Statusmøter 2018


Statusmøtet 20. april 2018

 • Status Exatest2:
  Exa2 ble oppgradert 18/4 der vi bl.a. fikk rettelse på feil på kansellering. Feil på bekreftelse på kanselleringsmeldinger til DDM er fortsatt ikke rettet (ED-19176 – BRS-NO-211 ConfirmEndOfSupply (E02) is not sent to DDM). Miljøet vil være utilgjengelig for test hele uke 17.
 • Pilot Aktørgodkjenning:
  12 piloter har allerede oppnådd 100% godkjenning på alle testcase for deres roller og over halvparten av pilotene har oppnådd over 70%. Se status på pilot aktørgodkjenning her. Pilot Aktørgodkjenning fortsetter å være åpen for gjennomføring fra uke 18. Det kalles inn til evalueringsmøte neste uke.
 • Beregningsverifisering:
  Har nå uttrekk som gir utveksling per nabo MGA for et MGA. Uttrekk utføres ad hoc. Vi har ingen indikasjon på at Elhub ikke beregner korrekt i balanseavregninga. Alle avvik på dette hittil i markedstest har vært knytta til feil eller avvik ved innsending av måleverdier. (Retning, avvisning, feilmigrering, forskjellige selskaper jobber på forskjellige bruksdøgn.) Vi skal ikke utelukke at det finnes feil, men det er ikke hovedhypotesen. TEN: Har ikke vært kommunikasjon denne uka. Statnett: Har vært stor framgang i og med at man fikk oversikt over hvilke nabonett avvik kom fra. Likevel fortsatt avvik mot NBS. Agder: Jobber med å avstemme rapporteringen, da nettapet blir for høyt
 • Go Live Simulering 3
  Kjøreplan ligger her. Sjekklister for markedsaktører ligger her. Sjekklistene er under arbeid og skal benyttes fra uke 18 i forbindelse med kvalitetssikring av data i Elhub. Vi ønsker tilbakemelding på hva som fungerer og hva som eventuelt må endres.


Statusmøtet 13. april 2018

 • Status Exatest2:
  Miljøet har vært stabilt siste uke.
  Ukentlig oppgradering starter nå kl. 16.00 på torsdager.
  Uke 16 er siste uke der miljøet er tilgjengelig for test før vi sletter databasen og gjør en ny opplasting.
 • Åpne defects:
  ED-19176 – BRS-NO-211 ConfirmEndOfSupply (E02) is not sent to DDM – kommer i neste ukes deploy
  ED-19077 – BRS-NO-303 ends up in recovery on metering points without contracts – kan testes nå
  ED-19207 – BRS-NO-102/101: ConfirmStartOfSupply (E02) is not sent to DDQ – kommer i neste ukes deploy
 • Kommunikasjon
  Support pilot aktørgodkjenning uke 16: Markedsprosesser: Kim, Truls, Arne, Henrik og Ola. Beregninger: Anita, Alf, Trond, Ingvar.
 • Pilot Aktørgodkjenning
  For å sikre at BSPene sender inn måleverdier for alle sine kunder, legges det til tre ekstra mottakstestcase til DDM for måleverdier.
  Testcasebeskrivelsene ligger her
  Edielportalen blir oppdatert onsdag neste uke.
  Fremdriftsmål uke 15: 75% av scopet for alle roller er godkjent
  Status så langt kan leses her
  15/36 piloter har nådd fremdriftsmålet
  34/36 har startet
  30/36 har fått minimum ett testcase godkjent
  Når dere oppdager feil i portalen, trenger vi følgende informasjon:
  Hva slags feil dere opplever
  Hvilken rolle dere er innlogget som
  TraceID
  Skjermbilde av feilmeldingen
  Nettleser dere opplever feilen i
 • Beregningsverifisering
  Balanseavregninger kjøres daglig, og fungerer som det skal. Her var det store ytelsesutfordringer fredag–mandag, disse ble løst tirsdag
  Statnett har fått avklart utvekslingsmålepunkt, og innsending med riktig retning på disse i nabonett og blitt kjørt i grønt på ett av nettavregningsområdene
  Skagerak er kjørt i grønt for et bruksdøgn. Får testet purring torsdag ettermiddag
  Trønderenergi er godt i gang med innsending. Feilsøking mhp. manglende data på enkeltpunkter pågår. Er i balanse men mangler produksjon
  Agder har også enkelte mangler på data på nøkkelpunkter. Er i balanse men med mangler
  Fortsatt utfordringer i utsending av purringer på manglende timesverdier i BRS-NO-314
  Aktørenes egen, og vår bistand på feilsøking lider veldig av feil i portalen på måleverdier og manglende datagrunnlag for purringer
  Vi har slitt noe med responstid på forespørsler i Stride. Dette gjelder begge veier
 • Go Live Simulering 3
  Påminnelse om opplasting av 4/4-uttrekket i prod til DAM Exa2 mandag 16/4
  Dersom man hadde feil i 4/4-uttrekket kan man eventuelt ta nytt uttrekk eller legge til filer/linjer til dette uttrekket (typisk produksjon/utveksling)
  Denne opplastingen er for piloter del av GLS3, men det er også en opplasting av data for å danne grunnlaget for Aktørgodkjenningen for hele markedet.
  Mer om GLS3 her.


