Tilbaketrekking av data i migrering

I noen tilfeller vil det være nødvendig å trekke tilbake rader i migrering. Dette gjelder spesielt ved deltamigrering. Måten det gjøres på er beskrevet i filspesifikasjonen. Denne siden gir en enklere oversikt over hvordan det skal gjøres.

Generelt om kansellering og ugyldiggjøring av data

Med kansellering menes kontrakter som har blitt migrert inn, men som ved delta-migrering har blitt kansellert. Dette kan typisk være kontrakter som har vært på leveringsplikt, men hvor det har vært innflytting tilbake i tid.

Med ugyldiggjøring menes kontrakter eller målepunkter som har blitt feilaktig migrert, og som skal slettes fra migrering. Dette kan f.eks. være komponentkoder som har blitt erstattet av en gyldig målepunkts-i mellom full og delta-migering.

Kansellering

Kraftkontrakter (BS) og leveransepliktkontrakter (LR) som skal kanselleres ved deltamigrering skal migreres som hhv. BC og LC med samme start og slutt-dato. Nettkontrakter (GA) kan ikke kanselleres.

Ugyldiggjøring

For å slette et målepunkt må det migreres en rad med blank fra-dato og til-dato i fremtiden. Dette vil da ugyldiggjøre alle data som tidligere har blitt migrert for målepunktet. Det samme kan og må gjøres for kontrakt.