Hvordan sende inn fødselsnummer på brukere

Da det ikke er tillatt å sende fødselsnummer ukryptert over epost har vi valgt å benytte samme løsning for kryptering som under innsending av porteføljeoversikten i M1. Den er ganske enkel å gjennomføre, og resultatet vil ikke være mulig å lese for andre enn enkeltpersoner i Elhub-prosjektet som besitter den nødvendige nøkkelen.

OBS! For nye brukere må det sendes e-post til post@elhub.no med informasjon om brukeren (navn, epost og selskap personen skal ha tilgang til) FØR innsending av kryptert fødselsnummer.

Steg 1 og 2 kan hoppes over dersom du fortsatt har programmet lastet ned fra innsending av porteføljeoversikten.

1. Last ned krypteringsverktøy

2. Pakk ut krypteringsverktøyet ved å dobbeltklikke på filen «statnett-gpg.exe». Husk hvor du pakker ut filen.


3. Mappen verktøyet ble pakket ut til inneholder nå en katalog som heter «statnett-gpg». Gå inn i denne og start krypteringsverktøyet ved å dobbeltklikke på filen «start_windows».


4. Du vil nå bli presentert for et relativt tomt vindu. Trykk så på «View» (1) og «Encrypt for:» (2).

Steg4


5. Huk så av for “Migrering Elhub – Statnett” (1). Det kan tenkes at vinduet er litt smalere enn vist på bildet, dette kan justeres ved å dra streken i midten lenger til høyre.
Steg5


6. I det tomme feltet skal nå informasjon om brukern(e) fylles inn. Skriv inn navn, epost til brukeren man allerede har i DAM (viktig at dette er det samme som brukernavnet du benyttet i v1), samt fødselsnummer på hver sin linje. I tillegg skal det fylles inn en linje pr aktør man skal ha tilgang til, med orgnummer og GLN på en linje for hver aktør. Innsendingen behandles maskinelt, så viktig at teksten er formatert som i eksempelet.

Dersom det er flere brukere som skal ha tilgang er det fult mulig å skrive alle inn i samme melding. Lag i så fall bare en ny linje etter orgnummer/gln og begynn på en ny bruker. Når all informasjon er fylt ut, trykk på «Encrypt» (1).

Steg6


7. Resultatet skal da ligne på følgende bilde:
Steg7


8. Velg all teksten i vinduet, viktig at ALT blir merket. Kopier så denne inn i en epost og send til “dam@elhub.no”. IKKE ta skjermbilde av vinduet og send på epost, vi er nødt til å kunne kopiere det ut igjen, så vi må ha det som tekst.