Excelmaler for innsending

For aktører som ikke har egne systemer for kundeinformasjon, målepunkter eller kontrakter osv kan det være aktuelt å sende inn .sdv filer manuelt fylt inn i Excel. På denne siden ligger det en brukermanual for hvordan benytte Excel-malene til å gjøre denne jobben.

Det er viktig å merke seg at Excel-filer IKKE skal lastes opp til DAM. SDV-filer generert ut fra Excel-filer skal lastes opp. Filene skal følge filspesifikasjonen Den inneholder blant annet alle kodene man må benytte for å angi ting som målepunkttype, hva slags kundeidentitet man oppgir osv. Hvis du søker på det som står i første raden for kolonnen du lurer på i denne vil du finne de gyldige kodene for den kolonnen.

1. Last ned template filene fra nederst på denne siden.
2. Se på eksempeldataene om ønskelig.
3. Fyll inn data i henhold til filspesifikasjonen.
4. Fjern eksempeldata før eksport.
5. Velg fil

1

6.
a. Velg eksporter (1)
b. Endre filtype (2)
c. CSV (semikolondelt) (3) VIKTIG at man velger semikolon, dersom dette ikke er et alternativ, velg “Lagre som annen filtype” og finn semikolondelt i nedtrekkslisten.
d. Lagre som (4)

2

7. Skriv inn korrekt filnavn. Viktig å bruke " foran og etter filnavnet for å ikke få filnavn som ender med “.csv”. Husk at filnavnet blir validert i DAM, så følg formatet beskrevet i filformatspesifikasjonen. Filnavnet skal inneholde rolle, orgnummer, gln, dato, filtype og sekvensnummer på formatet: GO-999999999-1134567890123-20150921-CO_001.sdv. Husk å bytte ut med riktig rolle, orgnummer og GLN i filnavnet så den blir lastet opp korrekt.

3

8. Bekreft at man vil lagre som denne filtypen.

4

9. Excel klarer dessverre ikke eksportere sdv filer kodet som UTF-8, som er påkrevd for DAM. Dersom du har norske tegn som æ,ø eller å i noen av feltene er du derfor avhengig av å bruke et annet verktøy for å konvertere filen til riktig format. Til dette formålet kan man benytte Notisblokk f.eks. Dersom du har filer helt uten norske tegn kan disse punktene hoppes over.

9a. Åpne filen i notisblokk.

9b. Velg “Fil” → “Lagre som”.

9c. I “filtype” boksen, velg “Alle filer (.)” (1).

5

9d. I “Koding” boksen, velg → “UTF-8” (2).

9e. Trykk på “Lagre”, og “Ja” for å overskrive filen om du får spørsmål om dette.

10. Last så filene opp i DAM (https://dam.elhub.no). Dersom DAM rapporterer formatfeil, fiks disse feilene og forsøk å last opp på nytt.

Excel-maler