Migrering av kombinasjonspunkter

Et kombinasjonsmålepunkt (E19) er et målepunkt hvor sluttbruker i punktet er en plusskunde. Denne siden beskriver hva som skal til for at et målepunkt skal regnes for å være et kombinasjonspunkt.

NVE definerer en plusskunde som “en forbrukskunde som i enkelttimer har overskuddskraft som kan mates inn i nettet”. Et kombinasjonspunkt gjelder altså forbrukskunder, ikke tradisjonell produksjon.

Hovedregel

Kun målepunkter hvor en ekstern kraftleverandør kjøper overskuddskraften er å regne som et kombinasjonsmålepunkt. Hvis nettselskapet kjøper overskuddskraften (og dette er avregnet mot nettap), så er punktet å regne som et forbrukspunkt i Elhub. Når Elhub settes i drift vil dispensasjonen som gir netteier anledning til å kjøpe overskuddskraften gå ut. Det vil derfor være en egen aktivitet i Go-Live-fasen hvor disse punktene “oppgraderes” til kombinasjonspunkter.

Et kombinasjonspunkt har samme kraftleverandør for forbruk og produksjon (overskuddskraft).

Eksempler

Netteier kjøper overskuddskraften og avregner det mot nettapet

Målepunktet skal migreres som et forbrukspunkt (E17), og kun tidsserie for forbruket skal migreres. Når strøm mates inn på nettet i målepunktet vil tidsserien få verdien 0. Produksjonen vil falle inn i tapsberegningen som Elhub gjør på de migrerte dataene.

En ekstern kraftleverandør kjøper overskuddskraften

Det må være samme kraftleverandør på forbruk og produksjon. Punktet migreres som et kombinasjonspunkt (E19) med to måleverdiserier (kanal for inn og ut). Det skal kun være én kontrakt og én kunde på punktet.