Aktørstatus opplasting 17.august


Følgende sjekker danner grunnlaget for å si om aktøren har passert opplastingen 17.august. Grønn kolonne indikerer at aktøren har passert delaktiviteten, mens rød indikerer at den ikke er passert. Grå indikerer at delaktiviteten ikke er relevant.

Lastet opp

 • Har det blitt lastet opp korrekt antall migreringsfiler til Elhub DAM. For kraftleverandører skal man laste      opp 3 godkjente filer, mens netteiere skal ha minst 4 forskjellige typer filer.
  Kvalitet nivå 1
 • Dette er den målte datakvaliteten etter opplasting 17.august
 • For kraftleverandører vil denne indikere om kvaliteten på innsendte data er 99,9% eller høyere i      kvalitetsnivå 1.
 • For nettselskaper vil denne vise datakvalitetsprosenten.
  Kvalitet nivå 2
 • Dette er den målte datakvaliteten etter opplasting 17.august
 • For kraftleverandører vil denne indikere om kvaliteten på innsendte data er 98% eller høyere i kvalitetsnivå      2.
 • For nettselskaper vil denne vise datakvalitetsprosenten.
  Passert 17.august
 • Denne kolonnen indikerer om aktøren har passert etter opplastingen 17.august.

Om du mener noe er feil, eller har spørsmål til hvorfor man ikke har passert, ta kontakt på post@elhub.no.

Forklaringer til tabell


I/R: Ikke relevant for aktør
I/B: Foreløpig ikke beregnet
Ja: Aktøren har passert delaktiviteten
Nei: Aktøren har ikke passert delaktiviteten

GO: Netteier
BS: Kraftleverandør

Tabellen ble sist oppdatert: 12.09.2017 10:50

Oppsummering

Lastet opp Datakval nivå 1 Datakval nivå 2 Passert 17.august Totalt antall aktører
Kraftleverandører288253235221 (71.06 %)311
Nettselskaper144145140135 (87.66 %)154
Totalt432398375356 (76.56 %)465