Statusmøtet 06. april 2018

 • Status Exatest2:
  Miljøet har vært oppe hele uke 14. Ukentlig deployment 5/4 inkluderer siste versjon av Aktørportalen. Dette omfatter rettelse av kjente feil og funksjonalitet for å blokkere tilgang til “usikre” områder. Dvs. at enkelte menyvalg vil være utilgjengelig og gi feilmelding. Aktørportalen vil bli testet i Exatest2 i løpet av fredag og forhåpentligvis bli gjort tilgjengelig for pilotene mandag 9/4. Som nevnt over er et altså utvalgte deler av portalen dere vil få se i første omgang.
 • Pilot Aktørgodkjenning:
  Mange piloter har kommet godt i gang med pilot aktørgodkjenning og tre piloter har allerede oppnådd 100% godkjenning på alle testcase for deres roller. Se status på pilot aktørgodkjenning her.
  Det er viktig at alle piloter bruker testcasebeskrivelsene for aktørgodkjenning og være nøye med kanselleringsfrister. Vi opplever at det er usikkerhet i forhold til hvilke testcaser Edielportalen simulerer aktører – dette er spesifisert i forutsetningene for alle testcaser det gjelder.
 • Beregningsverifisering:
  Balanseavregninger kjøres daglig, og fungerer som det skal. Er et par piloter som sender tilnærmet komplette timesverdier, mens andre fortsatt jobber med å få til innsending av utveksling og produksjon. Vi har registrert flere defects på utsending av purringer på manglende timesverdier i BRS-NO-314. Defect meldt på at alle payloads for et MPID i BRS-NO-313 blir avvist så lenge en eller flere payloads inneholder verdier i kanaler som ikke er registrert i Elhub (i dette tilfelle måleverdier for reaktiv kanal på et utvekslingsmålepunkt som kun står registrert med kanaler for “In” og “Out” i kWh)
 • Supportteam for uke 15 for markedsprosesser: Kim, Truls, Arne og Ola; beregninger; Alf, Ingvar og Jørgen


Statusmøtet 23. mars 2018

 • Pilotene ble informert om at Exa2 er oppe og at de kan friteste gjennom påsken.
 • Kim presenterte fremdriftsmålene for pilot aktørgodkjenningen
 • Det ble gjort en evaluering av Go Live-simulering 2
 • Planen for Go Live-simulering 3 ble gjennomgått i overordnede trekk


