Nye feilsjekker til M6

Denne siden beskriver feilkoder som introduseres til M6 Migrering. Dataene migrert til M5 har blitt analysert og lister over feil blir sendt ut på epost uke 17.

Sist oppdatert 25.04.2017

Gyldig målepunkts ID

Alle målepunktsid’er i Elhub skal være GSRN (Global Service Relation Number) som administreres av gs1. Dette er en ID på 18 tall som følger et bestemt format. En viktig del av formatet er det siste sifferet i tallrekken, kontrollsifferet. Dette regnes ut basert på de 17 andre sifferne i nummeret. Les mer om hvordan dette kan gjøres manuelt, eller regn ut med en online kalkulator. GSRN følger SSCC-formatet.

Til M6 vil vi sjekke at alle målepunktsid’er som er 18 siffer har korrekt kontrollsiffer. Dette gjøres ikke fordi det er veldig viktig for Elhub at kontrollsifferet er korrekt, men først og fremst fordi dette anses for å være en indikator for at det er noe feil i migreringen.

Kontraktsendringer må skje ved midnatt

Alle kontraktsendringer i markedet skjer ved midnatt norsk tid, og det er derfor viktig at tidsstempel (fra/til-dato) i kontraktsfilen skal angis ved midnatt. Dette er for at avviksoppgjør på migrerte data skal kunne gjøres korrekt. Vi vil nå sjekke om disse datoene er satt til midnatt norsk tid. Vær oppmerksom på at alle tidsangivelser i migreringsfilene skal være UTC, med en Z på slutten for å indikere dette. Flesteparten av feilene vi ser er grunnet små avvik som mest sannsynlig er feil angivelse av UTC. Les mer om norsk lokaltid.

  • Ved sommertid er norsk lokaltid UTC+02:00 og derfor er midnatt 22:00Z dagen før i UTC.
  • Ved normaltid/vintertid er norsk lokaltid UTC+01:00 og derfor er midnatt 23:00Z dagen før i UTC.

Rapporten inneholder tidsstempelet som angitt i migreringsfilen, og kolonnen etter sier om dette er korrekt eller ikke. I mange tilfeller er det angitt 00:00Z i migreringsfilen, noe som betyr 01:00 eller 02:00 norsk tid, avhengig av dato, og er dermed feil.

Alle målepunkter må ha en “nåværende” rad

Kun netteier

Et målepunkt skal alltid ha en komplett tidsserie fra tidspunktet hvor målepunktsid har blitt opprettet og for all fremtid. Dette betyr at det aldri skal være hull i tidsserien for målepunktet (nåværende EMF40001). Det betyr også det skal alltid være en “nåværende” status, som gjelder fra et tidspunkt og for all fremtid (frem til dette endres). I migreringsfilene betyr dette at det skal være en rad som har fra-dato, men ingen til-dato, for alle målepunkter.

Vi ser at det er mange feil på dette, og basert på samtaler med flere netteiere skyldes nok mange av disse at det ikke migreres en siste rad dersom målepunktet er inaktivt eller avsluttet. Det er feil. Dersom målepunktet er avsluttet eller inaktivt skal det migreres en rad hvor målepunktets status er angitt som inaktivt eller avsluttet.

Stand og periodevolum må stemme med kontraktsendring

Kun netteier

Ved leverandørbytte skal det alltid foreligge en stand og tilhørende periodevolum(er). Alle kontrakter som har en til-dato i løpet av perioden det er bedt om måleverdier for, og som har EndReason “Leverandørbytte” (Z45), blir sjekket. Det vil da sjekkes at det foreligger en stand og et periodevolum som har slutt-tidspunkt på samme tidspunkt som kontrakten ender. Om kontraktsbyttet skjer i starten eller slutten av perioden vi har bedt om måleverdier for, forventes det også en stand eller et volum. Det betyr at om det var gjennomført et leverandørbytte 1.januar, sjekker også rapporten om det er en tilhørende stand eller volum på denne datoen, siden vi ved forrige milepæl ba om måleverdier fra og med denne datoen.

Presentasjon holdt for Ekspertgruppen

Følgende informasjon ble gitt til og diskutert med Ekspertgruppen i mars 2017.