Nedlastbare rapporter

Denne siden gir en oversikt over hvordan man kan laste ned rapporter fra DAM, og hvilke rapporter som er tilgjengelig.

Vi vil etterhvert som vi ser behovet tilgjengeliggjøre rapporter i DAM. Disse vil kunne inneholde informasjon vi mener aktørene burde ha spesielt fokus på, eller gi en bedre oversikt enn hva avviksfilene klarer alene.

Hvordan laste ned rapporter fra DAM

 1. Logg inn i DAM som vanlig
 2. Naviger til siden “Nedlastbare rapporter”
  Screenshot 2016 12 09 14 21 37
 3. Du vil da få en tabell med oversikt over hvilke rapporter som er tilgjengelig. Den vil liste ut alle rapportene som er tilgjengelig, for alle aktørene du representerer.
 4. Trykk så på knappen “Last ned rapport” for å laste ned rapporten
  Last ned rapport

Rapporter tilgjengelig i DAM

Oversikt over feil registrert pr målepunkt

Denne rapporten er den samme som vi benytter til å beregne datakvaliteten til aktøren. Alle avvik listet opp i denne rapporten teller mot datakvalitetsrapporten i sine respektive nivåer. Unntaket er nivå 3 som det ikke stilles krav til. Rapporten inneholder 5 kolonner:

 • GLN – Aktøren sitt GLN
 • Målepunkt ID – Målepunktet hvor det er utløst feil
 • Nivå 1 – Feil utløst i nivå 1 på målepunktet
 • Nivå 2 – Feil utløst i nivå 2 på målepunktet
 • Nivå 3 – Feil utløst i nivå 3 på målepunktet

Brukertilganger

Rapport som viser hvilke personer som har tilgang til denne aktøren.

Rapporten viser hvilke personer som har tilgang til aktøren rapporten gjelder for. For å se alle aktørene du har tilgang til, må alle rapportene lastes ned.

Kolonnene i rapporten:
- GLNGLN for aktør rapporten gjelder
- Navn – Navn på aktøren
- Organisasjonsnummer – Organisasjonsnummer for aktøren
- Type – Type aktør
- E-post: E-postadresse registrert på brukeren i DAM
- Navn bruker: Navn på brukeren i DAM
- FNummer: Er fødselsnummer registrert på brukeren i DAM?

Tilbakemelding på netteier-rapport

Se informasjon om rapport fra netteier.