Beregningsverifisering Runde 1

Formål

Formålet er å verifisere beregningsfunksjonalitet i Elhub sammen med tilsvarende funksjonalitet hos pilotaktørene og i deres systemer. De viktiste beregningsfunkjsonene er balanseavregningen og saldooppgjøret. Høsten 2017 vil vi fokusere på å verifisere balanseavregningen.

Omfang

Over en to ukers periode vil pilotene sende inn daglige måleverdier til Elhub som er de samme som går gjennom deres produksjonssystemer, altså tilnærmet sanntid. Konkrete og spesifikke testcaser relatert til måleverdirapporteringen vil bli tilgjengeliggjort på JIRA for pilotene.
Ca. 10 000 målepunkter er med i beregningstesten. Dette er ingen ytelsestest, men vi ønsker å ha tilstrekkelig volum til at kompleksiteten i løsningen blir testet. Innenfor dette er det en naturlig fordeling av type målepunkter; produksjon, utveksling, gamle timesmålte, profilavregnede og AMS. Nettapsparametrene er også en viktig input til testen slik at Elhub kan regne ut tap, JIP og PPCer.

Hovedpoenget med testen er å teste at pilotene kan sende inn daglige verdier for disse målepunktene, at Elhub beregner riktig, og at riktig resultat sendes tilbake til pilotene og til NBS. Viktig at verdiene som sendes inn faktisk går opp og gir mening.

Forberedelser

Uke 42:

  • Logg dere inn i https://dam-test2.elhub.no/ for å hente ut avviksfiler.
  • Korriger feil og mangler og benytt deltamigrering 19/10. Gi beskjed via post@elhub.no om dere skal benytte denne muligheten.
  • Rekjør connectivity og spør på grunndata gjennom BRS-NO-303 for å se status på produksjons og forbrukspunkt.
  • Status på utvekslingspunkt finnes gjennom å sende måleverdier gjennom BRS-NO-313, ettersom det ikke kan spørres gjennom BRS-NO-303 eller at dere har tilgang til aktørportal. Vent med å kjøre denne til dere har fått melding om at den er internverifisert.

Uke 43/44:

  • Om mulig, sende inn timesverdier for alle MPID slik at vi får testet balanseavregning i forkant av selve verifiseringsperioden.

Skjema for å definere hvilke målepunkt som skal være med i testen er vedlagt.