Kjente feil i DAM

På denne siden vil det publiseres liste over kjente feil i DAM. Dette er i hovedsak feil som gjør at det rapporteres feil på målepunkter hvor det ikke er feil.

Sist oppdatert 12.07.2017 15:40

DAM status

Sjekk status på egen side.

Kjente feil

 • EMF10202 – Negative måleverdier. Hvis denne feilkoden løser ut på et negativt periodevolum kan feilkoden ignoreres. Negative periodevolum kan oppstå hvis en ny reell måleravlesning er større en en tidligere stipulert verdi.
 • EMF20074 – Denne feilkoden har feil beskrivelse – Riktig beskrivelse er “Ugyldig NACE”. Vi har sjekket den oppgitte NACE-koden mot SSBs register . Feilkoden har også vært litt for streng, og har “stoppet” rader i migreringsfilene slik at disse ikke kommer videre til konsistenssjekk. Feilen må rettes. Elhub vil sørge for at feilkoden ikke stopper rader i migreringen ved senere migreringer.
 • EMF40001 og EMF40002 – Denne feilkoden, meldt på kontrakt, kan ignoreres dersom målepunktet har vært inaktivt i perioden før kontrakten det meldes feil på eller det er et reelt hull i tidsserien feks at det i perioden ikke har vært kunde på målepunktet. Dette gjelder en stor andel av feilene registrert på kontrakt. DAM tar ikke hensyn til målepunktets status når det meldes feil. Feil registrert på kunde kan ignoreres. Feil registret på målepunkt må fikses.
 • EMF30027 – Trønderenergi Nett AS (7080005051880) overtok nettet til Selbu Energiverk (7080005052870) 05.06.2017. Hvis denne feilen er utløst på en av disse GLN’ene kan den nok sees bort fra.

Uprossesserte filer

Noen aktører har uprosesserte filer i DAM. Dette er en feil i DAM som vi jobber med å få rettet. Dette gjør at noen feilkoder kan løse ut. F.eks. mangler målepunkt for kontrakt e.l.

Dette gjelder:

 • 7080005051705 – Nord-Salten Kraft AS
 • 7080005051453 – Finnås Kraftlag
 • 7080003823120 – Hammerfest Energi Nett AS, Leveranseplikt
 • 7080001385415 – Lyse Elnett AS Regulert kraftleverandør
 • 7080005051279 – Eidefoss AS Nett
 • 7080003858054 – Trollfjord Produksjon As
 • 7080003497154 – Kvikne-Rennebu Kraftlag Kraft
 • 7080005050609 – Elkraft AS
 • 7080003820037 – Fosen Nett AS Regulert
 • 7080005056434 – Scandem Norge

Kjente feil på full opplasting M6

Disse feilene er fikset til M6 Delta

 • EMF30028 / EMF30043 – Konsistens har blitt sammenlignet med feil dato, så det kan være rapportert feil på åpne prosesser. Dette vil bli korrekt ved delta-opplastingen. Se derfor bort fra disse feilkodene dersom “ValidFrom” (oppstartsdato) på kontrakten er etter 1.mai
 • EMF30054/EMF30060 – Motparten har ikke migrert kontrakt. I noen tilfeller har motparten migrert data, men denne har feilet i format eller integritet (gjelder feks. EMF20074 ovenfor).

Feil som slår ut på flere koder

Falske negative ved flere åpne kraftkontrakter

Når flere enn én kraftleverandør migrerer inn en aktiv kraftkontrakt til DAM, vil det alltid utløse konsistensfeil, spesielt på feltet kraftleverandør og balanseansvarlig. Dette kan være feilmigrering eller et påbegynt leverandørbytte. Kun en av disse kontraktene vil være lik kontrakten fra nett. Dessverre vil DAM rapportere tilbake konsistensfeil til begge kraftleverandører (en riktig feil og en falsk feil). For kraftleverandøren som har “rett” vil de ikke kunne rette opp i dette, men når den andre kraftleverandøren retter opp eller leverandørbyttet går gjennom vil denne feilen rette seg selv. NB – Husk at DAM rapporterer tilbake motpartens verdi i mange tilfeller, samt at EMF30043 rapporterer målepunkter med flere åpne kraftkontrakter, så det er lett å sjekke om det er riktig eller falsk feil.

Feil på historiske data og kunder

DAM rapporterer tilbake noe feil på historiske data, noe som vi har kommunisert at ikke skal rettes. Dette gjelder bl.a. manglende fødselsnummer på kunder som ikke har aktive kontrakter. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre konfigurasjonen av DAM for å unngå å rapportere feil som ikke skal rettes, men noen feil kan vi ikke unngå.

Sjekkene som går på manglende fødselsnummer er format/integritetssjekker som kun sjekker på hver enkelt linje i kundefilen. Det vil si at sjekken kjøres før kontrakt og kunde er koblet sammen i DAM. Dermed er eneste mulighet for oss å sjekke om kunden er aktiv på å se om feltet Valid_to_datetime er satt eller ikke. Hvis det er satt en ende-dato anser vi kunden som ikke aktiv, og sjekker derfor ikke om det er angitt fødselsnummer.

Vi ser derimot at i en del av dataene som blir sendt inn til oss har ikke kunden satt en ende-dato, selv om kunden ikke har noen aktive kontrakter. Da vil kunden anses som aktiv og sjekken kjøres. For å unngå å få disse feilene rapportert må kunden være avsluttet i migreringsfilen.

Tilbaketrekking av poster/rader

Dersom man skal trekke tilbake poster som er feilmigrert vil dette forårsake at det utløses EMF10005, EMF10075 og EMF10137 feil i DAM litt avhengig av hva slags post som skal trekkes tilbake. Så sant disse er knyttet til tilbaketrekking av poster (dvs kontrakter/målepunkter/kunder), så vil ikke feilen måles i datakvalitetsrapporten.