Nettselskaper

Aktør Lastet oppKvalitet nivå 1 Kvalitet nivå 2 Passert 17.august
Agder Energi Nett ASJa99.99 %99.90 %Passert
Aktieselskabet Saudefaldene Nett Ja100.00 %100.00 %Passert
Alcoa Norway NettJa100.00 %100.00 %Passert
Alta kraftlag SAJa99.99 %99.84 %Passert
Andøy Energi AS NettJa99.72 %99.23 %Ikke passert
Aurland Energiverk AS NettJa99.85 %99.57 %Ikke passert
Austevoll Kraftlag SA NettJa100.00 %99.97 %Passert
BKK Nett ASJa99.99 %99.91 %Passert
BKK Produksjon AS – NettJa100.00 %97.95 %Ikke passert
Ballangen Energi AS NettJa99.96 %99.83 %Passert
Bane NOR NettJa100.00 %100.00 %Passert
Bindal Kraftlag SAJa100.00 %100.00 %Passert
BorregaardJa100.00 %100.00 %Passert
Clemens Elvekraft AS, NettDelvis100.00 %100.00 %Passert
Dalane NettJa99.97 %99.66 %Passert
Drangedal everk KFJa99.97 %99.80 %Passert
E-CO Energi AS NettJa100.00 %100.00 %Passert
Eidefoss AS NettJa99.98 %99.93 %Passert
Eidsiva Nett ASJa99.99 %99.90 %Passert
Elkem AS NettJa100.00 %100.00 %Passert
Eneas Energy ASJa100.00 %100.00 %Passert
Eramet Norway AS_DSO Delvis100.00 %100.00 %Passert
Etne ElektrisitetslagJa100.00 %99.80 %Passert
Evenes Kraftforsyning AS – NETTJa100.00 %98.22 %Passert
FITJAR KRAFTLAG SA NettJa99.95 %99.79 %Passert
FOSEN NETT ASJa99.98 %99.98 %Passert
Finnfjord AS NettDelvis100.00 %100.00 %Passert
Finnås KraftlagJa100.00 %99.80 %Passert
Fjelberg Kraftlag SA NettJa100.00 %99.90 %Passert
Flesberg Elektrisitetsverk Nett ASJa100.00 %99.92 %Passert
Forsand ElverkJa100.00 %99.55 %Passert
Fusa Kraftlag SA NettJa100.00 %99.94 %Passert
Gassco ASJa100.00 %100.00 %Passert
Gauldal Nett AS Ja100.00 %100.00 %Passert
Glitre Energi Nett AS – DistribusjonJa99.99 %99.91 %Passert
Glitre Energi Nett AS – RegionalJa100.00 %42.62 %Ikke passert
Gudbrandsdal Energi Nett ASJa100.00 %99.80 %Passert
Hafslund Nett ASJa100.00 %99.77 %Passert
Hallingdal Kraftnett ASJa100.00 %99.76 %Passert
Hammerfest Energi Nett ASJa99.98 %99.47 %Passert
Hardanger Energi AS NettJa100.00 %99.89 %Passert
Haugaland Kraft Nett ASJa99.99 %99.66 %Passert
Helgeland Kraft AS NettJa100.00 %85.85 %Ikke passert
Hemne Kraftlag SA NettJa99.91 %99.93 %Passert
Hemsedal Energi NettJa100.00 %99.97 %Passert
Herøya Nett ASJa100.00 %100.00 %Passert
Hjartdal Elverk ASJa100.00 %99.88 %Passert
Hurum Nett ASJa100.00 %99.91 %Passert
Hydro Aluminium AS (Nett)Ja100.00 %100.00 %Passert
Hydro Energi AS (nett)Ja100.00 %100.00 %Passert
Hålogaland Kraft Nett ASJa100.00 %99.60 %Passert
Høland og Setskog Elverk NettJa99.98 %99.58 %Passert
ISE Nett ASJa99.98 %99.94 %Passert
Infopark ASJa100.00 %99.90 %Passert
Istad Nett ASJa100.00 %100.00 %Passert
Jæren Everk KF i HåJa100.00 %99.82 %Passert
Klemetsrud NettNei0.00 %0.00 %Ikke passert
Klepp Energi ASJa99.98 %99.75 %Passert
Kraftverkene i Orkla NettDelvis100.00 %100.00 %Passert
Kragerø Energi ASJa99.98 %99.91 %Passert
Krødsherad Everk KF – NettJa100.00 %96.02 %Ikke passert
Kvam Kraftverk AS NettJa100.00 %99.87 %Passert
Kvikne-Rennebu Kraftlag SAJa99.97 %99.90 %Passert
Kvinnherad Energi AS – NettJa100.00 %99.95 %Passert
Kvænangen Kraftverk A/SJa100.00 %100.00 %Passert
Lofotkraft AS NettJa99.98 %99.92 %Passert
Luostejok KraftlagJa100.00 %99.92 %Passert
Luster Energiverk AS NettJa100.00 %100.00 %Passert
Lyse Elnett ASJa99.98 %99.49 %Passert
Lyse Produksjon AS NettJa100.00 %100.00 %Passert
Lærdal Energi AS NettJa100.00 %99.68 %Passert
Meløy Energi ASJa100.00 %99.93 %Passert
Midt Nett Buskerud ASJa100.00 %99.97 %Passert
Midt-Telemark Energi AS, NettJa100.00 %99.50 %Passert
Midtkraft Nett ASNei0.00 %0.00 %Ikke passert
Mo Industripark A/S NettJa100.00 %100.00 %Passert
Modalen Kraftlag SA NettJa99.74 %98.48 %Ikke passert
MØRENETT ASJa99.99 %99.32 %Passert
NTE Nett ASJa99.99 %68.64 %Ikke passert
Nesset Kraft AS NettJa100.00 %99.15 %Passert
Nord-Salten Kraft ASJa99.94 %99.68 %Passert
Nord-Østerdal Kraftlag NettJa100.00 %99.70 %Passert
Nordkraft Nett ASJa100.00 %99.92 %Passert
Nordkyn Kraftlag SAJa99.84 %99.68 %Ikke passert
Nordlandsnett ASJa99.99 %99.95 %Passert
Nordmøre Energiverk AS NettJa99.98 %92.89 %Ikke passert
Nordvest Nett ASJa100.00 %99.78 %Passert
Nore Energi AS NettJa100.00 %99.66 %Passert
Norgesnett Askøy Ja100.00 %99.70 %Passert
Norgesnett FolloJa99.99 %99.26 %Passert
Norgesnett FredrikstadJa99.99 %99.45 %Passert
Norsk Grønnkraft AS, NettDelvis100.00 %100.00 %Passert
Norsk Hydro ASA (Nett)Ja100.00 %100.00 %Passert
Norske Skog Saugbrugs NettJa100.00 %100.00 %Passert
Norske Skog Skogn AS NettJa100.00 %100.00 %Passert
Notodden Energi ASJa99.98 %99.92 %Passert
Odda Energi AS NettJa100.00 %99.38 %Passert
Oppdal Everk A/S – NettJa100.00 %99.95 %Passert
Orkdal Energinett ASJa100.00 %99.95 %Passert
Otra Kraft DA NettJa100.00 %100.00 %Passert
Rakkestad Energi AS NettJa100.00 %99.93 %Passert
Rauland Kraftforsyningslag saJa100.00 %99.86 %Passert
Rauma Energi AS NettJa99.98 %98.71 %Passert
