Datavask

Grunndata, strukturdata og måledata fra aktørenes kundedatasystemer som skal oversendes til Elhub må være i henhold til kvalitetskravene. Dataene må derfor vaskes slik at de er korrekte og konsistente. Markedsaktørene er ansvarlige for å kvalitetssikre egne data forut for migreringen til Elhub.

Følgende er eksempler på kvalitetssikring av data før migrering til Elhub:

  • Målepunktinformasjon. Sikre at alle målepunkter er identifisert og har gyldig GSRN-nr (tidligere EAN-nr). Dette inkluderer forbruksmålepunkter, utvekslingsmålepunkter og produksjonsmålepunkter. Fjern duplikater.
  • Kundeidentifikasjon. Innhent/sjekk fødselsnr mot folkeregisteret* og organisasjonsnr mot Brønnøysundregisterene (Enhets- og Frivillighetsregisteret). For å sikre god treffprosent mot folkeregisteret må kundedata være av en viss kvalitet, for eksempel bør man sørge for at alle kunder er registrert med riktig fødselsdato. Erstatt organisasjoner som ikke har organisasjonsnr med en ansvarlig person med fødselsnr, eventuelt få kunden til å opprette et organisasjonsnummer. Splitt navn i fornavn/etternavn, med eventuelle mellomnavn i fornavn feltet.
  • Målepunktadresser. Sjekk gyldighet mot Matrikkelen. Dette er ikke påkrevd for Elhub, men bidrar til å øke datakvaliteten og er også viktig for bransjen i forbindelse med utrulling av AMS .
  • Kundeadresser og kontaktinformasjon. Sjekk mot kunden. Dette er ikke påkrevd for Elhub, men bidrar til å øke datakvaliteten og er også viktig for bransjen i forbindelse med utrulling av AMS.
  • Avgiftsinformasjon. Sjekk om satser er riktige i forhold til type forbruk på målepunkt.
  • Næringskode. Sjekk at næringskode er definert for målepunkter med bedriftskunder og er i henhold til type forbruk på målepunkt.

Migreringsprosjektet vil sjekke konsistens mellom data mottatt fra kraftleverandør og nettselskaper. Ved inkonsistens må kraftleverandører og nettselskaper ta kontakt med hverandre for å sikre at registrert informasjon på et målepunkt er den samme for begge aktører. Dersom data fra nett og kraft på et målepunkt fortsatt er inkonsistent ved Go Live-tidspunktet vil data fra nett legges inn i Elhub.

Les mer:

Veiledere

Elhub-prosjektet har utarbeidet en veileder for identifisering av sluttbrukere i kraftmarkedet. Dokumentets intensjon er å gi markedsaktørene en brukerveiledning til hvordan man kan bruke tilgjengelige verktøy for å forbedre datakvalitet internt og mellom aktørene.

Det er også utarbeidet en kort veiledning til sameier/lag som skal registrere seg i Brønnøysundregistrene.