Tildeling av D-nummer til sluttbrukere uten fødselsnummer

Etter innføring av Elhub skal alle sluttbrukere identifiseres med fødselsnummer evt. d-nummer jf avregningsforskriftens § 2-3 om informasjon i kraftleveringsavtalen. Det kan ikke unntas fra denne regelen.

Utenlandske beboere

Utenlandske beboere (f.eks. hytteiere) kan benytte d-nummer for identifikasjon i kraftleveringsavtalen. Tildeling av D-nummer håndteres av Skatteetaten. Det finnes mer informasjon om d-nummer hos Skatteetaten.

Ved eierskifte av fast eiendom skal ny eier registreres med fødselsnummer ved tinglysing. Dersom eier ikke har fødselsnummer kan Kartverket rekvirere d-nummer, og eier kan søke om d-nummer skjema som ligger på kartverkets nettsider .

Dersom tinglysning er foretatt før krav om fødselsnummer og d-nummer ble innført, kan det være at utenlandske eiere ikke er registrert med fødselsnummer/d-nummer. I grunnboken. Eier kan i slike tilfeller bruke samme skjema hos Kartverket for å oppdatere grunnboken, og skal kunne gjøre dette kostnadsfritt.

Alternativt er det mulig for norske banker å rekvirere d-nummer for sine kunder.

Sluttbrukere uten fødselsnummer eller D-nummer

For sluttbrukere som ikke har fødselsnummer og som er midlertidig bosatt i Norge i korte perioder, er det ofte mer hensiktsmessig at anleggseier registreres som kunde med sitt fødselsnummer. Strømkostander kan bakes inn i husleie, men det er da viktig at anleggseier ikke utnytter sin monopolposisjon. Det er derfor viktig at strømkostnader er tydelig angitt i leieavtale og at prisrisiko bæres av anleggseieren som kan velge kontraktstype og leverandør.