Statusmøter 2018


Statusmøtet 23. februar 2018

 • Exatest2 har vært oppe hele uke 8. Exatest2 tas ned i uke 9 for migrering til Go Live Simulering 2, og det er ikke mulighet for pilotene å teste.
 • Go Live Simulering 2 starter fra mandag 26.febraur, og varer frem til påske, uke 9-12. Hans vil i denne perioden holde daglige statusmøter og ukentlige fredagsmøter. Elhub planlegger å kjøre alle testcasene i Go Live Simulering 2 på fiktive data, og vil loggføre dette i Elhubs cycle i JIRA (som vi gjorde i Go Live Simulering 1). Les med om Go Live Simulering 2 her.
 • Supportere Go Live Simulering 2, uke 9-12; Markedsprosesser: Arne, Ola, Christine. Beregninger: Anita, Alf, Jørgen, Ingvar.
 • I uke 11 og 12 åpner vi for piloter som ønsker å fortsette å teste pilot aktørgodkjenning / connectivity og fortsette utvidet markedsverifisering runde 2.
 • Åpne feil for beregninger per 22.2.2018:
  ○ ED-16956 – Results after running manually MTMComputePPCForGridArea causes faulty graphs in Webportal – Exatest2 – Dependent on other defect
  ○ ED-17206 – BRS-NO-324 receives E0H for market party – gjelder timesavregnet MGA – Analysis in progress
  ○ ED-17415 – BRS-NO-103 eip.x_ami_interval_stats gets the wrong date for supplier change – Feil avdekket i forbindelse med EMT-161
  ○ ED-17660 – ATAM messages not being received – BRS-NO-503. APAM skal være fikset i QA-miljøet -Deploy før Go Live sim 2 skal rette mye i forhold til avviksoppgjøret
  ○ ED-17919 – BRS-NO-321 and BRS-NO-502 no imbalance settlement results is sent to market party – Analysis in progress —> dette gjelder kun 1 pilotaktør
  ○ ED-17962 – BRS-NO-314 Market party does not receive any reminders on missing intervals – Fikset i QA —> kommer til exa2 ved neste deploy
 • Åpne feil for markedsprosesser per 22.2.2018:
  ○ ED-17957 Market processes are not processed in Exa2 (opprettet onsdag 21.2.18)
  ○ ED-17873 BRS-NO-211 goes into recovery
  ○ ED-17854 BRS-NO-101 cancellation is rejected
  ○ ED-17468 Processing of BRS-NO-402 in Exatest2 takes 1 hour 16 minues 6.2.2018
  ○ ED-17351 BRS-NO-402 sends NotifyMeteringPointCharacteristics message to SLR 192 times. Dette er ikke en feil likevel, 192 endringer ble trigget i Elwin!
  ○ ED-17342 BRS-NO-123 sends 392 RequestStartOfSupply to DDQ wrongly
  ○ ED-17233 BRS-NO-122 for a production metering point (E18) is approved with taxation information
  ○ ED-17019 BRS-NO-104 goes into recovery
 • Feil som er lukket for markedsprosesser i uke 8 er:
  ○ ED-17609 BRS-NO-202 goes into recovery
  ○ ED-17452 BRS-NO-102 goes into recovery (ED-17482 er dekket at ED-17452)
  ○ ED-17470 BRS-NO-104 goes into recovery
  ○ ED-17392 BRS-NO-102 goes into recovery
  ○ ED-17390 BRS-NO-201 goes into recovery
  ○ ED-17166 BRS-NO-121 goes into recovery
  ○ ED-17360 BRS-NO-123 goes into recovery
  ○ ED-17188 Crossing BRS’s received in order 201, 102 is processed in wrong order 102, 201
  ○ ED-17145 Market processes are not being processed in Exatest2 after deply 25.1.2018.
  ○ ED-17060 BRS-NO-302 goes into Initiated status and is not processed


