Aktørstatus M8 - Migrering

Oppdatert 09.04.2018

Status

Nedenfor vises status for netteier, regulert kraftleverandør og kraftleverandør

Forklaring til kolonnene:

  • Lastet opp – Har det blitt lastet opp korrekt antall migreringsfiler til Elhub DAM. For kraftleverandører skal man laste opp 3 godkjente filer, mens netteiere skal ha minst 4 forskjellige typer filer.
  • Kvalitet nivå 1 – Dette er den målte datakvaliteten for nivå 1 etter opplasting. Viser kvalitet for netteiere og passert/ikke passer for kraftleverandører.
  • Kvalitet nivå 2 – Dette er den målte datakvaliteten for nivå 1 etter opplasting. Viser kvalitet for netteiere og passert/ikke passer for kraftleverandører.Dette er den målte datakvaliteten etter opplasting 23. november
  • Komplett – Kun for netteiere. Viser om Elhub vurderer at migreringen er komplett eller ikke. Dette er knyttet til rapport fra netteier
  • Passert – Om aktøren har passert milepælen

Netteiere

Aktør Lastet opp Kvalitet nivå 1 Kvalitet nivå 2 Komplett Passert
Agder Energi Nett ASJa 99.80% 99.95%NeiIkke passert
Aktieselskabet Saudefaldene Nett Delvis 00.00% 10.00%NeiIkke passert
Alcoa Norway NettJa 00.00% 00.00%NeiIkke passert
Alta kraftlag SAJa 98.37% 99.92%NeiIkke passert
Andøy Energi AS NettJa 99.97% 99.70%NeiIkke passert
Aurland Energiverk AS NettJa 98.94% 99.50%NeiIkke passert
Austevoll Kraftlag SA NettJa 99.58% 99.88%NeiIkke passert
Bane NOR NettJa 00.00% 100.00%NeiIkke passert
Bindal Kraftlag SAJa 99.91% 99.91%NeiIkke passert
BKK Nett ASJa 99.81% 99.93%NeiIkke passert
BKK Produksjon AS – NettJa 100.00% 100.00%NeiIkke passert
BorregaardJa 100.00% 100.00%JaPassert
Clemens Kraft Drift AS, NettJa 100.00% 100.00%NeiIkke passert
Drangedal everk KFJa 99.53% 99.97%NeiIkke passert
E-CO Energi AS NettJa 100.00% 100.00%NeiIkke passert
Eidefoss AS NettJa 71.59% 99.94%NeiIkke passert
Eidsiva Nett ASJa 99.67% 99.95%NeiIkke passert
Elkem AS NettDelvis 00.00% 00.00%NeiIkke passert
Eneas Energy ASJa 00.01% 100.00%NeiIkke passert
Eramet Norway AS_DSO Ja 00.00% 00.00%NeiIkke passert
Etne ElektrisitetslagJa 99.55% 99.95%NeiIkke passert
Finnfjord AS NettJa 25.00% 50.00%NeiIkke passert
Finnås KraftlagJa 100.00% 99.96%NeiIkke passert
FITJAR KRAFTLAG SA NettJa 90.70% 99.88%NeiIkke passert
Fjelberg Kraftlag SA NettJa 99.31% 99.65%NeiIkke passert
Flesberg Elektrisitetsverk Nett ASJa 99.49% 99.90%NeiIkke passert
Forsand ElverkJa 84.49% 99.73%NeiIkke passert
FOSEN NETT ASJa 99.96% 99.99%NeiIkke passert
Fusa Kraftlag SA NettJa 99.72% 99.91%NeiIkke passert
Gassco ASNei 00.00% 00.00%NeiIkke passert
Gauldal Nett AS Ja 95.61% 99.86%NeiIkke passert
Glitre Energi Nett AS – DistribusjonJa 99.94% 99.93%NeiIkke passert
Glitre Energi Nett AS – RegionalJa 00.00% 100.00%NeiIkke passert
Gudbrandsdal Energi Nett ASJa 99.92% 99.82%NeiIkke passert
