Market Trial-miljøet (Exatest2)

Her finner du tilgjengelighet i i Elhub i Market Trial-miljø (Exatest2), status på hva som fungerer funksjonelt per BRS og teknisk tilkoblingsinformasjon.

Status

Exatest2-miljøet er åpent for testing for pilotene. (Sist oppdatert: 11.05.18, 07:50)

Planlagt nedetid:

  • Testmiljøet vil være nede mellom kl. 16.00 torsdag og 08.00 fredag pga. ukentlig oppgradering av miljøet.

Åpne defects:

ED-20045 – Error when searching for metering grid are in Elhub Web Portal
Ny defect

ED-20053 – Time out error message when searching for metering points
Ny defect

Channel Milestone

Channel Milestone er et hjelpemiddel i Elhub for å omgå kravet til komplett måleverdirapportering. Dette innebærer at man må sende inn måleverdier fra dette tidspunktet og fremover. I Elhub er det et krav om å ikke generere hull i måleverdiseriene. Når Channel Milestone blir satt betyr dette at systemet tror at det eksisterer verdier frem til Channel Milestone-datoen. “Start”-perioder i måleverdiinnsending må være lik Channel Milestone-dato for å ikke bli avvist. Innsending av måleverdier gjeldene for perioder FØR Channel Milestone-dato (sendt inn etter Channel Milestone-dato) vil da aksepteres og anses som korrigeringer.

Channel Milestone i Aktørgodkjenning

Elhub kommer til å benytte dette hjelpemiddelet i Aktørgodkjenningen for å sikre at alle nettselskapene er i stand til å gjennomføre testcasene for innsending av måleverdier. Datoen for Channel Milestone vil derfor bli satt ukentlig.

Tidspunkt: tirsdager klokken 00:00.

  • Måleverdier for timeavregnede målepunkt: I praksis betyr dette at man kan sende inn måleverdier for      foregående døgn på onsdager. Dersom man er i stand til å sende måleverdier for flere døgn tilbake i tid, kan      man gjennomføre måleverdiinnsending alle dager, så lenge “start”-perioden er lik Channel Milestone-dato.
  • Måleverdier for profilavregnede målepunkt: Måleverdier for profilavregnede målepunkter må sendes med      fra-dato eller til-dato lik Channel Milestone-dato. Se eksempel under:
Cm   312
Trykk på bildet for å forstørre

Teknisk tilkoblingsinformasjon

URLer for endepunkter til ExaTest2 (Market trial-miljø):

Aktørens system (typisk KIS) som skal kobles til Elhub, må teknisk konfigureres til å snakke med Elhub. Det gjøres ved at tilkoblingsinformasjonen under legges inn i systemet. Dersom aktørene lurer på hvordan dette skal gjøres, må de henvende seg til sin respektive systemleverandør.

  • https://service-test2.elhub.no:8200/WebService/services/MarketProcesses
  • https://service-test2.elhub.no:8200/WebService/services/PollMarketProcesses
  • https://service-test2.elhub.no:8200/WebService/services/MeteringValues
  • https://service-test2.elhub.no:8200/WebService/services/PollMeteringValues
  • https://service-test2.elhub.no:8200/WebService/services/Query

Elhub sitt GLN er 7080003824349 (skal brukes som mottaker i testing).

Sikkerhet og sertifikater

Se denne siden