Statusmøtet 16. februar 2018

 • Exatest2 var nede hele mandag 12.2 og tirsdag 13.2 som følge av at utsending av gamle PPC-verdier (BRS-NO-322) i vesentlig grad påvirket ytelsen i Exatest2. Vi gjør deploy torsdag 15.2.2018 for å få inn rettelser i beregningsjobber. Exatest2 vil være utilgjengelig fredag 16/2 fra kl. 16.00 til kl. 22.00 grunnet en teknisk oppgradering.
 • Vi har gjennomført de fire ukene i planen, og har igjen 1 reserveuke. Nedetidstesten som var planlagt mandag 19.2 og tirsdag 20.2, uke 8 avlyses. Årsaken til dette er at aktørene ønsker tid til testing av markedsprosesser, og at vi ufrivillig har testet mye nedetid gjennom de siste 5 ukene.
 • Åpne feil for beregninger per 15.2.2018:
  ○ ED-16791 – BRS-NO-314 No reminders sent for exchange point – Kommer fiks denne uka
  ○ ED-16956 – Results after running manually MTMComputePPCForGridArea causes faulty graphs in Webportal – Exatest2
  ○ ED-17000 – It is not possible to change Subscriptions on a market party in Elhub Web Portal – gjelder utsending av PPCer som da kan skrus av.
  ○ ED-17206 – BRS-NO-324 receives E0H for market party – gjelder timesavregnet MGA
  ○ ED-17337 – BRS-NO-312 FPC is created but not sent to market party – Fungerer nå.
  ○ ED-17415 – BRS-NO-103 eip.x_ami_interval_stats gets the wrong date for supplier change – Feil avdekket i forbindelse med EMT-161
  ○ ED-17660 – ATAM messages not being received – BRS-NO-503. APAM skal være fikset i QA-miljøet
 • Med en del nedetid og mye prosesseringsarbeid med eldre PPCer har beregninger ikke blitt kjørt i henhold til kjøreplan. Vi setter ny channel milestone til mandag 19.02.2018 00:00 slik at alle aktører kan starte full innsending igjen fra tirsdag 20/2
 • Åpne feil for markedsprosesser per 15.2.2018:
  ○ ED-17609 BRS-NO-202 goes into recovery
  ○ ED-17452 BRS-NO-102 goes into recovery (ED-17482 er dekket at ED-17452)
  ○ ED-17470 BRS-NO-104 goes into recovery
  ○ ED-17468 Processing of BRS-NO-402 in Exatest2 takes 1 hour 16 minues 6.2.2018
  ○ ED-17392 BRS-NO-102 goes into recovery
  ○ ED-17360 BRS-NO-123 goes into recovery
  ○ ED-17351 BRS-NO-402 sends NotifyMeteringPointCharacteristics message to SLR 192 times. Dette er ikke en feil likevel, 192 endringer ble trigget i Elwin!
  ○ ED-17342 BRS-NO-123 sends 392 RequestStartOfSupply to DDQ wrongly
  ○ ED-17233 BRS-NO-122 for a production metering point (E18) is approved with taxation information
  ○ ED-17188 Crossing BRS’s received in order 201, 102 is processed in wrong order 102, 201
  ○ ED-17145 Market processes are not being processed in Exatest2 after deply 25.1.2018. Alle markedsprosessene som lå i “WaitingForCancellation” er nå avsluttet, så målepunktene kan brukes videre i test. Merk at det kan være uoverenstemmelse mellom pilotenes testsystem og Elhub. Venter på Root Cause Analysis før vi lukker defecten.
  ○ ED-17019 BRS-NO-104 goes into recovery
  ○ ED-17060 BRS-NO-302 goes into Initiated status and is not processed
 • Supportteamet i uke 8 er for Markedsprosesser: Ola, Arne, Christine; Beregninger: Alf, Anita, Ingvar, Jørgen.


