Frys av strukturelle endringer for Elhub Go Live

Grunnet en omfattende test- og feilrettingsperiode er Elhub Go Live utsatt til 2018, og derav blir Frysperioden også forskjøvet. Ny Go Live-dato vil publiseres så snart ny plan er klar. Frysperioden vil bli satt til ca tre måneder før Go Live og ca to måneder etter Go Live

Før, under og etter Elhub Go Live ser man behov for å sikre stabilitet i markedsstrukturen for å sikre en effektiv Go Live-prosess. I perioden 1/7-2017 til 1/12-2017 vil det være frys av tekniske endringer i strukturdata.

Det vil være fullt mulig å gjennomføre fusjoner, selskapskonsolideringer, overgang til konsernmodell osv. i frysperioden. Det er dog ikke tillatt å gjennomføre slike endringer teknisk (meldingsutvekslingsmessig).

Søknad om unntak fra denne frysen må sendes Elhub minst 3 måneder i forkant. Søknaden skal inneholde organisasjonsnummer og GLN for aktøren(e) det gjelder, samt bakgrunn for søknad om unntak. Dersom man er usikker på om en endring omfattes av frysregimet oppfordres det til å søke unntak.

Følgende strukturelle endringer tillates ikke:
• Etablering av nye aktører
• Endring av balanseansvar
• Fusjoner/selskapskonsolideringer/overgang til konsernmodell
• Opprettelse eller endring av nettavregningsområder

Porteføljeovertagelse ved konkurs eller tap av konsesjon tillates. Nye aktører som etableres i frysperioden vil få tilgang til Elhub etter frysperioden, fra 1.12.2017. Elhub-prosjektet har avtalt frys for endringer i elspotområder med Landssentralen i Statnett.

Spørsmål og unntakssøknader sendes til post@elhub.no