Avviste og delvis avviste filer

Avviste filer

En fil blir avvist når den har feil filnavn, filen er tom, eller alle radene i filen blir avvist. Avviste filer vil ikke bli behandlet i DAM utover at formatsjekken kan ha sørget for at hele filen er avvist. Det er derfor viktig at man retter opp i disse feilene og laster opp filen som er avvist på nytt.

Delvis avviste filer

Når en fil er delvis avvist, så er det kjørt format og integritetssjekk på den og det er avvist en eller flere rader i filen. Disse radene vil ikke bli med videre i duplikat eller konsistenssjekk.

Hvordan laste ned informasjon om avviste rader

Avviste rader kan lastes ned fra DAM ved å trykke på filnavnet til en fil som er avvist eller delvis avvist og så trykke på knappen “Last ned kritiske feil”. Filformatet er ikke helt likt avviksfilformatet, men kan leses i en teksteditor. Filen inneholder filnavnet til filen som ble sendt inn, hvilken rad som ble avvist, hvilken feilkode som har slått ut og en tekstlig beskrivelse av feilen. For en norsk oversettelse av feilkoden kan man slå opp i “FaultCodes DAM” som ligger her.