Frys av strukturelle endringer for Elhub Go Live

Før, under og etter Elhub Go Live ser man behov for å sikre stabilitet i markedsstrukturen for å sikre en effektiv Go Live-prosess. I perioden 01.07.2018 – 31.12.2018 vil det være frys av tekniske endringer i strukturdata.

Det vil være fullt mulig å gjennomføre fusjoner, selskapskonsolideringer, overgang til konsernmodell osv. i frysperioden. Det er dog ikke tillatt å gjennomføre slike endringer teknisk (meldingsutvekslingsmessig).

Søknad om unntak fra denne frysen må sendes Elhub minst 3 måneder i forkant. Søknaden skal inneholde organisasjonsnummer og GLN for aktøren(e) det gjelder, samt bakgrunn for søknad om unntak. Dersom man er usikker på om en endring omfattes av frysregimet oppfordres det til å søke unntak.

Følgende strukturelle endringer tillates ikke:
• Etablering av nye aktører
• Endring av balanseansvar
• Fusjoner/selskapskonsolideringer/overgang til konsernmodell
• Opprettelse eller endring av nettavregningsområder

Porteføljeovertagelse ved konkurs eller tap av konsesjon tillates. Nye aktører som etableres i frysperioden vil få tilgang til Elhub etter frysperioden, fra 31.12.2018. Elhub-prosjektet har avtalt frys for endringer i elspotområder med Landssentralen i Statnett.

Spørsmål og unntakssøknader sendes til post@elhub.no