Statusmøtet 23. februar 2018

 • Exatest2 har vært oppe hele uke 8. Exatest2 tas ned i uke 9 for migrering til Go Live Simulering 2, og det er ikke mulighet for pilotene å teste.
 • Go Live Simulering 2 starter fra mandag 26.febraur, og varer frem til påske, uke 9-12. Hans vil i denne perioden holde daglige statusmøter og ukentlige fredagsmøter. Elhub planlegger å kjøre alle testcasene i Go Live Simulering 2 på fiktive data, og vil loggføre dette i Elhubs cycle i JIRA (som vi gjorde i Go Live Simulering 1). Les med om Go Live Simulering 2 her.
 • Supportere Go Live Simulering 2, uke 9-12; Markedsprosesser: Arne, Ola, Christine. Beregninger: Anita, Alf, Jørgen, Ingvar.
 • I uke 11 og 12 åpner vi for piloter som ønsker å fortsette å teste pilot aktørgodkjenning / connectivity og fortsette utvidet markedsverifisering runde 2.
 • Åpne feil for beregninger per 22.2.2018:
  ○ ED-16956 – Results after running manually MTMComputePPCForGridArea causes faulty graphs in Webportal – Exatest2 – Dependent on other defect
  ○ ED-17206 – BRS-NO-324 receives E0H for market party – gjelder timesavregnet MGA – Analysis in progress
  ○ ED-17415 – BRS-NO-103 eip.x_ami_interval_stats gets the wrong date for supplier change – Feil avdekket i forbindelse med EMT-161
  ○ ED-17660 – ATAM messages not being received – BRS-NO-503. APAM skal være fikset i QA-miljøet -Deploy før Go Live sim 2 skal rette mye i forhold til avviksoppgjøret
  ○ ED-17919 – BRS-NO-321 and BRS-NO-502 no imbalance settlement results is sent to market party – Analysis in progress —> dette gjelder kun 1 pilotaktør
  ○ ED-17962 – BRS-NO-314 Market party does not receive any reminders on missing intervals – Fikset i QA —> kommer til exa2 ved neste deploy
 • Åpne feil for markedsprosesser per 22.2.2018:
  ○ ED-17957 Market processes are not processed in Exa2 (opprettet onsdag 21.2.18)
  ○ ED-17873 BRS-NO-211 goes into recovery
  ○ ED-17854 BRS-NO-101 cancellation is rejected
  ○ ED-17468 Processing of BRS-NO-402 in Exatest2 takes 1 hour 16 minues 6.2.2018
  ○ ED-17351 BRS-NO-402 sends NotifyMeteringPointCharacteristics message to SLR 192 times. Dette er ikke en feil likevel, 192 endringer ble trigget i Elwin!
  ○ ED-17342 BRS-NO-123 sends 392 RequestStartOfSupply to DDQ wrongly
  ○ ED-17233 BRS-NO-122 for a production metering point (E18) is approved with taxation information
  ○ ED-17019 BRS-NO-104 goes into recovery
 • Feil som er lukket for markedsprosesser i uke 8 er:
  ○ ED-17609 BRS-NO-202 goes into recovery
  ○ ED-17452 BRS-NO-102 goes into recovery (ED-17482 er dekket at ED-17452)
  ○ ED-17470 BRS-NO-104 goes into recovery
  ○ ED-17392 BRS-NO-102 goes into recovery
  ○ ED-17390 BRS-NO-201 goes into recovery
  ○ ED-17166 BRS-NO-121 goes into recovery
  ○ ED-17360 BRS-NO-123 goes into recovery
  ○ ED-17188 Crossing BRS’s received in order 201, 102 is processed in wrong order 102, 201
  ○ ED-17145 Market processes are not being processed in Exatest2 after deply 25.1.2018.
  ○ ED-17060 BRS-NO-302 goes into Initiated status and is not processed