Hafslund Nett ASJa 96.13% 99.83%NeiIkke passert
Hallingdal Kraftnett ASJa 99.53% 99.93%NeiIkke passert
Hammerfest Energi Nett ASJa 99.30% 99.59%NeiIkke passert
Hardanger Energi AS NettJa 95.74% 99.98%NeiIkke passert
Haugaland Kraft Nett ASJa 99.76% 99.81%NeiIkke passert
Helgeland Kraft AS NettJa 99.85% 99.92%NeiIkke passert
Hemsedal Energi NettJa 99.95% 99.95%NeiIkke passert
Herøya Nett ASJa 100.00% 100.00%NeiIkke passert
Hjartdal Elverk ASJa 99.09% 99.88%NeiIkke passert
Hurum Nett ASJa 99.76% 99.83%NeiIkke passert
Hydro Aluminium AS (Nett)Ja 97.87% 100.00%NeiIkke passert
Hydro Energi AS (nett)Ja 100.00% 100.00%NeiIkke passert
Høland og Setskog Elverk NettJa 99.76% 99.51%NeiIkke passert
Hålogaland Kraft Nett ASJa 99.90% 99.59%NeiIkke passert
Infopark ASDelvis 00.00% 100.00%JaIkke passert
ISE Nett ASJa 99.76% 99.95%NeiIkke passert
Istad Nett ASJa 99.86% 100.00%NeiIkke passert
Jæren Everk KF i HåJa 99.95% 100.00%NeiIkke passert
Klemetsrud NettJa 100.00% 100.00%JaPassert
Klepp Energi ASJa 99.70% 99.82%NeiIkke passert
Kragerø Energi ASJa 99.83% 99.93%NeiIkke passert
Krødsherad Everk KF – NettJa 99.86% 99.80%NeiIkke passert
Kvam Kraftverk AS NettJa 97.50% 99.97%NeiIkke passert
Kvinnherad Energi AS – NettJa 98.55% 99.91%NeiIkke passert
Kvænangen Kraftverk A/SJa 100.00% 50.00%NeiIkke passert
Lofotkraft AS NettJa 92.17% 99.95%NeiIkke passert
Luostejok KraftlagJa 99.21% 99.41%NeiIkke passert
Luster Energiverk AS NettJa 99.81% 100.00%NeiIkke passert
Lyse Elnett ASJa 99.81% 99.83%NeiIkke passert
Lyse Produksjon AS NettJa 00.00% 85.71%NeiIkke passert
Lærdal Energi AS NettDelvis 00.05% 99.94%NeiIkke passert
Meløy Energi ASJa 99.93% 99.97%NeiIkke passert
Midt Nett Buskerud ASJa 00.00% 99.70%NeiIkke passert
Midt-Telemark Energi AS, NettJa 100.00% 99.99%NeiIkke passert
Mo Industripark A/S NettJa 100.00% 100.00%NeiIkke passert
Modalen Kraftlag SA NettJa 00.00% 98.51%NeiIkke passert
MØRENETT ASJa 99.94% 99.73%NeiIkke passert
Nesset Kraft AS NettJa 99.83% 99.91%NeiIkke passert
Nordkraft Nett ASJa 99.96% 99.92%NeiIkke passert
Nordkyn Kraftlag SAJa 99.73% 100.00%NeiIkke passert
Nordlandsnett ASJa 97.82% 99.98%NeiIkke passert
Nordmøre Energiverk AS NettJa 99.88% 99.92%NeiIkke passert
Nord-Salten Kraft ASJa 99.55% 99.82%NeiIkke passert
Nordvest Nett ASJa 99.97% 99.96%NeiIkke passert
Nord-Østerdal Kraftlag NettJa 99.90% 99.63%NeiIkke passert
Nore Energi AS NettJa 99.76% 99.76%NeiIkke passert
Norgesnett ASJa 99.82% 98.76%NeiIkke passert
Norsk Hydro ASA (Nett)Ja 100.00% 100.00%NeiIkke passert
Norske Skog Saugbrugs NettJa 100.00% 100.00%JaPassert
Norske Skog Skogn AS NettJa 100.00% 100.00%NeiIkke passert
Notodden Energi Nett ASJa 99.65% 99.96%NeiIkke passert
NTE Nett ASJa 99.90% 99.85%NeiIkke passert
Odda Energi AS NettJa 99.85% 99.63%NeiIkke passert
Oppdal Everk A/S – NettJa 99.12% 99.98%NeiIkke passert