Statusmøtet 9. februar 2018

 • Exatest2 har hatt 5 t 30 minutter nedetid fredag 9.2. Vi gjorde deploy torsdag 8.2.2018. Vi har funnet en løsning på utfordringene med prosesser i “WaitingForCancellation” som stopper ved deployments som vi håper vil fungere fom. neste uke.
 • Vi har gjennomført de fire ukene i planen, og har igjen 2 reserveuker. En pilot er nesten i mål, øvrige piloter vil teste mye i uke 7 og 8. Vi fortsetter med både måleverdiinnsending og beregninger i uke 7 og 8.
 • Åpne feil for beregninger per 8.2.2018:
  ○ ED-16791 – BRS-NO-314 No reminders sent for exchange point – Kommer fiks denne uka
  ○ ED-16956 – Results after running manually MTMComputePPCForGridArea causes faulty graphs in Webportal – Exatest2
  ○ ED-17000 – It is not possible to change Subscriptions on a market party in Elhub Web Portal – gjelder utsending av PPCer som da kan skrus av. Analyse pågår
  ○ ED-17206 – BRS-NO-324 receives E0H for market party – gjelder timesavregnet MGA
  ○ ED-17337 – BRS-NO-312 FPC is created but not sent to market party – analyse pågår.
  ○ ED-17415 – BRS-NO-103 eip.x_ami_interval_stats gets the wrong date for supplier change – Feil avdekket i forbindelse med EMT-161
 • Åpne feil for markedsprosesser per 8.2.2018:
  ○ ED-17452 BRS-NO-102 goes into recovery (ED-17482 er dekket at ED-17452)
  ○ ED-17470 BRS-NO-104 goes into recovery
  ○ ED-17468 Processing of BRS-NO-402 in Exatest2 takes 1 hour 16 minues 6.2.2018
  ○ ED-17392 BRS-NO-102 goes into recovery
  ○ ED-17390 BRS-NO-201 goes into recovery
  ○ ED-17360 BRS-NO-123 goes into recovery
  ○ ED-17351 BRS-NO-402 sends NotifyMeteringPointCharacteristics message to SLR 192 times. Dette er ikke en feil likevel, 192 endringer ble trigget i Elwin!
  ○ ED-17342 BRS-NO-123 sends 392 RequestStartOfSupply to DDQ wrongly
  ○ ED-17233 BRS-NO-122 for a production metering point (E18) is approved with taxation information
  ○ ED-17188 Crossing BRS’s received in order 201, 102 is processed in wrong order 102, 201
  ○ ED-17166 BRS-NO-121 goes into recovery
  ○ ED-17145 Market processes are not being processed in Exatest2 after deply 25.1.2018. Alle markedsprosessene som lå i “WaitingForCancellation” er nå avsluttet, så målepunktene kan brukes videre i test. Merk at det kan være uoverenstemmelse mellom pilotenes testsystem og Elhub. Venter på Root Cause Analysis før vi lukker defecten.
  ○ ED-17019 BRS-NO-104 goes into recovery
  ○ ED-17060 BRS-NO-302 goes into Initiated status and is not processed
 • Supportteamet i uke 7 er for Markedsprosesser: Ola, Arne, Christine; Beregninger: Alf, Anita, Ingvar, Jørgen.


Statusmøtet 2. februar 2018

 • Exatest2 har hatt 4 timer nedetid mandag. Etter dette ingen nedetid denne uken og vi valgte å ikke gjøre deployment av ny kode.
 • Kjøreplanen for neste uke er noe endret og oppdatert – se her. Nedetidstesten er flyttet til mandag 19.2 og tirsdag 20.2, uke 8. EMT-161 kjøres tirsdag 6.2 og onsdag 7.2 av Hafslund og Skagerak + Ustekveikja + LOS.
 • Åpne feil for beregninger per 1/2 er: ED-16791 – BRS-NO-314 No reminders sent for exchange point, ED-16956 – Results after running manually MTMComputePPCForGridArea causes faulty graphs in Webportal – Exatest2, ED-17000 – It is not possible to change Subscriptions on a market party in Elhub Web Portal – gjelder utsending av PPCer som da kan skrus av. Skal fikses ved deploy 25/1, I forbindelse med EMT-104 ble det produsert både FPCer og TPCer, men disse ble ikke sendt ut. Defect skal meldes.
 • Åpne feil for markedsprosesser per 1/2 er: ED-17233 BRS-NO-122 for a production metering point (E18) is approved with taxation information, ED-17188 Crossing BRS’s received in order 201, 102 is processed in wrong order 102, 201, ED-17166 BRS-NO-121 goes into recovery, ED-17145 Market processes are not being processed in Exatest2 after deply 25.1.2018. Alle markedsprosessene som lå i “WaitingForCancellation” er nå avsluttet, så målepunktene kan brukes videre i test. Merk at det kan være uoverenstemmelse mellom pilotenes testsystem og Elhub. Venter på Root Cause Analysis før vi lukker defecten. ED-17019 BRS-NO-104 goes into recovery, ED-17060 BRS-NO-302 goes into Initiated status and is not processed
 • Vi minner om at de forberedende aktivitetene til aktørgodkjenningen starter på mandag, les mer her.
 • Supportteamet i uke 6 er for Markedsprosesser: Ola, Arne, Christine; Beregninger: Alf, Anita, Ingvar, Jørgen.


