Testdata pilot aktørgodkjenning runde 2

Data

Testdata per pilotaktør ligger som vedlegg, merket med aktørens navn. Testdataene gjelder for følgende roller:

  • Kraftleverandører (DDQ)
  • Balanseansvarlig (DDK)
  • Tredjeparter (AG)

Forklaring til format og innhold

Under er en enkel beskrivelse over hva slags informasjon de ulike kolonnene i testdata-arket gir.

 Kolonne  Beskrivelse
  A – D   Gir informasjon om aktøren som har aktiv kraftleveranse på målepunktet og hvilket nettområde   (MGA) målepunktet tilhører
  E   Gir informasjon hvilke testcase målepunktene skal benyttes for
  F – L   Målepunktet, inkludert teknisk informasjon på målepunktet
  M   Målepunktadresse
  N – R   Informasjon om sluttbruker på målepunktet: sluttbrukers navn, adresse, identifikasjonsnummer
  S – T   Felt for egne notater ved behov


Det er laget 20 målepunkter per testcase. På målepunkter som har aktiv sluttbruker, er det fordelt 50/50 på privat sluttbruker og organisasjon.

NB! Målepunkter for testcase DDQ102-01 (steg 7) er listet opp per aktør under:

Målepunktene tilhører MGA: 50YELHUB1234574H

 Aktør  Målepunkt
  Akershus Energi Vannkraft AS   707057500093648364
  LOS AS   707057500093648371
  Eidsiva Marked AS   707057500093648388
  Hafslund Strøm   707057500093648395
  Norgesenergi   707057500093648401
  Hallingkraft   707057500093648418
  NEAS Kraft   707057500093648425
  Nesset Kraft AS   707057500093648432
  Ustekveikja   707057500093648449