Statusmøtet 16. februar 2018

 • Exatest2 var nede hele mandag 12.2 og tirsdag 13.2 som følge av at utsending av gamle PPC-verdier (BRS-NO-322) i vesentlig grad påvirket ytelsen i Exatest2. Vi gjør deploy torsdag 15.2.2018 for å få inn rettelser i beregningsjobber. Exatest2 vil være utilgjengelig fredag 16/2 fra kl. 16.00 til kl. 22.00 grunnet en teknisk oppgradering.
 • Vi har gjennomført de fire ukene i planen, og har igjen 1 reserveuke. Nedetidstesten som var planlagt mandag 19.2 og tirsdag 20.2, uke 8 avlyses. Årsaken til dette er at aktørene ønsker tid til testing av markedsprosesser, og at vi ufrivillig har testet mye nedetid gjennom de siste 5 ukene.
 • Åpne feil for beregninger per 15.2.2018:
  ○ ED-16791 – BRS-NO-314 No reminders sent for exchange point – Kommer fiks denne uka
  ○ ED-16956 – Results after running manually MTMComputePPCForGridArea causes faulty graphs in Webportal – Exatest2
  ○ ED-17000 – It is not possible to change Subscriptions on a market party in Elhub Web Portal – gjelder utsending av PPCer som da kan skrus av.
  ○ ED-17206 – BRS-NO-324 receives E0H for market party – gjelder timesavregnet MGA
  ○ ED-17337 – BRS-NO-312 FPC is created but not sent to market party – Fungerer nå.
  ○ ED-17415 – BRS-NO-103 eip.x_ami_interval_stats gets the wrong date for supplier change – Feil avdekket i forbindelse med EMT-161
  ○ ED-17660 – ATAM messages not being received – BRS-NO-503. APAM skal være fikset i QA-miljøet
 • Med en del nedetid og mye prosesseringsarbeid med eldre PPCer har beregninger ikke blitt kjørt i henhold til kjøreplan. Vi setter ny channel milestone til mandag 19.02.2018 00:00 slik at alle aktører kan starte full innsending igjen fra tirsdag 20/2
 • Åpne feil for markedsprosesser per 15.2.2018:
  ○ ED-17609 BRS-NO-202 goes into recovery
  ○ ED-17452 BRS-NO-102 goes into recovery (ED-17482 er dekket at ED-17452)
  ○ ED-17470 BRS-NO-104 goes into recovery
  ○ ED-17468 Processing of BRS-NO-402 in Exatest2 takes 1 hour 16 minues 6.2.2018
  ○ ED-17392 BRS-NO-102 goes into recovery
  ○ ED-17360 BRS-NO-123 goes into recovery
  ○ ED-17351 BRS-NO-402 sends NotifyMeteringPointCharacteristics message to SLR 192 times. Dette er ikke en feil likevel, 192 endringer ble trigget i Elwin!
  ○ ED-17342 BRS-NO-123 sends 392 RequestStartOfSupply to DDQ wrongly
  ○ ED-17233 BRS-NO-122 for a production metering point (E18) is approved with taxation information
  ○ ED-17188 Crossing BRS’s received in order 201, 102 is processed in wrong order 102, 201
  ○ ED-17145 Market processes are not being processed in Exatest2 after deply 25.1.2018. Alle markedsprosessene som lå i “WaitingForCancellation” er nå avsluttet, så målepunktene kan brukes videre i test. Merk at det kan være uoverenstemmelse mellom pilotenes testsystem og Elhub. Venter på Root Cause Analysis før vi lukker defecten.
  ○ ED-17019 BRS-NO-104 goes into recovery
  ○ ED-17060 BRS-NO-302 goes into Initiated status and is not processed
 • Supportteamet i uke 8 er for Markedsprosesser: Ola, Arne, Christine; Beregninger: Alf, Anita, Ingvar, Jørgen.


