Go Live-simuleringer

Frem mot Elhub Go Live vil det i samarbeid med utvalgte piloter og markedet bli kjørt en rekke simuleringer av Go Live-prosessen. Hensikten med disse er å verifisere og kvalitetssikre Go Live-prosessen ende-til-ende for både Elhub, markedsaktører og systemleverandører. Elementer i Go Live-prosessen inkluderer datamigreringer, operasjonelle rutiner, bufring av markedsprosesser og avspilling av disse.