Hvordan håndtere sluttbrukere med flere målepunkter

Kunde med flere målepunkter fordelt over flere kundereferanser

Elhub prosjektet har opplevd at det er forvirring rundt kravet til unik identifisering av sluttbrukere i Elhub. Sluttbrukere skal som tidligere kommunisert, og i henhold til forskrift, unikt identifiseres med orgnummer eller fødselsnummer, men dette betyr ikke at et orgnummer eller et fødselsnummer kun kan tilhøre ett målepunkt. Eksempelvis har flere bedrifter mange målepunkter, og disse er igjen spredd over flere kundeforhold/kundereferanser.

Eksempel:
Målepunkt 1, Firma A, kundereferanse A, orgnummer 999999999
Målepunkt 2, Firma A, kundereferanse B, orgnummer 999999999

Elhub stiller IKKE krav til at disse tilhører samme kundereferanse. I Elhub vil disse kundene knyttes opp mot målepunktet, og den interne kundereferansen fra KIS benyttes KUN i migrering for å linke mellom kontrakt og kunde. Den interne kundereferansen vil således ikke bli med videre i Elhub og kan derfor IKKE benyttes for senere å identifisere kunden. I senere kommunikasjon med Elhub benytter man målepunkt når man skal identifisere en sluttbruker. Dette gjelder også privatkunder om man har privatkunder med flere målepunkter.


Bedriftskunde med flere målepunkter fordelt over flere underenheter / virksomheter – eksempelvis kommuner

I tillegg har det vært uklarheter rundt hvordan man skal sende inn målepunkter hvor det er hensiktsmessig å beholde korrekte navn på underenheten som er sluttbruker i målepunktet, og ikke hovedenheten som «eier» målepunktene. I Elhub skal kun hovednummer (organisasjonsnummer) benyttes. Hvis det allerede er hentet inn virksomhetsnummer på kunder oppfordrer vi ikke til å bruke tid til å rydde bort disse i migrering. Dvs at det er akseptabelt å benytte virksomhetsnummer og navn på underenheten. Dersom man i disse tilfellene ønsker å migrerer/benytte informasjon om den overliggende enheten, er dette også uproblematisk. Dette kan eksempelvis være at man har en kommune med mange målepunkter. Da kan disse sendes inn med underenheten sitt navn og virksomhetsnummer som sluttbruker, og så ha en egen linje med adressetype «OnBehalf» hvor hovedenheten sitt navn refereres.

Se vedlagt excel ark for hvordan dette representeres i migreringsfilene. Det er utelatt en del felter i eksempelet for å holde det så tydelig som mulig.

Se også planlagte endringer i versjon 1.6 av spesifikasjonene om hvordan organisasjonsnummer og virksomhetsnummer skal benyttes i Elhub.

Vi ønsker også igjen å presisere at vi ikke oppfordrer til unødvendig arbeid med eksisterende organisasjonsnummer, og at regelverket først og fremst gjelder anleggsovertagelse og bruksendring etter Elhub er startet opp. Utover å få konsistens mellom kraft og nett der det er uoverensstemmelser oppfordres det derfor ikke til at man legger ned masse manuell jobb.