Ekspertgruppemøter

Det er opprettet en ekspertgruppe for test og migrering, sammensatt av et representativt utvalg av representanter fra nettselskaper- og kraftleverandører.

I tillegg er de mest brukte systemleverandørene representert. Ekspertgruppen har en rådgivende funksjon i Elhub-prosjektet og bidrar blant annet i å utarbeide prosesser og tekniske spesifikasjoner for aktørsertifisering, datavask og datamigrering.

10 av selskapene i ekspertgruppen har i tillegg meldt seg som pilotaktører som skal teste ut de valgte løsningene i praksis.

Møteplan for ekspertgruppemøter fremover:

 Tid:  Sted:
 Torsdag 15. februar 2018  Radisson Blu Nydalen
 Torsdag 26. april 2018  Statnett SF, Nydalen
 Torsdag 7. juni 2018  Statnett SF, Nydalen


Presentasjoner og møtereferat fra ekspertgruppen vil fortløpende legges ut her:

Nyeste:

Eldre: