Datamigrering

Datamigrering er at kraftleverandører og nettselskaper overfører data fra sine systemer til Elhub. Dette innebærer også kvalitetsheving og -sikring av dataene.

Elhub-prosjektet har etablert og drifter en sentral migreringsplattform, Data Analysis and Migration tool (DAM), der kraftleverandører og nettselskaper skal laste opp uttrekk av data fra sine systemer på et spesifisert filformat for migrering som er tilpasset Elhubs informasjonsmodell. DAM vil analysere og kvalitetssikre innkommende data fra aktørene. I tilfeller der data er vurdert som feil, manglende eller ikke konsistente med andre aktører, vil DAM generere avviksfiler, Non-conformity files (NCF), tilbake til aktørene. Aktørene skal da jobbe med å rette feil og inkonsistens i sine systemer og rette disse innen neste opplasting.

Migreringsprosessen

Migreringen til DAM starter i februar 2016 og pågår frem mot Go Live i oktober 2018. På den måten sikres datakvalitet og konsistens på tvers av markedsaktørene og i Elhub. I prosessen må aktørene passere milepæler. Den detaljerte migreringsprosessen er spesifisert for hver enkelt milepæl.

Prinsipper for migreringsprosessen:

Kvaliteten på migreringsdata måles ved flere milepæler. Ved hver milepæl sendes data i to iterasjoner slik at markedsaktørene får mulighet til å øke sin datakvalitet.

  1. Fullstendig uttrekk av hele datasettet, inkludert historikk; ca måned før hver milepæl
  2. Delta-uttrekk (endringer og tillegg fra det fulle uttrekket) rett forut for selve milepælen.

Små aktører (mindre enn 5000 målepunkter) tillates å sende inn fullt datasett for grunndata og strukturdata i hver iterasjon (disse slipper da å implementere delta-funksjonalitet). For måleverdier skal kun nye eller endrede data siden forrige iterasjon sendes inn, også for de små aktørene.

Se migreringsplan for kommende migreringer