Orkdal Energinett ASJa 99.97% 99.98%NeiIkke passert
Otra Kraft DA NettJa 50.00% 37.50%NeiIkke passert
Rakkestad Energi AS NettJa 99.79% 100.00%NeiIkke passert
Rauland Kraftforsyningslag saJa 99.56% 99.95%NeiIkke passert
Rauma Energi AS NettJa 99.23% 99.86%NeiIkke passert
Repvåg Kraftlag SA NettJa 99.84% 99.86%NeiIkke passert
Ringeriks-Kraft Nett ASJa 99.83% 99.89%NeiIkke passert
Rollag Everk Nett SAJa 98.90% 99.78%NeiIkke passert
Røros Elektrisitetsverk ASJa 99.68% 99.27%NeiIkke passert
SANDØY ENERGI ASJa 100.00% 99.90%NeiIkke passert
SFE Nett ASJa 99.72% 99.95%NeiIkke passert
Shell Energy NettJa 66.66% 100.00%JaIkke passert
Sira Kvina kraftselskap NettJa 86.20% 96.55%NeiIkke passert
Skagerak Kraft NettJa 100.00% 00.00%NeiIkke passert
Skagerak Nett ASJa 99.83% 99.96%NeiIkke passert
Skjåk Energi KF NettJa 99.90% 99.80%NeiIkke passert
Småkraft AS NettNei 00.00% 00.00%NeiIkke passert
Sodvin Nett ASDelvis 00.04% 100.00%NeiIkke passert
Sognekraft AS NettJa 98.93% 99.94%NeiIkke passert
Stange Energi Nett ASJa 99.98% 99.97%NeiIkke passert
Statkraft Energi AS NettJa 92.22% 100.00%NeiIkke passert
Statnett SFJa 97.88% 100.00%NeiIkke passert
Statoil ASA NettNei 00.00% 00.00%NeiIkke passert
Stranda Energi AS NettJa 98.94% 99.75%NeiIkke passert
Stryn Energi AS, NettJa 92.58% 99.97%NeiIkke passert
Suldal Elverk KFJa 98.52% 99.73%NeiIkke passert
Sunndal Energi KF, NettJa 99.93% 100.00%NeiIkke passert
Sunnfjord Energi AS NettJa 99.44% 99.94%NeiIkke passert
Svorka Energi AS NettJa 99.75% 99.63%NeiIkke passert
Sykkylven Energi ASJa 99.84% 99.91%NeiIkke passert
Sør Aurdal Energi AS NettJa 99.56% 99.83%NeiIkke passert
Sør-Norge Aluminium AS (Nett)Ja 100.00% 100.00%NeiIkke passert
Tinfos AS NettJa 01.26% 88.60%NeiIkke passert
Tinn Energi asNei 00.00% 00.00%NeiIkke passert
Titania ASJa 100.00% 100.00%JaPassert
Trollfjord Nett ASJa 99.72% 99.92%NeiIkke passert
Troms Kraft Nett ASJa 99.61% 99.88%NeiIkke passert
Trøgstad Elverk ASJa 99.90% 99.63%JaPassert
Trønderenergi Nett ASJa 99.90% 97.65%NeiIkke passert
Tysnes Kraftlag SA NettJa 99.63% 99.96%JaIkke passert
Ulefos Kraftverk DAJa 100.00% 00.00%JaIkke passert
Uvdal Kraftforsyning – Nett SAJa 99.57% 99.19%NeiIkke passert
Valdres Energiverk AS NettJa 99.97% 99.96%NeiIkke passert
Vang EnergiverkJa 99.95% 99.70%NeiIkke passert
Varanger KraftNett ASJa 99.01% 99.91%NeiIkke passert
Vesterålskraft Nett ASDelvis 00.02% 99.98%NeiIkke passert
Vest-Telemark Kraftlag AS NettJa 99.27% 99.79%NeiIkke passert
VOKKS Nett ASJa 99.80% 99.85%NeiIkke passert
Voss Energi Nett ASJa 91.33% 99.50%NeiIkke passert
Yara Norge AS, Yara GlomfjordJa 100.00% 100.00%NeiIkke passert
Ymber ASJa 97.58% 99.89%NeiIkke passert
Østfold Energi AS, NettJa 100.00% 100.00%NeiIkke passert
Øvre Eiker Nett ASJa 99.98% 99.90%NeiIkke passert
