Tips for gode henvendelser angående avvik rapportert fra DAM

For at vi best mulig skal kunne hjelpe til ved henvendelser, så anbefaler vi å benytte tipsene under.

Send alle henvendelser til post@elhub.no. Aldri utveksle personsentiv informasjon via epost, f.eks. fødselsnummer.

Alltid inkluder:

  • GLN på aktør henvendelsen gjelder
  • ID på entiteten du har fått feil på/referer til
    • Målepunkts ID – alle 18 siffer
    • Kundereferanse – slik den er migrert
  • Feilkode
  • Spørsmål

Aldri send denne informasjonen kun i et skjermbilde. Det gjør jobben vår tyngre, og innfører et ekstra ledd hvor feil kan oppstå.