Statusmøter 2017

Her legges det fortløpende ut beslutningspunkter fra de ukentlige statusmøtene med pilotaktørene.


Beslutningspunkter 22. Desember 2017

 • Møtet ble brukt til evaluering av Go-live simulering 1.


Beslutningspunkter 15. Desember 2017

 • Go-live simulering 1 er startet opp ihht. kjøreplan. Connectivity-test mandag og tirsdag, opplasting av delta-uttrekk onsdag og innsending av grunndata-endringer og måleverdier torsdag. Pga. en feil i Elhub har vi ikke fått kjørt D+1 som planlagt, men håper å få gjort dette i løpet av helgen. Alt i alt er vi fornøyd med oppstartuken og ser frem mot “go-live” mandag 18/12.
 • Fra og med 23. desember vil det kun være mulig for piloter å aksessere JIRA med VPN. Informasjon om dette vil bli sendt ut.
 • Utvidet markedstest i januar vil ha samme møtestruktur som Go-live simulering med stand-up møter mandag til torsdag kl. 09.30 og ukentlig statusmøte fredager kl. 10.00.
 • Statusmøte 22/12 blir et evalueringsmøte for Go-live simulering 1
 • Det blir i dag sendt ut pressemelding om at ny Go-live dato for Elhub er satt til 18.februar 2019.


Beslutningspunkter 8. Desember 2017

 • Testmiljøet har vært nede denne uken pga. opplasting av migreringsfiler. Uken som kommer vil vi fortsette Go-live simulering 1 ihht. kjøreplan inkludert opplasting av deltauttrekk fra 30/11.
 • Opplasting av migreringsfiler fra fullt uttrekk er startet men tar lengre tid enn forutsatt. Opplasting må avsluttes kl. 1200 på fredag pga. planlagt oppgradering av miljøet. Dersom vi ikke rekker å bli ferdig må opplasting fortsatte i helgen. Vi har imidlertid tro på at data skal være lastet opp til mandag morgen. Vi trenger da mandag til å verifisere opplastingen, slikt at connectivity-test tidligst kan starte tirsdag 12/12.
 • De som ikke har lastet opp delta-uttrekk må gjøre dette innen kl. 11.00 i dag fredag. De som ikke rekker dette må sikre at egne testdatabaser er i synk. med Elhub.
 • Kjøreplan ble gjennomgang med fokus på gjeldende status på migrering. Det ble besluttet å kjøre etter gjeldende plan så langt det lar seg gjøre og eventuelt komprimere noen aktiviteter.Utsettelse til etter jul er lite ønskelig.
 • Basert på status på migrering på mandag morgen vil vi vurdere om S8, Oppstart innsending av masterdata-endringer skal flyttes 1 dag til 15/12
 • Buffring av meldinger starter som planlagt, og det samme gjør oppgradering av systemer for de som har planlagt dette.
 • Husk å meld dere inn i HipChat rommet “Go Live”. Her vil vi legge ut informasjon gjennom dagen og ut over i testen.


Beslutningspunkter 1. Desember 2017

 • Dette var siste uke med testing før miljøet tas ned for forberedelse til Go-live simulering 1.
 • Migrering av 23/11-uttrekket ble gjort 29/11. Takk for rask respons på dette. Prosesseringen av dette er i rute. Nytt uttrekk ble gjort 30/11 for delta-migrering til uken. Dette vil være grunnlag for Go-live sim 1 og videre testing.
 • Det vil være mulig for de av pilotene som ikke skal delta i Go live sim 1 å teste også i uke 51.
 • Hydro er kjørt gjennom OK og har mottatt resultater. Øvrige er også i gang og har mottatt noen resultater. Takk til pilotene for god innsats.
 • Ende-til-ende markedsprosesser slutter i dag. Takk for bra innsats! Spesielt takk til Hydro som har kjørt 7 testcase pass.
 • Status på testcase vil fra nå rapporteres i Jira. Vi beholder Excel-filer, hhv. “Status Exatest2” for ende-til-ende og kjøreplan for Go Live der man finner mer overordnet info om testcasene f.eks. hvilke BRSer som er med, men da ikke status.
  -Blocked – betyr at feilen(e) i Elhub er så stor(e) at man ikke skal starte testen
  -Fail – betyr at testen kan kjøres, men at det er større eller mindre feil knyttet til caset. Elhub legger inn defect, samt kommentar om hva som er feil.
  -Pass – caset fungerer i Elhub
 • Hafslund og Skagerak vil oppgradere systemene sine som del av Go-live sim 1


Beslutningspunkter 24. November 2017

 • Tester som har pågått denne uke er Pilot aktørgodkjenning, Ende-til-ende markedsprosesser og Beregningsverifisering.
 • Neste uke (48) er siste uke for testing i Exatest2 før oppstart Go-live simulering.
 • Det ble meldt et ønske om å rapportere total status på Pilot aktørgodkjenning og dette vil bli fulgt opp.
 • Ende-til-ende markedsprosesser er nesten halvveis. Hydro, Skagerak, Ustekveikja, Hafslund, Agder og LOS er i gang.
 • I Beregningsverifisering har Hafslund kjørt gjennom OK, mens Hydro er veldig nære (ble godkjent i løpet av ettermiddagen).
 • Vi vurderer å fremskynde opplasting av 23.11-uttrekket til 29.11 i Exatest2. Ingen av pilotene hadde noen problemer med dette. Endelig beslutning vil bli tatt i mandagens go/no-go møte.
 • Siste versjon av kjøreplan for Go-live simulering vil bli sendt ut i nærmeste fremtid.
 • Uttrekket fra 23/11 og evt delta 30/11 vil være grunnlag for Utvidet markedstest i januar.


Beslutningspunkter 17. November 2017

 • Nedetid ifm. oppgradering er fra og med denne uken torsdag kl. 14.00 – fredag kl. 08.00.
 • Pilot Aktørgodkjenning er forlenget i 2 uker med begrenset support siden utvidet markedstest ende-til-ende markedsprosesser starter opp neste uke.
 • Aktørene oppfordres til å få oppdatert sine testcase for ende-til-ende verifisering i Jira.
 • Ingen har rapportert om problemer med å bruke OpenVPN for å få tilgang til Jira.
 • Status på testcase i ende-til-ende verifisering ligger også i Excel-ark “Verifisering – Exatest2 – R3.1”.
 • Beregningsverifiseringen har hatt et gjennombrudd denne uken. Mange har sendt inn måleverdier og flere har mottatt 321, 322 og 502 i retur. Noen har mangler på utvekslingspunkter som må rettes før avregning kan kjøres.
 • Regler for utveksling av personopplysninger og forretningssensitiv informasjon ble gjennomgått. Disse vil bli lagt ut på Elhub.no.
 • Vi vil informere om Utvidet markedsverifisering runde 2 (etter jul) på Ekspertgruppemøtet 30.november


Beslutningspunkter 10. November 2017

 • Pilot Aktørgodkjenning er utvidet til å vare ut uke 48
 • En del piloter har kommet godt i gang med Pilot Aktørgodkjenning, men det gjenstår også mye for mange. Dette skyldes feil både hos pilotene og hos Elhub. Hos Elhub påpekes det spesielt feil i BRSene 302, 311 og 315. Elhub melder på HipChat så snart disse er fikset.
 • Balanseverifiseringen er utvidet til å vare ut uke 48.
 • Alle beregningspilotene er i gang med daglig innsending av måleverdier. Det jobbes imidlertid med følgende feil hos Elhub: parametersetting på utvekslingspunkt, jobb-triggere i EnergyIP og utsending av resultat fra balanseavregning. Oppdateringer kommuniseres jevnlig på HipChat.
 • JIRA kommer til å legges om til å kjøre over VPN. Pilotene må undersøke om de kan bruke programvaren OpenVPN.
 • Elhub kaller inn til separat møte med Go Live-pilotene.
 • Beregningspilotene som er med i Go Live-simuleringen må si fra om hvilke MGA de kan sende inn daglig måleverdirapportering for, og hvor vidt denne måleverdirapportering vil være komplett
 • Ende-til-ende markedsprosesser testen starter i uke 47. Følgende piloter samarbeider: Hafslund, Agder Energi Nett + LOS, Hydro, SFE + Hafslund, Skagerak + Ustekveikja, Nesset.


Beslutningspunkter 03. November 2017

 • Statnett skal gjøre en vurdering av sikkerheten i HipChat og hvilken type informasjon det ønskes at man utveksler der. Pilotene har et behov for å spørre om hvem som er sluttbruker på et målepunkt
 • Elhub sjekker om det er defect i utsending av kvittering på avviste meldinger for måleverdirapportering. Pilotene jobber med å få meldingsutvekslingen til å virke virke slik at det er klart for innsending av måleverdier idet beregningsverifiseringen starter på tirsdag.
 • Det ble vedtatt at beregningsverifisering kjøres med meldingsstørreelse som vi vet at Elhub håndterer. Pilotene synes dette er greit.
 • Testsystemet er nede for markedsprosesser inntil Elhub gir signal. Det er blant annet feil med at testcase som er gått ut på timeout må kjøres på nytt.
 • Beregningspilotene må forsikre seg om at alle målepunktene er inne før beregningsverifiseringen starter på tirsdag. Alf skal sende oversikt over hvilke målepunkt som ligger i Elhub for Hydro og Agder
 • Dersom Statnett ikke klarer å sende inn måleverdier for utvekslingspunkt, er det plan B at Hafslund gjør dette.
 • Christine trenger tilbakemelding på hvem som skal samarbeide med hvem for å sette opp JIRA ift. E2E markedsverifisering. Presentasjon vedr. markedsverifisering ligger vedlagt.
 • Mandag 27. november er Go/No Go beslutningspunkt for Go Live-simulering 1


Beslutningspunkter 27. Oktober 2017

 • Pilot Aktørgodkjenning er i full gang, og det har vært mye testing fra aktørene denne uken, veldig bra! Pilotene har kjørt totalt 20 godkjente testcase denne uken, og de aller fleste er i gang.
 • Exatest2 var nede hele mandag og halve tirsdag. Fra tirsdag ettermiddag har testmiljøet Exatest2 vært stabilt.
 • I statusarket for Exatest2 har vi, i fanen Testcase, lagt inn en ny kolonne G “Godkjente runs” som viser antall pilotaktører som har kjørt testcaset grønt. Noen piloter har også fått kjørt testcase som Elhub har meldt som “partial”.
 • Vi minner om at det er veldig viktig å starte alle testcase i Edielportalen først!
 • I beregningstest holder Elhub på å verifisere hvor stort volum av måleverdier vi kan motta. Vi ønsker tilbakemelding på hvor mange måleverdier beregningspilotene klarer å sende inn.


Beslutningspunkter 20. Oktober 2017

 • Det er noen veldig få piloter som fortsatt ikke har gjennomført Connectivity-test. Disse oppfordres til å gjøre dette senest på mandag.
 • JIRA-verktøyet for piloter ble gjennomgått. Informasjon om bruk av JIRA finnes også her


Beslutningspunkter 13. Oktober 2017

 • Beregningspiloter har mulighet til å laste opp mnaglende produksjons, utevekslings- og andre målepunkter torsdag 19. oktober før klokka 12:00. GI i så fall beskjed til post@elhub.no om dette innen onsdag.
 • Statnett kommer til å benytte deltaopplastingen til å laste opp utvekslingpunkter som de er avhengige av, men som de ikke er rapporteringsansvarlige for.
 • De pilotene som ikke har gjort Connectivity-testing må gjøre dette på mandag
 • Innen utgangen av neste uke må pilotene ha funnet målepunkter som de skal benytte i Pilot Aktørgodkjenning (minst ett per testcase). Listen over tilgjengelige målepunkt ligger her
 • Fiktive målepunkter ligger her for de som skal benytte dette.
 • Elhub gir beskjed fortløpende i neste uke når spesifikke BRSer er klare for testing av pilotene


Beslutningspunkter 6. Oktober 2017

 • Emily skal sende ut informasjon vedrørende scope for pilot aktørgodkjenning hvorpå pilotene oppfordres til å sende innspill. Innspill kan sendes inn utover hele høsten ettersom eventuelle endringer ikke blir tatt inn før run 2 etter nyttår.
 • Hvilke produksjonsdata pilotene kan benytte i markedsverifiseringen legges ut i uke 41
 • Pilotene oppfordres til å sjekke ut nye rapporter i DAM for kvalitetssikring av data og migrering. Spesielt gjelder dette beregningspilotene ettersom det har vært noe usikkerhet rundt spesielt utvekslingspunkter.
 • Beregningspilotene oppfordres til å starte sin smoke testing allerede i uke 42


Beslutningspunkter 22. September 2017

 • 10 piloter har kjørt vellykket Connectivity-test. Av de gjenværende venter man enten på sertifikater, eller driver med problemløsning internt. To piloter var ikke til stede og kunne gi status.
 • Veldig mange av pilotene er i gang med HipChat.
 • Brukere til JIRA er sendt ut. Dersom man trenger ytterligere brukere skal det sendes forespørsel til post@elhub.no. Dersom taushetserklæringen ennå ikke er sendt inn, må dette gjøres snarest.
 • Beregningspilotene skal undersøke hvor vidt de har mulighet til å migrere inn utvekslingspunkter der de selv ikke er rapporteringsansvarlige.
 • Viktig at beregningspilotene begynner å smoke teste innrapportering av måleverdier allerede fra og med 23. oktober i uke 43, slik at vi er sikre på at dette fungerer når beregningsverifiseringen starter


Beslutningspunkter 19. September 2017

 • Data som skal benyttes i pilottestingen fra og med uke 43 vil bli distribuert på elhub.no som en liste over målepunktIDer med tilhørende GLN. Dette vil gjelde både de fiktive data som skal benyttes og data som har blitt lastet opp via migreringsaktivitetene.
 • Status i MarketTrial-miljøet er lagt ut her. I denne oversikten er oppløsningen på BRS-nivå, men det vil også bli lagt ut status per testcase i aktørgodkjenningen etter hvert.
 • Det er foreløpig kun fem pilotaktører som har gjennomført en vellykket Connectivity-test. Det ble understreket at de resterende 11 må gjøre dette i løpet av uken. Når man har gjort Connectivity-testing oppfordres man til å benytte resten av uken til fritesting på andre BRSer som står i grønt.
 • Beregningspilotene bes undersøke om de kan migrere utvekslingspunkter de ikke er rapporteringsansvarlige for, i testøyemed. Dersom dette er mulig må nye migreringsfiler lastes opp 2. oktober
 • Det ble besluttet å arrangere ukentlige statusmøter med pilotene. Disse blir avholdt på Skype fredager klokka 10:00 til 11:00.