Migrering for pilottesting

Migreringene legger grunnlaget for hvilke data som blir lastet inn i testmiljøet pilotene tester mot. Migreringsdatoene ligger i planen til Test og Migrering.

Endepunkt for migrering

URL til DAM i Market Trial

Nedlastbare rapporter tilgjengelig spesifikt for pilottesting

Her vil vi liste ut rapporter som kun er tilgjengelig i Exa2, spesifikt for testing på migrerte data. I tillegg til rapportene tilgjengelig her, vil et utvalg av de vanlige rapportene også være tilgjengelig.

Målepunktstatus DAM/Elhub

Denne rapporten viser status på målepunktnivå over migreringsstatus inn i Elhub. Rapporten kan brukes for å se hvilke målepunkter som er tilgjengelig, eller om det er en valideringsfeil som har hindret målepunktet fra å bli migrert til Elhub.

Kolonnene i rapporten:

- GLN - Netteier sin GLN
- METERING_POINT_ID - GSRN målepunkt ID
- METER_POINT_TYPE - Type målepunkt. Gyldige verdier E17, E18, E19 og E20.
- SETTLEMENT_METHOD_TYPE - Avregningsmetode for målepunktet. Gyldige verdier E01, E02 og Z01
- METER_POINT_STATUS - Målepunktstatus. Gyldige verdier E22, E23 og E31.
- MIGRERBART_ELHUB - Angir om målepunktet har passert nødvendige valideringer og kan lastes inn i Elhub. Gyldige verdier er “Kan lastes Elhub” og “Kan ikke lastes Elhub”
- KLART_INNLASTING_ELHUB - Angir om DAM har gjort klart målepunktet for innlasting til Elhub. Gyldige    verdier er “Klart til Elhub innlasting” og “Ikke klart Elhub innlasting”.
- INNLASTET_ELHUB - Angir om målepunktet er lastet vellykket til Elhub. Gyldige verdier er “Lastet inn i Elhub”,    “Ikke lastet inn i Elhub”.