Statusmøtet 9. februar 2018

 • Exatest2 har hatt 5 t 30 minutter nedetid fredag 9.2. Vi gjorde deploy torsdag 8.2.2018. Vi har funnet en løsning på utfordringene med prosesser i “WaitingForCancellation” som stopper ved deployments som vi håper vil fungere fom. neste uke.
 • Vi har gjennomført de fire ukene i planen, og har igjen 2 reserveuker. En pilot er nesten i mål, øvrige piloter vil teste mye i uke 7 og 8. Vi fortsetter med både måleverdiinnsending og beregninger i uke 7 og 8.
 • Åpne feil for beregninger per 8.2.2018:
  ○ ED-16791 – BRS-NO-314 No reminders sent for exchange point – Kommer fiks denne uka
  ○ ED-16956 – Results after running manually MTMComputePPCForGridArea causes faulty graphs in Webportal – Exatest2
  ○ ED-17000 – It is not possible to change Subscriptions on a market party in Elhub Web Portal – gjelder utsending av PPCer som da kan skrus av. Analyse pågår
  ○ ED-17206 – BRS-NO-324 receives E0H for market party – gjelder timesavregnet MGA
  ○ ED-17337 – BRS-NO-312 FPC is created but not sent to market party – analyse pågår.
  ○ ED-17415 – BRS-NO-103 eip.x_ami_interval_stats gets the wrong date for supplier change – Feil avdekket i forbindelse med EMT-161
 • Åpne feil for markedsprosesser per 8.2.2018:
  ○ ED-17452 BRS-NO-102 goes into recovery (ED-17482 er dekket at ED-17452)
  ○ ED-17470 BRS-NO-104 goes into recovery
  ○ ED-17468 Processing of BRS-NO-402 in Exatest2 takes 1 hour 16 minues 6.2.2018
  ○ ED-17392 BRS-NO-102 goes into recovery
  ○ ED-17390 BRS-NO-201 goes into recovery
  ○ ED-17360 BRS-NO-123 goes into recovery
  ○ ED-17351 BRS-NO-402 sends NotifyMeteringPointCharacteristics message to SLR 192 times. Dette er ikke en feil likevel, 192 endringer ble trigget i Elwin!
  ○ ED-17342 BRS-NO-123 sends 392 RequestStartOfSupply to DDQ wrongly
  ○ ED-17233 BRS-NO-122 for a production metering point (E18) is approved with taxation information
  ○ ED-17188 Crossing BRS’s received in order 201, 102 is processed in wrong order 102, 201
  ○ ED-17166 BRS-NO-121 goes into recovery
  ○ ED-17145 Market processes are not being processed in Exatest2 after deply 25.1.2018. Alle markedsprosessene som lå i “WaitingForCancellation” er nå avsluttet, så målepunktene kan brukes videre i test. Merk at det kan være uoverenstemmelse mellom pilotenes testsystem og Elhub. Venter på Root Cause Analysis før vi lukker defecten.
  ○ ED-17019 BRS-NO-104 goes into recovery
  ○ ED-17060 BRS-NO-302 goes into Initiated status and is not processed
 • Supportteamet i uke 7 er for Markedsprosesser: Ola, Arne, Christine; Beregninger: Alf, Anita, Ingvar, Jørgen.


Statusmøtet 2. februar 2018

 • Exatest2 har hatt 4 timer nedetid mandag. Etter dette ingen nedetid denne uken og vi valgte å ikke gjøre deployment av ny kode.
 • Kjøreplanen for neste uke er noe endret og oppdatert – se her. Nedetidstesten er flyttet til mandag 19.2 og tirsdag 20.2, uke 8. EMT-161 kjøres tirsdag 6.2 og onsdag 7.2 av Hafslund og Skagerak + Ustekveikja + LOS.
 • Åpne feil for beregninger per 1/2 er: ED-16791 – BRS-NO-314 No reminders sent for exchange point, ED-16956 – Results after running manually MTMComputePPCForGridArea causes faulty graphs in Webportal – Exatest2, ED-17000 – It is not possible to change Subscriptions on a market party in Elhub Web Portal – gjelder utsending av PPCer som da kan skrus av. Skal fikses ved deploy 25/1, I forbindelse med EMT-104 ble det produsert både FPCer og TPCer, men disse ble ikke sendt ut. Defect skal meldes.
 • Åpne feil for markedsprosesser per 1/2 er: ED-17233 BRS-NO-122 for a production metering point (E18) is approved with taxation information, ED-17188 Crossing BRS’s received in order 201, 102 is processed in wrong order 102, 201, ED-17166 BRS-NO-121 goes into recovery, ED-17145 Market processes are not being processed in Exatest2 after deply 25.1.2018. Alle markedsprosessene som lå i “WaitingForCancellation” er nå avsluttet, så målepunktene kan brukes videre i test. Merk at det kan være uoverenstemmelse mellom pilotenes testsystem og Elhub. Venter på Root Cause Analysis før vi lukker defecten. ED-17019 BRS-NO-104 goes into recovery, ED-17060 BRS-NO-302 goes into Initiated status and is not processed
 • Vi minner om at de forberedende aktivitetene til aktørgodkjenningen starter på mandag, les mer her.
 • Supportteamet i uke 6 er for Markedsprosesser: Ola, Arne, Christine; Beregninger: Alf, Anita, Ingvar, Jørgen.


