Hvordan jobbe med avvik rapportert fra DAM

Denne siden viser en oversikt over de vanligste feilene i migreringen, noe forklaring på hvorfor feilkodene oppstår, samt tips til hvordan feilene kan rettes. Siden vil kontinuerlig oppdateres med feilkoder som dukker opp i henvendelser til oss.

I tillegg til denne listen finnes det en oversikt over kjente feil i DAM som man foreløpig ikke trenger jobbe med. Filformatet som ligger til grunn for feilkodene finner du nederst på denne siden.

For mer detaljer rundt hvordan jobbe med inkonsistens i kundedata burde man også sette seg inn i “Veileder for identifisering av sluttbrukere”.

Feilkode (nivå)EMF10005 (1)#
Sist oppdatert29.08.2016
BeskrivelseFeltet VALID_FROM_DATETIME i fil METERING_POINTS er et påkrevd felt som mangler
KommentarMest sannsynlig målepunkter som skal trekkes tilbake.
Hvordan fikseHvis dette målepunktet ikke skal migreres Elhub, men er forsøkt migrert og så trukket tilbake vil denne feilen oppstå. Kan sees bort fra, påvirker ikke datakvaliteten.

Feilkode (nivå)EMF10010 (1)#
Sist oppdatert29.08.2016
BeskrivelseFeltet METER_READING_CHRCTS i fil METERING_POINTS er et påkrevd felt som mangler
KommentarInnsendingsmetode er ikke angitt for målepunktet. Er det konfigurert korrekt i KIS?
Hvordan fikseKonfigurer korrekt innsendingsmetode for målepunktet. Dersom dette er korrekt satt, hør med systemleverandør om det er forårsaket av uttrekksfeil.

Feilkode (nivå)EMF10023 (2)#
Sist oppdatert28.10.2016
BeskrivelseFeltet METER_POINT_SUB_TYPE_CONS i fil METERING_POINTS inneholder en ulovlig enumerasjonsverdi
KommentarI dette feltet har A72, B28 and B29 tidligere vært gyldige verdier. Disse skal ikke brukes.
Hvordan fikseA72 og B28 overføres til A04 – Forbruk. B29 skal ikke migreres.

Feilkode (nivå)EMF10031 (1)#
Sist oppdatert29.08.2016
BeskrivelseFeltet METERING_GRID_AREA_USED i fil METERING_POINTS overskrider maks tillatte lengde (16)
KommentarNettavregningsområde angitt på målepunktet er ikke korrekt. Dette skal være en 16 tegn lang EIC-Y kode. Dersom utvekslingen er mot utenlandske nettavregningsområder skal den enten være 3 tegn lang (Sverige) eller 6 tegn lang (Finland). For utveksling mot Sverige og Finland kan det tenkes at vi ikke har alle kodene som benyttes. Ta i så fall kontakt på post@elhub.no.
Hvordan fikseSjekk at nettavregningsområde er korrekt konfigurert på målepunktet. Dersom det er utveksling mot Sverige eller Finland og riktig kode er angitt, ta kontakt på post@elhub.no

Feilkode (nivå)EMF10052 (2)#
Sist oppdatert12.09.2016
BeskrivelseFeltet LOCATION i fil METERING_POINTS følger ikke felt-spesifikke formateringsregler
KommentarAntageligvis et resultat av “for presis” angivelse av lokasjon. Nå tillatt med økt presisjon på lokasjon. Kan nå inneholde opp mot 11 desimaler, totalt 14 tegn pr lat/lon. Eksempel på gyldig lokasjon er dermed: 59.12345678901,10.10987654321.
Hvordan fikseSjekk at posisjonen som er forsøkt sendt inn er i henhold til oppdatert format, med maks 11 desimaler. Dersom GPS posisjon er oppgitt i annet format må dette konverteres før migrering til Elhub. Dersom det er mer enn 11 desimaler kan disse trygt fjernes. 9 desimaler tilsvarer en presisjon på ca 110 mikronmeter.

Feilkode (nivå)EMF10083 (1)#
Sist oppdatert29.08.2016
BeskrivelseFeltet GRID_ACCESS_PROVIDER i fil CONTRACTS er et påkrevd felt som mangler
KommentarKraftkontrakt er migrert uten å oppgi hvilken GLN til netteieren kontrakten gjelder for.
Hvordan fikseSkal kontrakten migreres? Om den skal migreres må feltet for netteier fylles inn.

Feilkode (nivå)EMF10086 (1)#
Sist oppdatert29.08.2016
BeskrivelseFeltet BALANCE_SUPPLIER_USED i fil CONTRACTS er et påkrevd felt som mangler
KommentarNetteierkontrakt er migrert uten kraftleverandør sitt GLN.
Hvordan fikseSjekk at kontrakten faktisk skal migreres. Dersom den skal det, fyll inn GLN til aktuell kraftleverandør.

Feilkode (nivå)EMF10091 (2)#
Sist oppdatert29.08.2016
BeskrivelseFeltet NACE_CODE i fil CONTRACTS er et påkrevd felt som mangler
KommentarNæringskode er ikke satt på kontrakt. Dette er et påkrevd felt.
Hvordan fikseFyll inn korrekt næringskode.

Feilkode (nivå)EMF20001 (1)#
Sist oppdatert29.08.2016
BeskrivelseFra-dato er større enn til-dato
KommentarOppstartsdato er større enn sluttdato på målepunktet. Kan være forårsaket av uttrekksfeil.
Hvordan fikseKontroller at oppstartsdato er før sluttdato på målepunktet. Dersom det er tilfelle, hør med systemleverandør.

Feilkode (nivå)EMF20007 (2)#
Sist oppdatert29.08.2016
BeskrivelseMP_Inst må være angitt for kombinasjons- og produksjonspunkter.
KommentarInstallert effekt må være satt for produksjon og plusskunder. Dette er feltet MeteringPointInstalledEffect.
Hvordan fikseKontroller at feltet er angitt riktig i KIS. Hvis det er tilfelle, henvend deg til systemleverandør.

Feilkode (nivå)EMF20008 (2)#
Sist oppdatert26.08.2016
BeskrivelseMP_Inst må være blank for rene forbrukspunkter.
KommentarSe EMF20007 , men feltet må være tomt for forbrukspunkter.
Hvordan fikseEMF20007

Feilkode (nivå)EMF20009 (2)#
Sist oppdatert29.08.2016
BeskrivelseRepFreqStart må være satt når RepFreq er definert
KommentarDersom avlesningsfrekvens er satt må også oppstartsdato for avlesningsfrekvens settes. Kan også være et resultat av uttrekksfeil.
Hvordan fikseKontroller at oppstartsdato for avlesninger på målepunktet er korrekt konfigurert. Dersom denne er satt, hør med systemleverandør.

Feilkode (nivå)EMF20013 (2)#
Sist oppdatert29.08.2016
BeskrivelseMM_Type E14 (manuelt avlest) må være av MP_Type E17 (forbruk) og ha SetConst satt
KommentarManuelt avleste målepunkter må være forbrukspunkter og ha avregningskonstant satt.
Hvordan fikseKontroller at målepunktet er korrekt konfigurert. Dersom det ikke er et manuelt punkt, må dette oppdateres. Dersom det er et manuelt punkt må avregningskonstant være satt.

Feilkode (nivå)EMF20014 (2)#
Sist oppdatert29.08.2016
BeskrivelseMtrDig må angis for profilavregnede målepunkter.
KommentarStor sannsynlighet for uttrekksfeil. Mange av disse ble introdusert ved delta. Regelen betyr at et profilert målepunkt, hvor det er en aktiv kontrakt med tilhørende kunde, må ha satt siffer på måler i migreringsfilen.
Hvordan fikseKontroller at grunndata for målepunktet er komplett, med både antall siffer og avlesningsfrekvens. Dersom dette er satt korrekt i KIS, hør med systemleverandør om feilen er i uttrekket.

Feilkode (nivå)EMF20023 (2)#
Sist oppdatert29.08.2016
BeskrivelseStreet er påkrevd dersom Build eller Strcode er angitt.
KommentarDersom veinummer eller bygningsnummer er satt er man nødt til også å oppgi gatenavn.
Hvordan fikseSjekk at kunden har en komplett gateadresse.

Feilkode (nivå)EMF20026 (2)#
Sist oppdatert29.08.2016
BeskrivelseConsCode er påkrevd dersom NACE er blank.
KommentarDersom næringskode ikke er satt på kontrakten MÅ forbruksgode være satt.
Hvordan fikseSett enten korrekt forbrukskode eller næringskode på kontrakten.

Feilkode (nivå)EMF20029 (1)#
Sist oppdatert29.08.2016
BeskrivelseFra-dato er større enn til-dato
KommentarSe EMF20001. Samme feil, men for kundefilen.
Hvordan fikseSe EMF20001. Samme feil, men for kundefilen.

Feilkode (nivå)EMF20030 (2)#
Sist oppdatert29.08.2016
BeskrivelseCusID må angis på formatet DDMMYÅÅ når CusIDTp er angitt til 5
KommentarFødselsdatoen som er oppgitt på kunden er ikke en gyldig fødselsdato. Er det benyttet en fiktiv fødselsdato på kunden? Er kunden vasket mot DSF? Fødselsunmmer skal brukes der det er mulig, så kan også rette feilen ved å angi fødselsnummer og ikke fødselsdato.
Hvordan fikseVask kunden mot DSF, alternativt kan fødselsdato, eller aller helst fødselsnummer hentes inn direkte fra kunden eller motpart.

Feilkode (nivå)EMF20031 (2)#
Sist oppdatert29.08.2016
BeskrivelseCusID må angis på formatet num(9) for virksomheter.
KommentarBedriftskunder må være identifisert med et korrekt organisasjonsnummer.
Hvordan fikseVask mot Brønnøysund, eller på annen måte hent inn korrekt organisasjonsnummer på kunden.

Feilkode (nivå)EMF20033 (2)#
Sist oppdatert29.08.2016
BeskrivelseFalske eller dummy CusID er kun tillatt hvis dette er angitt i CusIDTp.
KommentarForårsaket av en bedriftskunde med fiktivt organisasjonsnummer. Er kunden vasket og korrekt organisasjonsnummer innhentet?
Hvordan fikseVask kunden mot Brønnøysund registrene eller på annen måte innhent korrekt organisasjonsnummer på kunden. Se for øvrig Veileder for identifisering av sluttbrukere.

Feilkode (nivå)EMF20034 (2)#
Sist oppdatert29.08.2016
BeskrivelseKun CusIDTp = 1 er tillatt ved Elhub go-live.
KommentarFødselsnummer/D-nummer er påkrevd for privatkunder og organisasjonsnummer for bedriftskunder.
Hvordan fikseHent inn fødselsnummer eller organisasjonsnummer. Dersom dette ikke lar seg gjøre vil dette telle som feil i nivå 2, ved go-live tillattes 0,05% feil i nivå 2. Elhub har publisert veiledere for identifisering av sluttbrukere og registrering i enhetsregisteret

Feilkode (nivå)EMF20035 (2)#
Sist oppdatert29.08.2016
BeskrivelseFName er påkrevd dersom ComName er blank.
KommentarEn antatt privatkunde mangler fornavn. Dersom “firmanavn” feltet er tomt, så antar DAM at det er snakk om en privatkunde, og da må både fornavn og etternavn feltet fylles ut.
Hvordan fikseSjekk at kunden har navn i både fornavn og etternavn feltet. Vask mot DSF.

Feilkode (nivå)EMF20038 (2)#
Sist oppdatert29.08.2016
BeskrivelseMangler FName for private kunder (kun LName er angitt).
KommentarEn privatkunde har kun oppgitt etternavn og mangler fornavn.
Hvordan fikseEr kunden vasket mot DSF? Sjekk at det ikke er en bedriftskunde som også har data i etternavnfeltet.

Feilkode (nivå)EMF20047 (1)#
Sist oppdatert29.08.2016
BeskrivelseSM_Type må være satt når MP_Type ikke er E20
KommentarAvregningsmetode på avregningspunkt er ikke satt. Dette må settes på både forbruks-, produksjon- og kombipunkt.
Hvordan fikseKontroller at avregningsmetode er korrekt konfigurert på målepunktet.

Feilkode (nivå)EMF20050 (2)#
Sist oppdatert29.08.2016
BeskrivelseCustomerIdentity er påkrevd når AddressType = EndUser
KommentarDersom kunden er en sluttbruker og ikke en fakturaadresse eller “OnBehalfOf”, er man nødt til å oppgi kundeidentitet. Dette skal i utgangspunktet være fødselsnummer, men dersom det ikke er hentet inn enda, send inn fødselsdato.
Hvordan fikseFyll inn korrekt kundeidentitet, fortrinnsvis fødselsnummer.

Feilkode (nivå)EMF20053 (1)#
Sist oppdatert29.08.2016
BeskrivelseUgyldig svensk eller finsk ut-MGA på utvekslingspunkt. Ta kontakt med Elhub om du mener det er feil
KommentarSe EMF10031. For utveksling mot Sverige og Finland har vi en liste med tillatte verdier, og det er en risiko for at denne ikke er komplett. Ta kontakt på post@elhub.no om du mener at vi mangler et svensk eller finsk nettavregningsområde. Kan også være forårsaket av at det bare er en ugyldig EIC-Y kode.
Hvordan fikseDersom det er utveksling mot annet norsk nettavregningsområde, kontroller at riktig EIC-Y kode er angitt. Dersom det er utveksling mot Sverige eller Finland, kontroller at riktig kode er brukt. Dersom riktig kode er brukt, ta kontakt på post@elhub.no. Kan også være forårsaket av manglende verdi, sjekk derfor om feilkoden EMF20015 er utløst. Da er feilårsak rett og slett at OUT_AREA_USED ikke er satt.

Feilkode (nivå)EMF20054 (1)#
Sist oppdatert29.08.2016
BeskrivelseNetteier kan kun migrere GA-kontrakter.
KommentarNetteier kan kun migrere netteierkontrakter. Kan være forårsaket av at “LR” (regulert kraft kontrakter) ikke er flyttet til korrekt aktør enda.
Hvordan fikse

Feilkode (nivå)EMF20056 (2)#
Sist oppdatert28.10.2016
BeskrivelseUtvekslingspunkter må ha satt Location.
KommentarFormatet på dette feltet skal være lengde- og breddegrad i WGS84 desimal-format.
Hvordan fiksePass på at formatet er riktig og at det ikke er noen mellomrom i feltet.

Feilkode (nivå)EMF20064 (1)#
Sist oppdatert28.10.2016
BeskrivelseKraftleverandør kan ikke være lik netteier
KommentarDette er stort sett feil på kunder som ligger på leveranseplikt.
Hvordan fikseKunder på leveranseplikt skal være på regulert kraftleverandør. Overfør kunden til regulert kraftleverandør. Andre kunder må overføres til sin reelle kraftleverandør.

Feilkode (nivå)EMF30001 (2)#
Sist oppdatert29.08.2016
BeskrivelseReporting frequency må være satt for profilavregnede målepunkter med kunde
KommentarSe EMF20014.
Hvordan fikse

Feilkode (nivå)EMF30004 (2)#
Sist oppdatert29.08.2016
BeskrivelseVerdier for NACE er inkonsistent. Netteiers data angitt.
KommentarNetteier har angitt annen næringskode enn innsendt fra kraft. Netteier sin næringskode er returnert i avviksfilen.
Hvordan fikseKontroller at næringskoden oppgitt av nett stemmer. Rett til nett sin næringskode om den gjør det. Dersom nett helt klart har feil næringskode, ta kontakt med netteier.

Feilkode (nivå)EMF30012 (2)#
Sist oppdatert29.08.2016
BeskrivelseAvvikende etternavn på kunde. Netteiers data angitt.
KommentarSe EMF30013.
Hvordan fikse

Feilkode (nivå)EMF30013 (2)#
Sist oppdatert29.08.2016
BeskrivelseAvvikende fornavn på kunde. Netteiers data angitt.
KommentarKraft og nett har forskjellig fornavn på privatkunde. Har begge parter vasket mot DSF og lest inn resultatet?
Hvordan fikseVask data. Om motpart ikke har vasket data, avvent at data blir vasket hos motpart. Om det er reell inkonsistens, se Veiledning for identifisering av sluttbrukere

Feilkode (nivå)EMF30014 (2)#
Sist oppdatert29.08.2016
BeskrivelseAvvikende CusID. Netteiers data er angitt.
KommentarSe EMF30013
Hvordan fikse

Feilkode (nivå)EMF30016 (2)#
Sist oppdatert29.08.2016
BeskrivelseAvvikende virksomhetsnavn. Netteiers data angitt.
KommentarNett og kraft har forskjellig navn på bedriftskunde. Er kunden vasket mot Brønnøysund?
Hvordan fikseVask kunden. Dersom nett har korrekt kundenavn kan også dette brukes. Dersom netteier har feil data må de kontaktes. Dersom inkonsistensen eksisterer ved Elhub go-live vil netteiers data brukes. Se for øvrig Veilder for identifisering av sluttbrukere.

Feilkode (nivå)EMF30028 (1)#
Sist oppdatert29.08.2016
BeskrivelseAvvikende BalanceSupplierUsed. Netteiers data er angitt.
KommentarKraft og nett er uenig i hvem som er kraftleverandør. Typisk er dette forårsaket av en åpen prosess. Dersom det er et resultat av en åpen prosess, se etter feilkoden EMF30043.
Hvordan fikseEr det nylig foretatt et leverandørbytte på målepunktet?

Feilkode (nivå)EMF30030 (2)#
Sist oppdatert29.08.2016
BeskrivelseAvvikende ValueAddedTaxRate. Netteiers data er angitt.
KommentarNett og kraft har angitt ulik moms.
Hvordan fikseKontroller at korrekt momssats er angitt. Tillatte verdier er “0” eller “0.25”. Dersom nett har feil momssats må de kontaktes så det blir rettet opp.

Feilkode (nivå)EMF30031 (2)#
Sist oppdatert29.08.2016
BeskrivelseAvvikende ConsumptionCode. Netteiers data er angitt.
KommentarKraftkontrakten er migrert med annen forbrukskode enn netteierkontrakten. Netteiers verdi er angitt i avviksfilen.
Hvordan fikseSjekk om forbrukskoden nett har angitt er korrekt, om den er det, fyll ut netteiers verdi i egen kontrakt. Dersom netteier har feil forbrukskode, ta kontakt med netteier.

Feilkode (nivå)EMF30034 (2)#
Sist oppdatert29.08.2016
BeskrivelseAvvikende ElFeeShare. Netteiers data er angitt.
KommentarKraftkontakten er migrert med annen elavgift enn netteierkontrakten. Netteier sin verdi er angitt i avviksfilen.
Hvordan fikseSjekk om elavgiften er korrekt angitt fra nett. Fyll inn netteiers verdi om den er det. Dersom netteier har en ugyldig verdi eller antas å være feil, ta kontakt med netteier.

Feilkode (nivå)EMF30044 ()#
Sist oppdatert29.08.2016
Beskrivelse
KommentarEt aktivt målepunkt har ikke angitt kontrakt. Foreløpig oppstår også denne feilkoden dersom målepunktet ikke blir avsluttet når kunden avslutter kontrakten. Feilkoden kan derfor foreløpig sees bort fra.
Hvordan fikseKontroller at målepunktet er avsluttet dersom det ikke lenger er et aktivt kundeforhold.

Feilkode (nivå)EMF30045 (3)#
Sist oppdatert29.08.2016
BeskrivelseAktivt målepunkt må ha kontrakt.
KommentarEt aktivt målepunkt har ikke angitt kontrakt.
Hvordan fikse

Feilkode (nivå)EMF30046 (2)#
Sist oppdatert29.08.2016
BeskrivelseKunne ikke finne kunde oppgitt i kontrakt. Addressetype EndUser eller Invoice ikke funnet.
KommentarDAM klarer ikke finne sluttbrukeren som er oppgitt på kontrakten. Kan være forårsaket av at kunderaden er blitt avvist.
Hvordan fikseKontroller om det er noen avviste rader i kundefilen som er migrert. Korriger om det er tilfelle. Dersom det ikke er tilfelle må man sjekke at kunden tilhørende kontrakten eksisterer og sjekke at den blir migrert.

Feilkode (nivå)EMF30047 (2)#
Sist oppdatert29.08.2016
BeskrivelseKunne ikke finne kunde oppgitt i kontrakt. Addressetype EndUser eller Invoice ikke funnet.
KommentarSe EMF30046.
Hvordan fikse

Feilkode (nivå)EMF30052 (2)#
Sist oppdatert29.08.2016
BeskrivelseInaktivt målepunkt (MP_Stat E23) kan ikke ha kontrakt.
KommentarEt inaktivt målepunkt antas ikke å ha en tilhørende kunde. Vi har sett at veldig mange har migrert aktive kontrakter på inaktive målepunkt.
Hvordan fikseEr målepunktet aktivt? I så fall aktiver det også i KIS slik at det blir migrert således. Dersom målepunktet ikke er aktivt, skal kundeforholdet kanskje avsluttes?

Feilkode (nivå)EMF30053 (2)#
Sist oppdatert29.08.2016
BeskrivelseInaktivt målepunkt (MP_Stat E23) kan ikke ha kontrakt.
KommentarSe feilkode EMF30052.
Hvordan fikse

Feilkode (nivå)EMF30063 (2)#
Sist oppdatert13.12.2016
BeskrivelseIngen måleverdier er migrert for målepunktet
KommentarVi har ikke mottat timeverdier for timesmålt anlegg eller døgnverdier for profilmålte anlegg.
Hvordan fikseSjekk om det er måleverdier tilgjengelig. Hvis de er tilgjengelige for migrering, ta kontakt med systemleverandør.

Feilkode (nivå)EMF30069 (2)#
Sist oppdatert13.12.2016
BeskrivelseMåleverdiene på målepunktet er ikke komplette.
KommentarMåleverdiene vi har mottatt for målepunktet dekker ikke hele intervallet som vi har bedt om. Intervallet er publisert under “Datakvalitet og krav”.
Hvordan fikseSjekk at måleverdier er tilgjengelige for målepunktet for hele intevallet. Hvis det er det, sjekk i migreringsfilene eller spør systemleverandør. Du kan også sende målepunkts-ID’en til post@elhub.no så kan vi se på hva som er galt.

Feilkode (nivå)EMF40001 (1)#
Sist oppdatert31.10.2016
BeskrivelseMangler data fra foregående tidsperiode som slutter ved angitte starttidspunkt.
KommentarDenne feilkoden indikerer at det er hull i historikken for målepunktet eller for kontrakter på målepunktet. Kan være forårsaket av avviste rader. Dersom et historisk innslag på målepunktet har en så alvorlig feil at raden har blitt avvist vil denne feilen oppstå.
Hvordan fikse

Feilkode (nivå)EMF40002 (1)#
Sist oppdatert31.10.2016
BeskrivelseEttefølgende migreringer på ikke-kontinuerlige og overlappende tidsperioder.
KommentarIndikerer at det er overlapp i historikken på målepunktet eller kontraktene tilhørende målepunktet. Kan være forårsaket av forsøk på å tilbaketrekke kontrakter eller målepunkter.
Hvordan fikse