Åbjørakraft Kolsvik KraftverkJa 42.85% 100.00%NeiIkke passert
Årdal Energi KF NettJa 99.16% 99.91%NeiIkke passert
Totalt 139/143 44/143 126/143 9/143 5/143

Regulerte kraftleverandører

Aktør Lastet opp Passert nivå 1 Passert nivå 2 Passert total
Agder Energi Nett AS – Regulert kraftleverandørJa 99.00 99.74Ikke passert
Alcoa Norway Regulert KraftleverandørNei 00.00 00.00Ikke passert
Alta Kraftlag SA – kraftleverandørJa 100.00 97.57Ikke passert
Andøy Energi AS Nett Regulert KraftleverandørJa 100.00 100.00Passert
Aurland Energiverk Regulert KraftleJa 100.00 100.00Passert
Austevoll Kraftlag SA Regulert KraftleverandørJa 100.00 98.18Passert
Ballangen Energi AS – Reg.Kraftlev.Ja 100.00 100.00Passert
Bane NOR Regulert KraftleverandørNA 00.00 00.00NA
Bindal Kraftlag SA Lev.pliktig kraftleverandørJa 100.00 100.00Passert
BKK Nett RegulertJa 99.96 99.09Passert
BKK Produksjon AS Regulert KraftleverandørNA 00.00 00.00NA
Borregaard Regulert KraftleverandørNei 00.00 00.00Ikke passert
Clemens Kraft AS, Nett – Regulert KraftleverandørNei 00.00 00.00Ikke passert
Dalane Energi Regulert KraftleverandørNei 00.00 00.00Ikke passert
Dalane Nett AS Regulert KraftleverandørNei 00.00 00.00Ikke passert
Drangedal everk KFJa 100.00 99.03Passert
E-CO Energi AS Nett – Regulert KraftleverandørNA 00.00 00.00NA
Eidefoss AS Nett Regulert kraftleverandørJa 100.00 99.28Passert
Eidsiva Nett AS – Regulert kraftlevJa 99.96 99.37Passert
Eidsiva Vannkraft AS, Nett – Regulert KraftlevNei 00.00 00.00Ikke passert
ELHUB AS – INTERN AKTØR DDK/SLRNei 00.00 00.00Ikke passert
Elkem AS Regulert KraftleverandørNei 00.00 00.00Ikke passert
Eneas Energy AS RegJa 100.00 100.00Passert
Eramet Norway AS reg.kr.levNei 00.00 00.00Ikke passert
Etne Elektrisitetslag SAJa 100.00 100.00Passert
Evenes Kraftforsyning AS Regulert KraftNei 00.00 00.00Ikke passert
Finnfjord Regulert KraftleverandørNA 00.00 00.00NA
Finnås Kraftlag SA regulert kraftleverandørJa 100.00 99.29Passert
FITJAR KRAFTLAG SA Regulert KraftJa 100.00 100.00Passert
Fjelberg Kraftlag SA Nett LeveringspliktJa 00.00 00.00Ikke passert
Flesberg Elektrisitetsverk NettJa 100.00 99.15Passert
FORSAND ELVERK KFJa 100.00 100.00Passert
Fosen Nett AS RegulertJa 100.00 99.48Passert
Fusa Kraftlag SA RegulèrKraftJa 100.00 100.00Passert
GASSCO AS Regulert KraftleverandørNei 00.00 00.00Ikke passert
Gauldal Nett – Regulert KraftleverandørJa 100.00 98.33Passert
Glitre Energi Nett AS – Regulert kraftleverandørJa 100.00 98.96Passert
Gudbrandsdal Energi Nett AS – Regulert KraftlevJa 100.00 98.63Passert
Hafslund Nett AS PliktleverandørJa 99.79 99.01Ikke passert
Hallingdal Kraftnett ASJa 100.00 99.89Passert
Hammerfest Energi Nett AS, LeveransepliktJa 100.00 98.23Passert
Hardanger Energi – LeveringspliktJa 100.00 100.00Passert
Haugaland Kraft Nett AS Regulert kraftleverandørJa 100.00 97.79Ikke passert
