Go Live-simulering 2

Go Live-simulering 2 har som hensikt å teste Go Live-prosessen for Elhub med noen utvalgte pilotaktører. Simuleringen blir gjennomført i mars 2018 og består av en initiell migrering av data til Elhub, en deltamigrering, samt gradvis “opptining” av markedsprosesser og måleverdirapportering.

Kjøreplan og JIRA

Kjøreplanen for Go Live-simulering 2 er lagt ut. Jira er også lagt opp for Go Live-simulering 2 her, Project = Go Live Simulations (GLS), version = Go Live Simulering 2, cycle = <Navn på aktør>. Alle piloter må melde seg inn i Stride rommet “Go Live”, her vil vi legge ut informasjon gjennom simuleringen.

Migrering 28.2.2018

Det fulle uttrekket fra 14. februar skal lastes opp i DAM Exatest 2. Elhub åpner for opplasting onsdag 14.2.2018 kl. 0.00, og filene må være lastet opp innen kl. 22:00 samme dag. DAM i Exa2 er å finne på: https://dam-test2.elhub.no
Denne aktiviteten er den samme som er referert her som “Testmigrering”.
Se forøvrig generell informasjon om migrering for pilottesting her.

Deltamigrering 5.3.2018

Deltauttrekket fra 21. februar skal lastes opp i DAM Exatest 2. Elhub åpner for opplasting mandag 5.3.2018 kl. 0.00, og filene må være lastet opp innen kl. 22:00 samme dag. DAM i Exa2 er å finne på: https://dam-test2.elhub.no
Se forøvrig generell informasjon om migrering for pilottesting her.

Elhubs miljø for pilotverifisering

Se her for generell informasjon om hvordan koble seg til Elhubs miljø for pilotverifisering.