Filformat for migrering

Når data overføres fra aktørenes systemer til Elhub gjøres dette via DAM-verktøyet. Det er spesifisert et eget filformat for migreringsfiler og et eget filformat for avvikfiler.