Go Live-simulering 1

Go Live-simulering 1 har som hensikt å teste Go Live-prosessen for Elhub med noen utvalgte pilotaktører. Simuleringen ble gjennomført i desember 2017 og besto av en initiell migrering av data til Elhub, en deltamigrering, samt gradvis “opptining” av markedsprosesser og måleverdirapportering.

Kjøreplan og JIRA

Kjøreplanen for Go Live-simulering 1 er lagt ut. Jira er også lagt opp for Go Live-simulering 1 her, Project = Go Live Simulations (GLS), version = Go Lite, cycle = <Navn på aktør>. Alle piloter bør melde seg inn i HipChat rommet “Go Live”, her vil vi legge ut informasjon gjennom dagen.

Deltamigrering 7.-8.12.2017

Opplasting av deltauttrekket fra 30. november skal lastes opp i EDM Exatest 2. Elhub åpner for opplasting torsdag 7.12.2017 kl 9.30, og filene må være lastet opp før fredag 8. desember klokka 11:00. EDM (tidligere DAM) i Exa2 er å finne på: https://dam-test2.elhub.no

Endringslogg for endringer i kjøreplanen

19.12.2017

 • Lagt inn ny rad 106

18.12.2017

 • GLS-809 flyttet fra rad 93 til rad 115

15.12.2017

 • Flyttet “set channel milestone” til 15.12 klokken 16:00.

13.12.2017

 • Kvalitetssikret og oppdatert listen over BRSer på rad 63
 • Lagt inn kommentar i rad 64
 • Lagt inn kommentar i rad 69
 • Lagt til rad 72
 • Lagt til rad 73

8.12.2017

 • Connectivity test og kvalitetssikring av data, rad 45-50, er flyttet fra fredag 8.12.2017 til tirsdag 12.12.2017 som følge av forsinkelse i migrering.
 • “CalculationMGA” er lagt til som nytt ark i kjøreplanen. I selve kjøreplanen er det da linket til “CalculationMGA” hvor vi har sagt: the following MGA should have completed reporting.
 • Testcase GLS-814, (BRS-NO-321/502/314/322) Receive results from imbalance settlement, er lagt inn i JIRA, relevante linjer i kjøreplanen, og i «testcase» lista

7.12.2017

 • Elhub åpner for opplastning av deltauttrekket fra 30. november fra torsdag 7.12. kl 9.30 – rad 23
 • Forskyvning av aktiviteter fra 7.12.2017 til tidligst 8.12.2017 som følge av forsinkelse i migrering
 • Lagt til egen aktivitet for Connectivity, rad 26
 • Lagt til interne aktiviteter for Elhub for QA av data i Elhub Web portal
 • Lagt til kommentarer på enkelte aktiviteter i kolonne H
 • Casene GLS-193 og GLS-196 er tatt ut av JIRA for nettselskap, da dette testcaset primært skal teste at kraft kan sende BRS-NO-104
 • Presisering i begrepene virkedager og kalenderdager i rad 20