Statusmøter 2018


Beslutningspunkter 12. januar 2018

  • Beslutning om å starte Utvidet markedsverifisering runde 2 (EMT2) mandag 15.januar opprettholdes.
  • Tilbakemelding fra pilotene bekreftet at disse er klare til oppstart. De har mottatt oversikt fra systemleverandørene over BRS’er som ikke fungerer.
  • Kjente feil på Elhubs side vil bli oppdatert på testcase i Jira innen oppstart.
  • Testcase for beregningstester er lagt inn i Kjøreplanen (Calculations).
  • De som kjører testcase for aktørgodkjenning (fritesting) skal oppdatere status i Edielportalen. Viktig at disse melder fra når tester er kjørt.
  • Daglige statusmøter starter mandag 15/1 kl. 09:30.
  • Elhub vil rullere på support under testen og vil legge ut på Elhub.no hvem som har support pr. uke. Supportteamet i uke 3 er for Markedsprosesser: Ola, Victoria, Arne, Christine; Beregninger: Alf, Anita.