Grunndata som skal migreres

Denne siden, og denne sidens undersider inneholder informasjon om hvilke grunndata Elhub krever migrert fra nettselskapene og kraftleverandørene.

Data som skal migreres

Nedenfor følger lister over de ulike grunndataene som nettselskaper og kraftselskaper skal migrere til Elhub. I forbindelse med migrering til Elhub benyttes tre datoer/tidsrom for å fastsette hvilke data som skal migreres:

 • Elhub Go-Live – 2019
 • Overgangsdato for ansvar for avviksoppgjør – Elhub skal ha måleverdier fra og med denne datoen for å kunne gjøre avviksoppgjør tilbake i tid. Per april 2017 satt til 1. mai 2017 (NBS Go-Live)
 • 3år før Elhub Go-Live – Elhub skal ha grunndata (portefølje- og kritisk måleverdi-informasjon) tilbake til denne datoen i hovedsak for å kunne videreformidle korrigering av måleverdier tilbake i tid, før overgangsdato for avviksoppgjør.

Elhub opererer med tre statuser for målepunkter (se BRS dokumenter for mer dokumentasjon). Disse er

 • Aktiv – Strømsatt anlegg. Kan være uten kontrakt/kunde. Måleverdier forventes.
 • Inaktiv – Stengt målepunkt. Kan aktiveres igjen. Kan ikke ha kontrakt/kunde.
 • Avsluttet – Målepunktet er stengt og vil aldri kunne aktiveres igjen.

Av dette følger det at…

 • målepunkter som er aktive ved Elhub Go-Live eller har vært aktive etter overgangsdato for avviksoppgjør skal migreres til Elhub
 • målepunkter som har vært aktive i perioden 3år før Elhub til overgangsdato avviksoppgjør (hvor det kan gjøres korreksjoner) bør migreres til Elhub slik at Elhub kan videreformidle korrigeringer. Hvis ikke dette gjøres må korreksjoner sendes på annet format (epost e.l.) etter Go-Live.
 • målepunkter som er inaktive og ikke har vært aktive etter 3år før Go-Live kan migreres til Elhub slik at disse enkelt kan aktiveres i Elhub når/om det blir aktuelt.
 • målepunkter som er avsluttet før 3år før Go-Live ikke skal migreres til Elhub.

Målepunkter som skal migreres

Se undersider i menyen for utdypende beskrivelse av hver av disse punktene.

Forbruk (E17)

 • Alle forbrukspunkter

Både fra kraft og nett

Produksjon (E18)

 • Det skal migreres et målepunkt per P-kode, med gyldig GSRN MålepunktsID. Dette er et målepunkt for netto overskudd inn i nettet.
 • Det vil også i de aller fleste tilfeller måtte etableres eget forbrukspunkt for hjelpeutstyr og tap for å rapportere netto forbruk hvis produksjon er mindre en forbruk.

Både fra kraft og nett

Plusskunder (Kombinert, E19)

Alle plusskunder med definert ekstern kraftleverandør for overskuddskraft skal migreres. De som fremdeles ligger i den gamle ordningen hvor nett kjøper overskuddskraften skal migreres som forbrukspunkt.

Både fra kraft og nett

Utveksling (E20)

Rapporteringsansvarlig skal migrere utvekslingspunktet. Det kan enten migreres hvert enkelt punkt eller et punkt som utgjør summen av utveksling, eller en kombinasjon.

Kun fra nett

Summerte målepunkter.

Hvis et målepunkt er etablert som sum av andre målepunkter skal kun det summerte målepunktet migreres. Målepunktstype må da reflektere hva det er en summasjon av (eks. E18).

Målepunkter for spesielle tidsserier

Se egen beskrivelse av hvordan slike målepunkter skal migreres.

Data som skal migreres

Nettselskaper

- porteføljeinformasjon
- målepunktinformasjon
- kundeidentifikasjon
- avgiftsinformasjon
- måleverdier
- målepunktadresse
- kundeadresse
- kontaktinformasjon

Kraftleverandører

- portefølgeinformasjon
- målepunktinformasjon
- kundeidentifikasjon
- avgiftsinformasjon
- kundeadresse
- kontaktinformasjon


Undersider

- Oppsett av utvekslingspunkter
- Migrering av kombinasjonsmålepunkter
- Måling og rapportering av nettoproduksjon
- Spesialserier for kontroll og omregning av måleverdier
- Måleverdier