Statusmøtet 26. januar 2018

 • Exatest2 har hatt 2 timer nedetid mandag 22.1, og var nede fredag 26.1. fra kl. 8. I tillegg har det vært treghet i prosessering i perioder, spesielt tirsdag 23.1 og onsdag 24.1. Det ble kjørt deploy i Exatest2 torsdag 25.1 kl.14.00.
 • Vi fortsetter å følge kjøreplanen. Onsdag 31.1 skal Hafslund og Skagerak kjøre EMT-104. Elhub foreslår at Hafslund og Skagerak kjører dette i sine egne JIRA-cycler.
 • Beregningstest er kjørt i henhold til kjøreplan. Åpne feil i beregningstesten er: ED-16752 – MTMComputeSettlement for all grid areas exits with status FAILED in Exatest2 – er under utarbeidelse og vi har midlertidig workaround, ED-16791 – BRS-NO-314 No reminders sent for exchange point, ED-16956 – Results after running manually MTMComputePPCForGridArea causes faulty graphs in Webportal – Exatest2, ED-17000 – It is not possible to change Subscriptions on a market party in Elhub Web Portal – gjelder utsending av PPCer som da kan skrus av.
 • Markedsprosesser er kjørt i henhold til kjøreplan. Åpne feil for markedsprosesser er: ED-17060 BRS-NO-302 goes into Initiated status and is not processed, ED-17019 BRS-NO-104 goes into recovery, ED-17012 BRS-NO-103 goes into initiated, and 414 NotifyStartOfSupply is not sent to DDQ and DDM og ED-17010 BRS-NO-101 goes into initated, and positive acknowledgement is not sent to DDQ
 • Forberedelsesfase for Aktørgodkjenning starter 05.02.2018. Informasjon om forberedende aktiviteter kan dere lese her.
 • Elhub sender ut en mail om deltagelse i Go Live Sim 2, samt hvem som kan rapportere komplette måleverdier.
 • Supportteamet i uke 5 er for Markedsprosesser: Ola, Arne, Christine; Beregninger: Alf, Anita, Ingvar, Jørgen.


Statusmøtet 19. januar 2018

 • Exatest2 har vært oppe hele uken frem til fredag kl 13.30.
 • Beregningstest er kjørt i henhold til kjøreplan. Flere piloter har fått godkjent balanseavregningen og       mottatt resultater. Testcase lablet “calculation” er oppdatert i JIRA, ingen defects funnet. Elhub har en       defect på at det ikke sendes ut purringer (BRS-NO-314) på utvekslingspunkter.
 • Markedsprosesstestcase er kjørt i henhold til plan. Testcase for markedsprosesser er oppdatert i JIRA,       ingen defects funnet. Fremdrift varierer fra pilot til pilot, og pilotene som ligger bak kjøreplanen oppfordres       til å sette av reserveukene, uke 7 og 8, til test.
 • Vi besluttet å ikke kjøre deply denne uken, uke 3. Deploy for uke 3 og 4 vil gjøres torsdag 25.1 kl.14.00.       Miljøet blir dermed utilgjengelig for test torsdag 25.1. kl 14.00 til fredag 26.1 kl 8.00.
 • Supportteamet i uke 4 er for Markedsprosesser: Ola, Arne, Christine; Beregninger: Alf, Anita.


Statusmøtet 12. januar 2018

 • Beslutning om å starte Utvidet markedsverifisering runde 2 (EMT2) mandag 15.januar opprettholdes.
 • Tilbakemelding fra pilotene bekreftet at disse er klare til oppstart. De har mottatt oversikt fra       systemleverandørene over BRS’er som ikke fungerer.
 • Kjente feil på Elhubs side vil bli oppdatert på testcase i Jira innen oppstart.
 • Testcase for beregningstester er lagt inn i Kjøreplanen (Calculations).
 • De som kjører testcase for aktørgodkjenning (fritesting) skal oppdatere status i Edielportalen. Viktig at       disse melder fra når tester er kjørt.
 • Daglige statusmøter starter mandag 15/1 kl. 09:30.
 • Elhub vil rullere på support under testen og vil legge ut på Elhub.no hvem som har support pr. uke.       Supportteamet i uke 3 er for Markedsprosesser: Ola, Victoria, Arne, Christine; Beregninger: Alf, Anita.