Nedlastbare rapporter

Denne siden gir en oversikt over hvordan man kan laste ned rapporter fra DAM, og hvilke rapporter som er tilgjengelig.

Vi vil etterhvert som vi ser behovet tilgjengeliggjøre rapporter i DAM. Disse vil kunne inneholde informasjon vi mener aktørene burde ha spesielt fokus på, eller gi en bedre oversikt enn hva avviksfilene klarer alene.

Hvordan laste ned rapporter fra DAM

 1. Logg inn i DAM som vanlig
 2. Naviger til siden “Nedlastbare rapporter”
  Screenshot 2016 12 09 14 21 37
 3. Du vil da få en tabell med oversikt over hvilke rapporter som er tilgjengelig. Den vil liste ut alle rapportene som er tilgjengelig, for alle aktørene du representerer.
 4. Trykk så på knappen “Last ned rapport” for å laste ned rapporten
  Last ned rapport

Rapporter tilgjengelig i DAM

Oversikt over feil registrert pr målepunkt

Denne rapporten er den samme som vi benytter til å beregne datakvaliteten til aktøren. Alle avvik listet opp i denne rapporten teller mot datakvalitetsrapporten i sine respektive nivåer. Unntaket er nivå 3 som det ikke stilles krav til. Rapporten inneholder 5 kolonner:

 • GLN – Aktøren sitt GLN
 • Målepunkt ID – Målepunktet hvor det er utløst feil
 • Nivå 1 – Feil utløst i nivå 1 på målepunktet
 • Nivå 2 – Feil utløst i nivå 2 på målepunktet
 • Nivå 3 – Feil utløst i nivå 3 på målepunktet

EMF50001 og EMF50002 (gjelder netteier).

Rapporten inneholder også en oversikt over utveksling- og produksjonsmålepunkter vi forventer å få migrert. For produksjonsmålepunkter er de navngitt «missing-prod-point-X» fra 1 og oppover. Dette er basert antallet P-koder vi fra avregningen vet at tilhører netteier, fratrukket antall målepunkter av type produksjon som er migrert. Dette vises som feilkode EMF50001 i den nedlastbare rapporten “Oversikt over feil registrert pr målepunkt”.

For manglende utvekslinger er det angitt feilkode EMF50002. “Målepunktene” er angitt med to EIC-Y koder (nettavregningsområder) som indikerer hvilke utveksling vi forventer skal vært migrert. Hvis netteier eller motstående netteier har migrert minimum et utvekslingspunkt for utvekslingen vil den regnes som ok, og ikke registreres som manglende migrering. Hvis vi ikke har fått noen målepunkter har begge netteiere fått feilkoden EMF50002.

EMF50001 og EMF50002 telles som feil på nivå 1, og finnes ikke i de vanlige avviksfilene, kun i den nedlastbare rapporten.

Oversikt over måleverdiintervaller

Rapporten inneholder målepunktene hvor de migrerte måleverdiene ikke dekker intervallet vi definerte som var forventet til milepælen, og hvilket intervall vi mener å ha mottatt for målepunktet. Den inneholder ikke målepunkter som har fått feilkoden EMF30063, da vi ikke har mottatt noen måleverdier om den er utløst. Datoene oppgitt i denne rapporten er start dato for første og siste måleverdi vi har mottatt for målepunktet. I så måte er intervallet vi har sjekket på:

- 2016-09-30 22:00
- 2016-11-19 23:00

Rapporten inneholder kun døgnverdier for profilmålte (“Preliminary”) og timesverdier (“Interval”) for målepunkter med AMS. Om det er utløst en EMF30069 og målepunktet ikke finnes i denne rapporten er det dermed ikke sendt inn noen verdier av disse typene.

Kolonnene i rapporten:
- GLN – Netteier sin GLN
- MålepunktID – Målepunktet med ikke komplett tidsserie
- Volume_catg_code – Type måleverdi for serie
- Tidligste_start – Start dato på tidligste mottatte måleverdi
- Siste_start – Start dato på seneste mottatte måleverdi
- Start_OK – Er første mottatte måleverdi før, eller på intervallet vi har bedt om
- Siste_OK – Er seneste mottatte måleverdi etter, eller på intervallet vi har bedt om

Brukertilganger

Rapport som viser hvilke personer som har tilgang til denne aktøren.

Rapporten viser hvilke personer som har tilgang til aktøren rapporten gjelder for. For å se alle aktørene du har tilgang til, må alle rapportene lastes ned.

Kolonnene i rapporten:
- GLNGLN for aktør rapporten gjelder
- Navn – Navn på aktøren
- Organisasjonsnummer – Organisasjonsnummer for aktøren
- Type – Type aktør
- E-post: E-postadresse registrert på brukeren i DAM
- Navn bruker: Navn på brukeren i DAM
- FNummer: Er fødselsnummer registrert på brukeren i DAM?