Informasjon om manglende porteføljedetaljer

DAM angir hvilke porteføljekontrakter som mangler mellom kraft og nett. Dette er et eget element i DAM-grensesnittet. Elhub anbefaler å ikke fokusere på denne oversikten. Denne siden beskriver hva informasjonen betyr.

Når man er logget inn i DAM vil det, på rapporsiden, være en notis som ser slik ut.

Manglendeportefolje
Manglende portefølje detaljer – Link

Om man trykker på linken vil det dukke opp et panel som vist under.

Manglendeportefoljedetaljer
Manglende portefølje detaljer – Panel

Tabellen i dette panelet angir antall manglende porteføljekontrakter for to GLN. Dette betyr kolonnene:

  1. GLN for aktøren den innloggede brukeren representerer
  2. GLN for en “motstående” aktør (nett for kraft, kraft for nett)
  3. Antallet porteføljedetaljer som mangler fra den motstående aktøren. Dette er også historisk.

Kolonne nummer tre sjekkes ved å sjekke hvert tidsrom/kontrakt på et målepunkt. For hvert tidsrom sjekkes det om den motstående aktøren har oppgitt tilsvarende kontrakt, og teller opp hvor mange ganger dette feiler.

Elhub anbefaler å ikke fokusere på denne oversikten, men heller fokusere på feil som er rapportert i avviksfilene.
Årsaken til at vi ikke anbefaler å fokusere på disse nå er at slike feil kan utløses av andre feil, dersom en rad er blitt avvist eksempelvis. Disse vil derfor gradvis forsvinne og man vil sitte igjen med de reelle porteføljefeilene.