Ekspertgruppemøter

Det er opprettet en ekspertgruppe for test og migrering, sammensatt av et representativt utvalg av representanter fra nettselskaper- og kraftleverandører.

I tillegg er de mest brukte systemleverandørene representert. Ekspertgruppen har en rådgivende funksjon i Elhub-prosjektet og bidrar blant annet i å utarbeide prosesser og tekniske spesifikasjoner for aktørsertifisering, datavask og datamigrering.

10 av selskapene i ekspertgruppen har i tillegg meldt seg som pilotaktører som skal teste ut de valgte løsningene i praksis.

Møteplan for ekspertgruppemøter fremover:

 Tid:  Sted:
 Torsdag 26. april 2018  Statnett SF, Nydalen
 Torsdag 7. juni 2018  Statnett SF, Nydalen


Presentasjoner og møtereferat fra ekspertgruppen vil fortløpende legges ut her:

Nyeste:

Eldre: