Måleverdier

Siden oppsummerer hvilke måleverdier som skal migreres, og nødvendige avklaringer til spesialtilfeller som dukker opp rundt migrering av måleverdier.

Hvordan håndtere migrering av stander før NBS for målepunkter som ikke er månedsavlest?

Dersom det ikke finnes avlest stand i perioden Elhub ber om måleverdier for, så finnes det to løsninger.

 1. Send siste avleste stand før perioden Elhub etterspør
 2. Stipuler en stand som er innenfor perioden Elhub etterspør

Siden stander ikke avregnes, og heller ikke vil bli brukt i kontrollene Elhub skal gjøre som en del av migreringen er det ingen krav til hvilken løsning man bruker. Vi anbefaler alternativ #1 da vi tror dette medfører minst jobb for aktørene.

Oppdaterte data må ha ny prosesseringsdato

I motsetning til masterdata-filene vil ikke nye måleverdier automatisk overskrive gamle i DAM. For å overskrive gamle verdier må det angis en ny prosesseringsdato.

Oversikt over måleverdier som skal migreres

Oversikten under er hentet fra filformatet for migrering, kapittel om måleverdier.

Profilerte forbrukspunkter:

 • Stander
 • Døgn PPCer – avregnede
 • Periodevolum
 • Estimerte periodevolumer – avregnede

Timesmålte forbrukspunkter:

 • Timesverdier – ut (avregnede)
 • Timesverdier – ut (korrigerte)

Produksjonspunkter:

 • Timesverdier – inn (avregnede)
 • Timesverdier – inn (korrigerte)

Kombinasjonspunkter (plussmåling):

 • Timesverdier – begge retninger (avregnede)
 • Timesverdier – begge retninger (korrigerte)

Utvekslingspunkter:

 • Timesverdier – begge retninger (avregnede)
 • Timesverdier – begge retninger (korrigerte)