Repvåg Kraftlag SA NettJa100.00 %99.57 %Passert
Ringeriks-Kraft Nett ASJa99.99 %99.89 %Passert
Rollag Everk Nett SAJa100.00 %99.90 %Passert
Røros Elektrisitetsverk ASJa99.96 %99.46 %Passert
SANDØY ENERGI ASJa100.00 %99.81 %Passert
SFE Nett ASJa100.00 %88.85 %Ikke passert
Shell Energy NettDelvis100.00 %100.00 %Passert
Sira Kvina kraftselskap NettJa100.00 %96.66 %Ikke passert
Skagerak Kraft NettJa100.00 %100.00 %Passert
Skagerak Nett ASJa99.99 %99.96 %Passert
Skjåk Energi KF NettJa100.00 %99.95 %Passert
Skånevik og Ølen Kraftlag NettJa99.97 %99.89 %Passert
Sognekraft AS NettJa99.98 %99.96 %Passert
Stange Energi Nett ASJa100.00 %99.99 %Passert
Statkraft Energi AS NettJa100.00 %97.97 %Ikke passert
Statnett SFJa100.00 %100.00 %Passert
Statoil ASA NettJa100.00 %100.00 %Passert
Stranda Energi AS NettJa100.00 %99.73 %Passert
Stryn Energi AS, NettJa100.00 %100.00 %Passert
Suldal Elverk KFJa100.00 %99.41 %Passert
Sunndal Energi KF, NettJa100.00 %99.95 %Passert
Sunnfjord Energi AS NettJa99.85 %99.87 %Ikke passert
Svorka Energi AS NettJa100.00 %99.77 %Passert
Sykkylven Energi ASJa100.00 %99.97 %Passert
Sør Aurdal Energi AS NettJa100.00 %99.93 %Passert
Sør-Norge Aluminium AS (Nett)Ja100.00 %100.00 %Passert
Tinfos AS NettJa100.00 %100.00 %Passert
Tinn Energi asJa100.00 %99.80 %Passert
Titania ASJa100.00 %100.00 %Passert
Trollfjord Nett ASJa100.00 %99.79 %Passert
Troms Kraft Nett ASJa99.99 %99.95 %Passert
Trøgstad Elverk ASJa100.00 %99.41 %Passert
Trønderenergi Nett ASJa99.99 %88.23 %Ikke passert
Tysnes Kraftlag SA NettJa100.00 %99.72 %Passert
Ulefos Kraftverk DAJa100.00 %100.00 %Passert
Uvdal Kraftforsyning – Nett SAJa99.95 %98.33 %Passert
VOKKS Nett ASJa99.97 %99.91 %Passert
Vadheim Kraft AS NettNei0.00 %0.00 %Ikke passert
Valdres Energiverk AS NettJa100.00 %99.88 %Passert
Vang EnergiverkJa100.00 %99.74 %Passert
Varanger KraftNett ASJa100.00 %99.92 %Passert
Vest-Telemark Kraftlag AS NettJa100.00 %99.78 %Passert
Vesterålskraft Nett ASJa99.99 %99.97 %Passert
Voss Energi AS NettJa100.00 %99.67 %Passert
Voss Energi Nett ASNei0.00 %0.00 %Ikke passert
Yara Norge AS, Yara GlomfjordJa100.00 %100.00 %Passert
Ymber ASJa99.95 %99.94 %Passert
Åbjørakraft Kolsvik KraftverkJa100.00 %100.00 %Passert
Årdal Energi KF NettJa100.00 %99.97 %Passert
Østfold Energi AS, NettJa100.00 %100.00 %Passert
Øvre Eiker Nett ASJa99.96 %99.83 %Passert
Totalt144/1540/154145/154140/154135/154

Regulerte kraftleverandører

Aktør Lastet oppKvalitet nivå 1 Kvalitet nivå 2 Passert 17.august
Agder Energi Nett AS – regkraftJa100.00 %99.50 %Passert
Aktieselskabet Saudefaldene NettJa100.00 %100.00 %Passert
Alta Kraftlag SA – kraftleverandørJa100.00 %98.71 %Passert
Andøy Energi AS Nett regkraftJa100.00 %97.50 %Ikke passert
Aurland Energiverk regkraftleJa100.00 %99.52 %Passert
Austevoll Kraftlag SA regkraftJa100.00 %100.00 %Passert
BKK Nett RegulertJa99.95 %99.64 %Passert
Ballangen Energi AS – Reg.Kraftlev.Ja100.00 %100.00 %Passert
Bindal Kraftlag SA Lev.pliktig kraftleverandørJa100.00 %100.00 %Passert
Clemens Kraft AS, Nett – regkraftNei0.00 %0.00 %Ikke passert
Dalane Energi regkraftJa100.00 %98.80 %Passert
Dalane Nett AS regkraftleverandørNei0.00 %0.00 %Ikke passert
Drangedal everk KFJa100.00 %100.00 %Passert
Eidefoss AS Nett regkraftJa100.00 %99.81 %Passert
Eidsiva Nett AS – regkraftlevJa100.00 %99.44 %Passert
Eneas Energy AS RegJa100.00 %100.00 %Passert
Eramet Norway AS reg.kr.levNei0.00 %0.00 %Ikke passert
Etne Elektrisitetslag SAJa100.00 %100.00 %Passert
FITJAR KRAFTLAG SA regkraftJa100.00 %100.00 %Passert
FORSAND ELVERK KFJa100.00 %100.00 %Passert
Finnfjord regkraftNei0.00 %0.00 %Ikke passert
Finnås Kraftlag SA regkraftJa100.00 %96.37 %Ikke passert
Fjelberg Kraftlag SA Nett LeveringspliktJa0.00 %0.00 %Ikke passert
Flesberg Elektrisitetsverk NettJa100.00 %100.00 %Passert
Fosen Nett AS RegulertJa100.00 %100.00 %Passert
Fusa Kraftlag SAJa100.00 %100.00 %Passert
Gauldal Nett – regkraftJa100.00 %100.00 %Passert
Glitre Energi Nett AS – regkraftJa100.00 %99.37 %Passert
Gudbrandsdal Energi Nett AS – regkraftlevJa100.00 %99.52 %Passert
HELGELAND KRAFT regkraftJa100.00 %99.68 %Passert
Hafslund Nett AS PliktleverandørJa99.91 %99.55 %Passert
Hallingdal Kraftnett ASJa100.00 %99.70 %Passert
Hammerfest Energi Nett AS, LeveransepliktJa100.00 %97.82 %Ikke passert
Hardanger Energi – LeveringspliktJa100.00 %100.00 %Passert
Haugaland Kraft Nett AS regkraftJa99.83 %99.83 %Ikke passert
Hemne Kraftlag regkraftJa100.00 %97.82 %Ikke passert
Hemsedal Energi regkraftJa100.00 %100.00 %Passert
Hjartdal Elverk regkraftlevJa0.00 %0.00 %Ikke passert
Hurum Nett AS regkraftJa100.00 %100.00 %Passert
Hålogaland Kraft Nett AS – regkraftleverandøJa100.00 %98.46 %Passert
Høland & Setskog EL. Reg. kraftlevJa100.00 %98.18 %Passert
ISE Nett AS regkraftJa100.00 %99.34 %Passert
Istad Nett AS RegulertJa100.00 %100.00 %Passert
Jæren Everk KF i HåJa100.00 %99.09 %Passert
KRAGERØ ENERGI AS regkraftLEVJa100.00 %99.26 %Passert
Klemetsrud Nett – regkraftleverandørNei0.00 %0.00 %Ikke passert
Klepp Energi AS regkraftJa100.00 %99.22 %Passert
Kraftsalg Meløy Energi NettJa100.00 %96.87 %Ikke passert
Krødsherad Everk KF – regkraftJa100.00 %100.00 %Passert
Kvam Kraftverk ASJa100.00 %100.00 %Passert
Kvikne-Rennebu Kraftlag SA RegulertJa100.00 %100.00 %Passert
Kvinnherad Energi AS RegulertJa100.00 %100.00 %Passert
Kvænangen regkraftJa100.00 %100.00 %Passert
Lofotkraft AS Nett regkraftJa100.00 %100.00 %Passert
Luostejok Kraftlag SA – Reguler KraftJa100.00 %100.00 %Passert
Luster Energiverk regkraftJa0.00 %0.00 %Ikke passert
Lyse Elnett AS regkraftJa100.00 %96.17 %Ikke passert
Lyse Produksjon AS regkraftNei0.00 %0.00 %Ikke passert
Lærdal Energi regkraftlevJa100.00 %87.50 %Ikke passert
MK regkraftNei0.00 %0.00 %Ikke passert
MO INDUSTRIPARK AS regkraftJa100.00 %100.00 %Passert
Midt Nett Buskerud – regkraftJa100.00 %100.00 %Passert
Midt-Telemark Energi as lev plikt/nettapJa100.00 %100.00 %Passert
Midtkraft Nett AS, regkraftNei0.00 %0.00 %Ikke passert
MØRENETT AS regkraftJa100.00 %97.92 %Ikke passert
NTE Nett levereringsplikt og nettapJa100.00 %99.44 %Passert
Nesset Kraft AS regkraftJa100.00 %81.25 %Ikke passert
Nord-Salten Kraft AS, regkraftJa100.00 %100.00 %Passert
Nord-Østerdal Kraftlag regkraftJa100.00 %100.00 %Passert
Nordkraft Nett AS – regkraftlevJa100.00 %99.74 %Passert
Nordkyn Kraftlag SAJa100.00 %97.43 %Ikke passert
Nordlandsnett AS – regkraftJa100.00 %99.61 %Passert
Nordmøre Energiverk AS Nett RegulertJa100.00 %96.68 %Ikke passert
Nordvest Nett AS regkraftJa100.00 %99.20 %Passert
Nore Energi AS PliktJa100.00 %100.00 %Passert
Norgesnett Askøy Regulert KLJa100.00 %100.00 %Passert
Norgesnett Follo Regulert KLJa100.00 %99.26 %Passert
Norgesnett Fredrikstad – Regulert KLJa100.00 %96.20 %Ikke passert
Norsk Grønnkraft Nett – regkraftNei0.00 %0.00 %Ikke passert
Notodden Energi Nett ASJa100.00 %100.00 %Passert
Odda Energi AS regkraftJa100.00 %98.95 %Passert
Oppdal Everk AS Nett Reg.Kraftlev.Ja100.00 %95.00 %Ikke passert
Orkdal Energinett-RegJa100.00 %100.00 %Passert
RAULAND KRAFTFORSYNINGSLAG SA REGULERTKRAFTJa100.00 %96.77 %Ikke passert
Rakkestad Energi AS regkraftJa100.00 %100.00 %Passert
Rauma Energi AS regkraftJa100.00 %95.23 %Ikke passert
Repvåg Kraftlag SAJa100.00 %96.55 %Ikke passert
Ringeriks-Kraft Nett (regkraft)Ja100.00 %98.84 %Passert
Rollag Elverk NettJa100.00 %100.00 %Passert
Røros Elektrisitetsverk RegJa100.00 %100.00 %Passert
SFE Nett REG KraftleverandørJa100.00 %100.00 %Passert
Sandøy Energi ASJa100.00 %100.00 %Passert
Shell Energy Nett – regkraftNei0.00 %0.00 %Ikke passert
Sira-Kvina kraftselskap regkraftJa100.00 %100.00 %Passert
Skagerak Nett AS RegulertJa99.98 %99.75 %Passert
Skjåk Energi KF regkraftlev.Ja100.00 %100.00 %Passert
Skånevik Ølen Kraftlag Sa NettJa100.00 %100.00 %Passert
Sognekraft AS Nett, regkraftJa100.00 %100.00 %Passert
Stange Energi Nett as – regkraftJa100.00 %100.00 %Passert
Statnett NettapNei0.00 %0.00 %Ikke passert
Stranda Energi AS regkraftJa100.00 %94.44 %Ikke passert
Stryn Energi AS, regkraftJa100.00 %100.00 %Passert
Suldal Elverk KF regkraftlevJa100.00 %100.00 %Passert
Sunndal Energi regkraftJa100.00 %100.00 %Passert
Sunnfjord Energi Nett regkraftJa100.00 %100.00 %Passert
Svorka Energi Nett regkraftJa100.00 %100.00 %Passert
Sykkylven Energi ASJa100.00 %100.00 %Passert
Sør Aurdal Energi AS regkraftJa100.00 %98.56 %Passert
Tinn Energi AS regkraftlev.Ja100.00 %98.26 %Passert
Trollfjord regkraftJa100.00 %100.00 %Passert
Troms Kraft Nett regkraftJa99.86 %99.46 %Ikke passert
Trøgstad Elverk ASJa100.00 %92.30 %Ikke passert
Trønderenergi Nett Pliktleveranse SLRJa99.97 %98.98 %Passert
Tysnes Kraftlag SA PliktJa100.00 %98.38 %Passert
Uvdal Kraftforsyning SAJa100.00 %91.66 %Ikke passert
VOKKS Nett AS KraftkjøpJa100.00 %99.24 %Passert
Vadheim Kraft AS Nett, regkraftNei0.00 %0.00 %Ikke passert
Valdres Energiverk AS RegulertJa100.00 %97.94 %Ikke passert
Vang Energiverk KF RegulertJa100.00 %100.00 %Passert
Varanger KraftNett Pliktleveranse ASJa100.00 %100.00 %Passert
Vest-Telemark Kraftlag AS regkraftJa100.00 %99.44 %Passert
Vesterålskraft Nett AS – regkraftJa100.00 %100.00 %Passert
Voss Energi ASJa100.00 %98.32 %Passert
Voss Energi Nett ASNei0.00 %0.00 %Ikke passert
Ymber AS – regkraftJa100.00 %100.00 %Passert
Årdal Energi KF Nett regkraftJa100.00 %100.00 %Passert
Øvre Eiker Nett ASJa100.00 %99.27 %Passert
Totalt114/1270/127109/12791/12789/127

Kraftleverandører

Aktør Lastet oppKvalitet nivå 1 Kvalitet nivå 2 Passert 17.august
AGA ASJaJaJaPassert
AKRAFT ASJaNeiNeiIkke passert
AVINOR ASJaJaJaPassert
AXPO Nordic ASJaJaJaPassert
Agder Energi Vannkraft ASJaJaJaPassert
Agva Kraft ASJaJaJaPassert
Akershus Energi Vannkraft ASJaNeiNeiIkke passert
Aktieselskabet SaudefaldeneJaJaJaPassert
Andøy Energi AS – KraftJaJaJaPassert
Askøy Energi ASJaJaJaPassert
Aurland Energiverk ASJaNeiNeiIkke passert
Austevoll Kraftlag BAJaJaJaPassert
BKK Produksjon ASJaNeiNeiIkke passert
Ballangen KraftJaJaJaPassert
Bane NORJaJaJaPassert
Bindal Kraftlag MarkedJaJaJaPassert
Bodø Energi KraftsalgJaJaJaPassert
Coop Norge SAJaNeiNeiIkke passert
Dalane Energi IKSNeiNeiNeiIkke passert
Dalane Kraft ASJaJaJaPassert
Dragefossen Kraftanlegg AS KraftJaJaJaPassert
Drangedal KraftJaJaJaPassert
E-CO Energi ASJaNeiJaIkke passert
ENI NORGE ASJaJaJaPassert
ETNE ELEKTRISITETSLAG-KRAFTJaJaJaPassert
Eidefoss ASJaJaJaPassert
Eidsiva Marked ASJaJaJaPassert
Eidsiva Vannkraft ASJaJaNeiIkke passert
Elkem AS JaJaJaPassert
Elkraft ASJaNeiNeiIkke passert
Eneas Energy KraftJaJaJaPassert
Energi Salg Norge ASJaNeiJaIkke passert
Engie E & P Norge ASJaJaNeiIkke passert
Evenes Kraftforsyning AS KraftJaJaJaPassert
Evenes Kraftforsyning AS regkraftJaJaNeiIkke passert
FITJAR KRAFTLAG SA KraftJaJaJaPassert
Finnås Kraftlag SA (kraft)JaJaJaPassert
Fjelberg Kraftlag SAJaJaJaPassert
Fjord Energi ASJaJaJaPassert
Fjordkraft ASJaJaNeiIkke passert
Flesberg Elektrisitetsverk ASJaJaJaPassert
Follo Energi ASJaJaJaPassert
Forsand Elverk – KraftJaJaJaPassert
Fortum Markets ASJaJaJaPassert
FosenKraft Marked JaJaJaPassert
Fredrikstad EnergiSalg ASJaJaJaPassert
Fusa Kraftlag SA KRAFTJaJaJaPassert
Gauldal Energi ASJaJaJaPassert
Glitre Energi Produksjon ASJaJaJaPassert
Glitre Energi Strøm ASJaJaJaPassert
Gudbrandsdal Energi AS (Ny)JaJaJaPassert
HAFSLUND STRØM ASJaJaJaPassert
HALLINGKRAFT ASJaJaJaPassert
Hafslund Hedging ASJaJaNeiIkke passert
Hammerfest Energi Kraftomsetning ASJaJaJaPassert
Hardanger Energi AS KraftJaJaJaPassert
Haugaland Kraft Energi ASJaJaJaPassert
Helgeland Kraft ASJaJaJaPassert
Helgeland Kraft AS VannkraftJaJaJaPassert
Helse Sør-Øst RHFJaJaJaPassert
Hemne Kraftlag SA KRAFTJaJaJaPassert
Hemsedal Energi KFJaJaJaPassert
Hjartdal Elverk AS KraftJaJaJaPassert
Hudya Power ASJaNeiNeiIkke passert
Hurum Kraft ASJaJaJaPassert
Hydro Energi ASJaJaJaPassert
Hålogaland Kraft Kunde ASJaJaJaPassert
Høland og Setskog ElverkJaJaJaPassert
Ishavskraft ASJaJaNeiIkke passert
Istad Kraft ASJaJaJaPassert
JotunKraft A/SJaJaJaPassert
KRAGERØ KRAFT ASJaJaJaPassert
Kinect Energy Spot ASJaNeiNeiIkke passert
Kongsberg Energiselskap ASJaJaNeiIkke passert
Kongsvinger KommuneJaJaJaPassert
Kraft1 ASJaNeiJaIkke passert
Kraftinor ASJaJaJaPassert
Kraftverkene i OrklaJaJaJaPassert
Krødsherad Everk KF – KraftJaJaJaPassert
Kvam Kraftverk AS KraftJaJaJaPassert
Kvikne-Rennebu Kraftlag KraftJaJaJaPassert
Kvinnherad Energi ASJaJaJaPassert
LOS ASJaJaJaPassert
Luster Energiverk ASJaJaJaPassert
Lyse Energisalg ASJaJaJaPassert
Lyse Produksjon ASJaJaJaPassert
Lærdal Energi ASJaNeiJaIkke passert
Markedskraft ASAJaJaJaPassert
Meløy Energi AS, KraftleverandørJaJaJaPassert
Midt Kraft Buskerud ASJaJaJaPassert
Midt-Telemark Energi ASJaJaJaPassert
Mo Industripark AS KraftleverandørJaJaJaPassert
Modum Kraftproduksjon KFJaJaJaPassert