HELGELAND KRAFT REGULERT KRAFTLEVERANDØRJa 100.00 98.28Passert
Hemne Kraftlag regulert kraftleverandørNei 00.00 00.00Ikke passert
Hemsedal Energi Regulert KraftJa 100.00 100.00Passert
Herøya Nett Reg. LevJa 100.00 100.00Passert
Hjartdal Elverk Regulert kraftlevJa 00.00 00.00Ikke passert
Hurum Nett AS Regulert KraftleverandørJa 100.00 98.21Passert
Hydro Aluminium AS Nett Reg.LevNA 00.00 00.00NA
Hydro Energi AS (reg-lev)NA 00.00 00.00NA
Høland & Setskog EL. Reg. kraftlevJa 100.00 98.20Passert
Hålogaland Kraft Nett AS – Regulert KraftleverandøJa 100.00 95.71Ikke passert
Ikke aktiv – Norgesnett Askøy Regulert KLNA 00.00 00.00NA
Ikke aktiv – Norgesnett Follo Regulert KLNA 00.00 00.00NA
Infopark RegulertkraftleverandørNei 00.00 00.00Ikke passert
ISE Nett AS Regulert kraftleverandørJa 100.00 98.85Passert
Istad Nett AS RegulertJa 100.00 100.00Passert
Jæren Everk KF i HåJa 100.00 99.29Passert
Klemetsrud Nett – Regulert KraftleverandørNei 00.00 00.00Ikke passert
Klepp Energi AS Regulert KraftleverandørJa 99.78 98.51Ikke passert
Kraftsalg Meløy Energi NettJa 100.00 97.05Ikke passert
Kraftverkene i Orkla Nett RegulertNei 00.00 00.00Ikke passert
KRAGERØ ENERGI AS REGULERT KRAFTLEVJa 100.00 99.10Passert
Krødsherad Everk KF – Regulert kraftleverandørJa 100.00 100.00Passert
Kvam Kraftverk ASJa 98.98 100.00Ikke passert
Kvikne-Rennebu Kraftlag SA RegulertNA 00.00 00.00NA
Kvinnherad Energi AS RegulertJa 100.00 100.00Passert
Kvænangen Regulert KraftleverandørJa 100.00 100.00Passert
Lofotkraft AS Nett Regulert KraftleverandørJa 100.00 99.70Passert
Luostejok Kraftlag SA – Reguler KraftJa 100.00 100.00Passert
Luster Energiverk Regulert kraftJa 00.00 00.00Ikke passert
Lyse Elnett AS Regulert kraftleverandørJa 100.00 98.42Passert
Lyse Produksjon AS Regulert kraftleverandørNei 00.00 00.00Ikke passert
Lærdal Energi Regulert kraftlevJa 100.00 100.00Passert
Midt Nett Buskerud – regulert kraftleverandørJa 100.00 100.00Passert
Midtkraft Nett AS, regulert kraftleverandørNei 00.00 00.00Ikke passert
Midt-Telemark Energi as lev plikt/nettapJa 100.00 99.25Passert
MK Regulert kraftleverandørNA 00.00 00.00NA
Mo Industripark AS Regulert KraftleverandørJa 100.00 100.00Passert
MØRENETT AS Regulert kraftleverandørJa 100.00 98.64Passert
Nesset Kraft AS Regulert kraftleverandørJa 100.00 100.00Passert
Nordkraft Nett AS – Regulert KraftlevJa 100.00 99.49Passert
Nordkyn Kraftlag SAJa 100.00 100.00Passert
Nordlandsnett AS – regulert kraftleverandørJa 99.80 99.80Ikke passert
Nordmøre Energiverk AS Nett RegulertJa 100.00 98.13Passert
Nord-Salten Kraft AS, Regulert kraftJa 100.00 100.00Passert
Nordvest Nett AS Regulert kraftleverandørJa 100.00 100.00Passert
Nord-Østerdal Kraftlag Regulert kraftleverandørJa 100.00 80.00Ikke passert
Nore Energi AS PliktJa 100.00 100.00Passert
