Go Live-simulering 2

Go Live-simulering 2 har som hensikt å teste Go Live-prosessen for Elhub med noen utvalgte pilotaktører. Simuleringen blir gjennomført i mars 2018 og består av en initiell migrering av data til Elhub, en deltamigrering, samt gradvis “opptining” av markedsprosesser og måleverdirapportering.

Kjøreplan og JIRA

Kjøreplanen for Go Live-simulering 2 er lagt ut. Jira er også lagt opp for Go Live-simulering 2 her, Project = Go Live Simulations (GLS), version = Go Live Simulering 2, cycle = <Navn på aktør>. Alle piloter må melde seg inn i Stride rommet “Go Live”, her vil vi legge ut informasjon gjennom simuleringen.

Migrering 28.2.2018

Det fulle uttrekket fra 14. februar skal lastes opp i DAM Exatest 2. Elhub åpner for opplasting onsdag 14.2.2018 kl. 0.00, og filene må være lastet opp innen kl. 22:00 samme dag. DAM i Exa2 er å finne på: https://dam-test2.elhub.no
Denne aktiviteten er den samme som er referert her som “Testmigrering”.
Se forøvrig generell informasjon om migrering for pilottesting her.

Deltamigrering 5.3.2018

Deltauttrekket fra 21. februar skal lastes opp i DAM Exatest 2. Elhub åpner for opplasting mandag 5.3.2018 kl. 0.00, og filene må være lastet opp innen kl. 22:00 samme dag. DAM i Exa2 er å finne på: https://dam-test2.elhub.no
Se forøvrig generell informasjon om migrering for pilottesting her.

Elhubs miljø for pilotverifisering

Se her for generell informasjon om hvordan koble seg til Elhubs miljø for pilotverifisering.

Fiktiv testdata

LOS, Nesset og Trønderenergi skal kjøre testcasene GLS-198, GLS-201, GLS-203 på fiktive testdata som ligger i Excel-arket under.