Pilot aktørgodkjenning

Pilot aktørgodkjenning innebærer at et utvalg av aktører (piloter) gjennomfører aktørgodkjenning i forkant av alle aktørene. Hensikten er å verifisere at testcasene fungerer som de skal og gjøre eventuelle korrigeringer før selve aktørgodkjenningen.

Informasjon til pilotene

Pilotene bør sette seg godt inn i informasjonen om Aktørgodkjenning. Pilotene vil kjøre aktørgodkjenningen to ganger, første gjennomkjøring er høsten 2017 og andre er i 2018. Pilotene som har gjennomført pilot aktørgodkjenning vil bli godkjent for Elhub, og trenger ikke å delta i selve Aktørgodkjenningen.

Forberedelser før oppstart av Pilot Aktørgodkjenning

Vi oppfordrer pilotaktørene til å ta en gjennomgang av sine registreringer i Edielportalen:

  • Påse at ressursene som skal teste i pilot aktørgodkjenning er registrert som kontaktpersoner og har       brukerrolle testressurs.
  • Sjekk deres Ediel-adressering. Påse at deres Elhub-roller er registrert med tilhørende GLN for fysisk og       juridisk motpart, og evt. CSP.
  • Ta en gjennomgang av prosesskomponentene dere har registrert opp imot
          Elhub BRS Oversikt prosesskomponenter.
  • Gå igjennom IT-systemene dere har registrert tilhørende prosesskomponentene og oppdater dette dersom       det har vært noen endringer siden aktørsertifiseringen.

Vi har tilgjengeliggjort oppdaterte versjoner av testcasene for Pilot Aktørgodkjenning i Edielportalen. Gå til “Initier Aktørtest”, velg din aktør og velg godkjenningsversjon: “Elhub Pilot Aktørgodkjenning runde 2” i Edielportalen for å se testcasene. Gjør dere gjerne kjent med disse før vi sparker i gang verifikasjonsperioden.

Melde feil i perioden for Pilot Aktørgodkjenning

Send oss gjerne en melding på HipChat eller en e-post til post@elhub.no som inneholder følgende:

  • MålepunktID
  • Hvilket testcase dere tester
  • Tidspunktet dere sendte inn meldingen(e)