Go Live-simulering 3

Go Live-simulering 3 har som hensikt å teste deler av Go Live-prosessen for Elhub med noen utvalgte pilotaktører, samtidig som man benytter simuleringen til å samle inn data fra hele markedet og gjøre Elhub klar for Aktørgodkjenning. Simuleringen blir gjennomført i april 2018 og består av initiell migrering av data til Elhub, oppstartsuke med måleverdirapportering og grunndataoppdatering, og første produksjonsuke med debufring av resterende markedsprosesser og overgang til vanlig drift.

I forbindelse med Go Live-simulering 3 kommer vi ikke til å endre forretningsregler og tilgjengelighet av BRSer i henhold til Go Live-prosessen. Dette for å ikke introdusere kompleksitet som kan påvirke hovedmålet med simuleringen, som er å klargjøre Elhub og hele markedet for Aktørgodkjenningen. Uansett er det meningen at pilotene skal kjøre simuleringen i henhold til Go Live-prosessen, som om det var en normal Go Live-simulering.

Kjøreplan

Kjøreplanen for Go Live-simulering 3 finner dere under. Alle piloter må også melde seg inn i Stride rommet “Go Live”, her vil vi legge ut informasjon gjennom simuleringen.

Plan sim 3
Beregninger sim 3

Migrering 16.3.2018

Det fulle uttrekket fra 4. april skal lastes opp i DAM Exatest 2. Elhub åpner for opplasting mandag 16.4.2018 kl. 0:00, og filene må være lastet opp innen kl. 22:00 samme dag. DAM i Exa2 er å finne på: https://dam-test2.elhub.no
Denne aktiviteten er den samme som er referert her som “Migrering for Aktørgodkjenning”.
Se forøvrig generell informasjon om migrering for pilottesting her.

Elhubs miljø for pilotverifisering

Se her for generell informasjon om hvordan koble seg til Elhubs miljø for pilotverifisering.