Market Trial-miljøet (Exatest2)

Her finner du tilgjengelighet i i Elhub i Market Trial-miljø (Exatest2), status på hva som fungerer funksjonelt per BRS, status på hva som fungerer funksjonelt per testcase og teknisk tilkoblingsinformasjon.

Status

Exatest2-miljøet er åpent for testing for pilotene.

Planlagt nedetid:

  • Testmiljøet vil være nede mellom kl. 14.00 torsdag og 08.00 fredag pga. ukentlig oppgradering av miljøet.

Forklaringer til de ulike fanene i det vedlagte Excel-dokumentet “Verifisering – Exatest2 – R3.1”.

  • BRS = Status per BRS basert på vår interne verifikasjon
  • Testcase Market trial = Status per aktørgodkjenningstestcase basert på intern verifikasjon og eksterne       kjøringer. Viser også defects.
  • Open defects = Beskrivelse av åpne defects
  • Closed defects = Defects som er lukket

Merk at defects relatert til casene i Utvidet Markedsverifisering linkes inn i JIRA.

Teknisk tilkoblingsinformasjon

URLer for endepunkter til ExaTest2 (Market trial-miljø):

Aktørens system (typisk KIS) som skal kobles til Elhub, må teknisk konfigureres til å snakke med Elhub. Det gjøres ved at tilkoblingsinformasjonen under legges inn i systemet. Dersom aktørene lurer på hvordan dette skal gjøres, må de henvende seg til sin respektive systemleverandør.

  • https://service-test2.elhub.no:8200/WebService/services/MarketProcesses
  • https://service-test2.elhub.no:8200/WebService/services/PollMarketProcesses
  • https://service-test2.elhub.no:8200/WebService/services/MeteringValues
  • https://service-test2.elhub.no:8200/WebService/services/PollMeteringValues
  • https://service-test2.elhub.no:8200/WebService/services/Query

Elhub sitt GLN er 7080003824349 (skal brukes som mottaker i testing).

Sikkerhet og sertifikater

Se denne siden