IT-systemer og kombinasjoner benyttet i Pilottesting

Vi er så heldige å ha fått med oss mange aktører i våre pilotaktiviteter denne høsten og utover vinteren. Her har vi listet opp de forskjellige IT-systemene og kombinasjonene som er med i verifikasjonsløpene.

 EDI-system  APP-system
 Brady EDM  Brady EDM
 Agder Energi SOA plattform  Brady EDM
 Quant Flow  Change
 Smarthub Sentralsystem EDI/PROXY  Change
 Change  Change
 Agder Energi SOA plattform  Elwin
 Smarthub Sentralsystem EDI/PROXY  Elwin
 Elwin  Elwin
 Quant Flow  Elwin
 Quant Flow  Quant MDM
 Smarthub Sentralsystem EDI/PROXY  Smarthub Sentralsystem
 Tieto Smart Utility  Tieto Smart Utility
 Valider Sentralsystem  Valider Sentralsystem