Statusmøtet 26. januar 2018

 • Exatest2 har hatt 2 timer nedetid mandag 22.1, og var nede fredag 26.1. fra kl. 8. I tillegg har det vært treghet i prosessering i perioder, spesielt tirsdag 23.1 og onsdag 24.1. Det ble kjørt deploy i Exatest2 torsdag 25.1 kl.14.00.
 • Vi fortsetter å følge kjøreplanen. Onsdag 31.1 skal Hafslund og Skagerak kjøre EMT-104. Elhub foreslår at Hafslund og Skagerak kjører dette i sine egne JIRA-cycler.
 • Beregningstest er kjørt i henhold til kjøreplan. Åpne feil i beregningstesten er: ED-16752 – MTMComputeSettlement for all grid areas exits with status FAILED in Exatest2 – er under utarbeidelse og vi har midlertidig workaround, ED-16791 – BRS-NO-314 No reminders sent for exchange point, ED-16956 – Results after running manually MTMComputePPCForGridArea causes faulty graphs in Webportal – Exatest2, ED-17000 – It is not possible to change Subscriptions on a market party in Elhub Web Portal – gjelder utsending av PPCer som da kan skrus av.
 • Markedsprosesser er kjørt i henhold til kjøreplan. Åpne feil for markedsprosesser er: ED-17060 BRS-NO-302 goes into Initiated status and is not processed, ED-17019 BRS-NO-104 goes into recovery, ED-17012 BRS-NO-103 goes into initiated, and 414 NotifyStartOfSupply is not sent to DDQ and DDM og ED-17010 BRS-NO-101 goes into initated, and positive acknowledgement is not sent to DDQ
 • Forberedelsesfase for Aktørgodkjenning starter 05.02.2018. Informasjon om forberedende aktiviteter kan dere lese her.
 • Elhub sender ut en mail om deltagelse i Go Live Sim 2, samt hvem som kan rapportere komplette måleverdier.
 • Supportteamet i uke 5 er for Markedsprosesser: Ola, Arne, Christine; Beregninger: Alf, Anita, Ingvar, Jørgen.


Statusmøtet 19. januar 2018

 • Exatest2 har vært oppe hele uken frem til fredag kl 13.30.
 • Beregningstest er kjørt i henhold til kjøreplan. Flere piloter har fått godkjent balanseavregningen og       mottatt resultater. Testcase lablet “calculation” er oppdatert i JIRA, ingen defects funnet. Elhub har en       defect på at det ikke sendes ut purringer (BRS-NO-314) på utvekslingspunkter.
 • Markedsprosesstestcase er kjørt i henhold til plan. Testcase for markedsprosesser er oppdatert i JIRA,       ingen defects funnet. Fremdrift varierer fra pilot til pilot, og pilotene som ligger bak kjøreplanen oppfordres       til å sette av reserveukene, uke 7 og 8, til test.
 • Vi besluttet å ikke kjøre deply denne uken, uke 3. Deploy for uke 3 og 4 vil gjøres torsdag 25.1 kl.14.00.       Miljøet blir dermed utilgjengelig for test torsdag 25.1. kl 14.00 til fredag 26.1 kl 8.00.
 • Supportteamet i uke 4 er for Markedsprosesser: Ola, Arne, Christine; Beregninger: Alf, Anita.


Statusmøtet 12. januar 2018

 • Beslutning om å starte Utvidet markedsverifisering runde 2 (EMT2) mandag 15.januar opprettholdes.
 • Tilbakemelding fra pilotene bekreftet at disse er klare til oppstart. De har mottatt oversikt fra       systemleverandørene over BRS’er som ikke fungerer.
 • Kjente feil på Elhubs side vil bli oppdatert på testcase i Jira innen oppstart.
 • Testcase for beregningstester er lagt inn i Kjøreplanen (Calculations).
 • De som kjører testcase for aktørgodkjenning (fritesting) skal oppdatere status i Edielportalen. Viktig at       disse melder fra når tester er kjørt.
 • Daglige statusmøter starter mandag 15/1 kl. 09:30.
 • Elhub vil rullere på support under testen og vil legge ut på Elhub.no hvem som har support pr. uke.       Supportteamet i uke 3 er for Markedsprosesser: Ola, Victoria, Arne, Christine; Beregninger: Alf, Anita.