Kjente feil i DAM

På denne siden vil det publiseres liste over kjente feil i DAM. Dette er i hovedsak feil som gjør at det rapporteres feil på målepunkter hvor det ikke er feil, men også informasjon om spesielle eller hyppig forekomne feilkoder.

Sist oppdatert 10.04.2018 15:00

DAM status

Sjekk status på egen side.

Kjente feil

  • EMF30049 Noen ganger kommer det tilbake både fornavn på sluttbruker og fullt navn på fakturamottaker i feltet “Feil grunnet verdi” i avviksfilene. Vær obs på dette. Det er altså kun fornavnet som man skal sammenligne med. Feilene må rettes.
  • Konsistenssjekk er kjørt med feil dato – Konsistensjekken som ble kjørt 05.04 ble dessverre kjørt for 05.04, og ikke 04.03 slik det er spesifisert. Det vil føre til endel falske feilmeldinger i konsistens (EMF3). Dette er fordi det da potensielt er prosesser som er pågående i markedet. For å få oversikt over hvilke målepunkter som kan være berørt, se etter feilkoden EMF30043. På målepunkter hvor denne feillkoden har løst ut, og det nylig har vært en kunde/leverandørbytteprosess på målepunktet, vil det nok være endel falske EMF3 feil. Se mer info i avsnittet “Falske negative ved flere åpne kraftkontrakter” under. Denne feilen vil påvirke datakvaliteten.

Feil som slår ut på flere koder

Falske negative ved flere åpne kraftkontrakter

Når flere enn én kraftleverandør migrerer inn en aktiv kraftkontrakt til DAM, vil det alltid utløse konsistensfeil, spesielt på feltet kraftleverandør og balanseansvarlig. Dette kan være feilmigrering eller et påbegynt leverandørbytte. Kun en av disse kontraktene vil være lik kontrakten fra nett. Dessverre vil DAM rapportere tilbake konsistensfeil til begge kraftleverandører (en riktig feil og en falsk feil). For kraftleverandøren som har “rett” vil de ikke kunne rette opp i dette, men når den andre kraftleverandøren retter opp eller leverandørbyttet går gjennom vil denne feilen rette seg selv. NB – Husk at DAM rapporterer tilbake motpartens verdi i mange tilfeller, samt at EMF30043 rapporterer målepunkter med flere åpne kraftkontrakter, så det er lett å sjekke om det er riktig eller falsk feil.

Feil på historiske data og kunder

DAM rapporterer tilbake noe feil på historiske data, noe som vi har kommunisert at ikke skal rettes. Dette gjelder bl.a. manglende fødselsnummer på kunder som ikke har aktive kontrakter. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre konfigurasjonen av DAM for å unngå å rapportere feil som ikke skal rettes, men noen feil kan vi ikke unngå.

Sjekkene som går på manglende fødselsnummer er format/integritetssjekker som kun sjekker på hver enkelt linje i kundefilen. Det vil si at sjekken kjøres før kontrakt og kunde er koblet sammen i DAM. Dermed er eneste mulighet for oss å sjekke om kunden er aktiv på å se om feltet Valid_to_datetime er satt eller ikke. Hvis det er satt en ende-dato anser vi kunden som ikke aktiv, og sjekker derfor ikke om det er angitt fødselsnummer.

Vi ser derimot at i en del av dataene som blir sendt inn til oss har ikke kunden satt en ende-dato, selv om kunden ikke har noen aktive kontrakter. Da vil kunden anses som aktiv og sjekken kjøres. For å unngå å få disse feilene rapportert må kunden være avsluttet i migreringsfilen.

Tilbaketrekking av poster/rader

Dersom man skal trekke tilbake poster som er feilmigrert vil dette forårsake at det utløses EMF10005, EMF10075 og EMF10137 feil i DAM litt avhengig av hva slags post som skal trekkes tilbake. Så sant disse er knyttet til tilbaketrekking av poster (dvs kontrakter/målepunkter/kunder), så vil ikke feilen måles i datakvalitetsrapporten.