen. Testcase som feiler i vår interntesting vil vi ikke få kjørt i høst. Elhub vil distribuere en liste over hvilke testcase som fungerer ila uke 45, og legge disse testcasene opp per aktør i JIRA. Når dere får denne ønsker vi at dere gjør forberedelser i uke 45 og 46 til testen.

Forberedelser før testen starter

 • Sett dere inn i scopet for testen og velg ut hvilke testcase dere ønsker å kjøre. Hvilke testcase er det viktig for piloten å kjøre? Hvor stor kapasitet har piloten?
 • De fleste testcase krever samarbeid med andre piloter. Hvem ønsker piloten å samarbeide med? Hvilke muligheter / begrensninger gir dette ift. hvilke testcase piloten kjører? Ta kontakt og avtal hvilke testcase dere skal kjøre sammen. Hver(t) «pilot»/«pilot-par»/«pilot-trio» får sin egen cycle med testcase i JIRA. Gi oss beskjed hvem dere skal samarbeid med, så legger vi opp JIRA. Dere kan samarbeide med de dere vil, vi kan legge opp mange cycler!
 • Velg ut målepunkt du skal kjøre testen på. Dersom målepunktet ikke har ønsket starttilstand for å starte testen, kan dere sende inn BRSer for å sette målepunktet i ønsket tilstand? F.eks. aktivere, flytte inn en fiktiv sluttkunde etc.
 • Alloker tid og ressurser i kalenderen i uke 47 og 48 til å gjennomføre testen.

Forutsetninger og anbefalinger for testgjennomføring

 • I teststegene er det ikke tatt med positiv bekreftelse på at en melding er mottatt (positive acknowledgement) da disse meldingene er frivillige og det varierer mellom systemleverandørene hva som er implementert.
 • Bruk av Elhub Aktørportal er ikke angitt i stegene, men vi oppfordrer alle testere til å bruke Elhub Aktørportal i denne testen når den blir tilgjengelig.
 • En forutsetning for å validere at måleverdier sendes til riktig markedsaktør når det skjer endringer i grunndata og kontrakter, er at det sendes inn måleverdier både for profilavregnede og timeavregnede målepunkt. Vi oppfordrer alle piloter til å sette opp daglig innsending av timeverdier på de timeavregnede målepunktene som er med i testen. Som et minimum bør man tilstrebe å sende hele timesserier for utvalgte dager, i noen case, på noen timeavregnede målepunkt.
 • I casene der det skjer endringer av kontrakter, og det ikke finnes en målerstand på endringsdatoen vil Elhub estimere denne. Denne estimeringen forutsetter at det kjøres en balanseavregning. Høsten 2017 planlegger Elhub å gjennomføre ende-til-ende verifiseringen av markedsprosesser i utvidet markedstest uten beregninger, og estimeringsmeldingene vil derfor ikke inngå i testen.