NOBLE CLEAN FUELS LTDNeiNeiNeiIkke passert
NTE Energi ASJaJaNeiIkke passert
NTE Marked ASJaJaJaPassert
Nesset Kraft ASJaJaJaPassert
Nord-Salten Kraft AS kraftleverandørJaJaJaPassert
Nord-Østerdal Kraftlag MarkedJaJaJaPassert
Nordkraft Produksjon ASNeiNeiNeiIkke passert
Nordmøre Energiverk ASJaJaJaPassert
Nore Energi AS KraftJaJaJaPassert
NorgesEnergi ASJaJaJaPassert
Notodden Energi Kraft ASJaJaJaPassert
Odda Energi ASJaNeiJaIkke passert
Oppdal Everk KraftJaJaJaPassert
Oppegård KommuneJaJaJaPassert
Oppland Energi ASJaJaJaPassert
Orkdal Energi AS – KraftJaJaJaPassert
Oslo Kraft ASJaJaJaPassert
Otovo ASJaNeiJaIkke passert
Pasvik Kraft ASNeiNeiNeiIkke passert
Powest ASNeiNeiNeiIkke passert
RAO Nordic OyNeiNeiNeiIkke passert
Rakkestad Energi AS KraftJaJaJaPassert
Rauland Kraftforsyningslag – KraftJaJaJaPassert
Rauma Energi Kraft ASJaNeiNeiIkke passert
Reitan Convenience ASJaJaNeiIkke passert
Ringeriks-Kraft Strøm ASJaJaJaPassert
Ringeriks-Kraft Produksjon ASJaJaJaPassert
Rissa Kraftlag SAJaJaJaPassert
Rollag Elektrisitetsverk KraftJaJaJaPassert
Rødøy-Lurøy Kraftverk ASJaJaJaPassert
Røros Elektrisitetsverk Kraft JaJaJaPassert
Røyken KraftJaJaJaPassert
SFE KRAFT ASJaJaJaPassert
SFE PRODUKSJON ASJaNeiNeiIkke passert
SKS KraftSalg ASJaJaJaPassert
SKS Produksjon ASJaJaNeiIkke passert
SULDAL ELVERK KF AKTØRJaJaJaPassert
Scandem NorgeNeiNeiNeiIkke passert
Scandic Hotels ASJaNeiJaIkke passert
Scandinavian Energy Group ASNeiNeiNeiIkke passert
Selbu EnergiverkNeiNeiNeiIkke passert
Shell EnergyJaJaJaPassert
Sira-Kvina Kraftselskap ProduksjonJaJaJaPassert
Skagerak Kraft ASJaNeiNeiIkke passert
SkandiaEnergi Omsetning ASJaJaJaPassert
Skjåk Energi KF KraftJaJaJaPassert
Skånevik Ølen Kraftlag SAJaJaJaPassert
Sognekraft A/SJaJaJaPassert
Stange Energi Marked ASJaJaJaPassert
Statens VegvesenJaJaJaPassert
Statkraft Energi ASJaNeiJaIkke passert
Statoil ASAJaJaNeiIkke passert
Stranda Energi AS KraftJaJaJaPassert
Stryn Energi AS, KraftJaJaJaPassert
Studentsamskipnaden i OsloJaJaJaPassert
Sunndal Energi KFJaJaJaPassert
Sunnfjord Energi ASJaJaJaPassert
Sunnhordland Kraftlag ASJaNeiNeiIkke passert
Svorka Energi AS KraftJaJaJaPassert
Sør Aurdal Energi AS KraftJaJaJaPassert
TIZIR TITANIUM & IRON ASNeiNeiNeiIkke passert
Tafjord Kraftproduksjon ASJaJaJaPassert
Tafjord Marked ASJaJaJaPassert
Telenor Eiendom Holding AsJaJaJaPassert
Telinet Energi ASJaJaJaPassert
Tibber Norge ASJaNeiJaIkke passert
Tinde Energi ASJaNeiNeiIkke passert
Tinfos AS_RE_BRPJaJaJaPassert
Tinn Energi AS KraftJaJaJaPassert
Trollfjord Produksjon AsJaJaJaPassert
Trondheim Kraft ASJaJaJaPassert
TrønderEnergi Marked AS – KraftJaNeiNeiIkke passert
Trønderenergi Kraft ASJaNeiJaIkke passert
Tussa Energi ASJaNeiNeiIkke passert
Tussa-24 ASJaJaJaPassert
Tysnes Kraftlag SA KraftJaJaJaPassert
Ustekveikja Energi ASJaJaJaPassert
Uvdal Kraftforsyning SA JaJaJaPassert
VOKKS KRAFT ASJaJaJaPassert
Varanger KraftMarked ASJaJaJaPassert
Varner Retail ASJaJaNeiIkke passert
Vattenfall AB Filial NorgeJaNeiNeiIkke passert
Vest-Telemark Kraftlag AS KraftJaJaJaPassert
Vesterålskraft Strøm AS eksternJaJaJaPassert
Voss Energi AS KraftJaNeiNeiIkke passert
Voss Energi Kraft ASJaNeiJaIkke passert
e20Smart Energi ASJaNeiJaIkke passert
modalen kraftlag saJaNeiNeiIkke passert
Årdal Energi KFJaJaJaPassert
ØVRE EIKER STRØM ASJaJaJaPassert
Østfold Energi ASJaJaJaPassert
Totalt174/1840/184144/184144/184132/184