Norgesnett – Regulert KLJa 100.00 89.09Ikke passert
Norsk Grønnkraft Nett – regulert kraftleverandørNei 00.00 00.00Ikke passert
Norsk Hydro ASA (Reg.Lev)NA 00.00 00.00NA
Norske Skog Saugbrugs Reg. Kraftlev.Nei 00.00 00.00Ikke passert
Norske Skog Skogn AS Nett Reg. Kraftlev.Nei 00.00 00.00Ikke passert
Notodden Energi Nett AS, Regulert kraftleverandørJa 100.00 100.00Passert
NTE Nett levereringsplikt og nettapJa 99.95 98.90Passert
Odda Energi AS regulert kraftleverandørJa 100.00 98.73Passert
Oppdal Everk AS Nett Reg.Kraftlev.Ja 100.00 100.00Passert
Orkdal Energinett-RegJa 100.00 100.00Passert
Rakkestad Energi AS Regulert KraftleverandørJa 100.00 100.00Passert
RAULAND KRAFTFORSYNINGSLAG SA REGULERTKRAFTJa 100.00 100.00Passert
Rauma Energi AS Regulert kraftleverandørJa 100.00 100.00Passert
Repvåg Kraftlag SAJa 100.00 100.00Passert
Ringeriks-Kraft Nett (Regulert kraftleverandør)Ja 99.68 99.04Ikke passert
Rollag Elverk NettJa 100.00 98.43Passert
Røros Elektrisitetsverk RegJa 100.00 100.00Passert
Sandøy Energi AS Regulert Kraftleverandør Ja 100.00 100.00Passert
SELBU ENERGIVERK REGNei 00.00 00.00Ikke passert
SFE Nett REG KraftleverandørJa 99.64 99.82Ikke passert
Shell Energy Nett – Regulert KraftleverandørNei 00.00 00.00Ikke passert
Sira-Kvina kraftselskap Regulert kraftleverandørJa 00.00 100.00Ikke passert
Skagerak Kraft Nett Regulert KraftleverandørNA 00.00 00.00NA
Skagerak Nett AS RegulertJa 100.00 98.80Passert
Skjåk Energi KF Regulert Kraftlev.Ja 100.00 100.00Passert
SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG REG. KRAFTLENei 00.00 00.00Ikke passert
Småkraft AS Nett, Regulert KraftleverandørNei 00.00 00.00Ikke passert
Sodvin Nett AS Regulert kraftleverandørJa 08.33 100.00Ikke passert
Sognekraft AS Nett, regulert kraftleverandørJa 100.00 100.00Passert
Stange Energi Nett as – regulert kraftleverandørJa 100.00 100.00Passert
Statkraft Energi AS Nett Regulert kraftleverandørNei 00.00 00.00Ikke passert
Statnett NettapNA 00.00 00.00NA
Statoil ASA NETT Regulert kraftleverandørNei 00.00 00.00Ikke passert
Stranda Energi AS Regulert kraftleverandørJa 100.00 100.00Passert
Stryn Energi AS, Regulert KraftleverandørJa 100.00 100.00Passert
Suldal Elverk KF Regulert kraftlevJa 100.00 100.00Passert
Sunndal Energi Regulert kraftleverandørJa 100.00 100.00Passert
Sunnfjord Energi Nett Regulert KraftleverandørJa 100.00 99.36Passert
Svorka Energi Nett Regulert KraftJa 100.00 100.00Passert
Sykkylven Energi AS Regulert kraftleverandørJa 100.00 99.57Passert
Sør Aurdal Energi AS Regulert KraftleverandørJa 100.00 100.00Passert
Sør-Norge Aluminium AS (Reg.lev)NA 00.00 00.00NA
Tinfos AS reg.kr.levNA 00.00 00.00NA
Tinn Energi AS Regulert kraftlev.Nei 00.00 00.00Ikke passert
Titania AS – Regulert kraftleverandørNA 00.00 00.00NA
Trollfjord Regulert KraftleverandørJa 100.00 100.00Passert
Troms Kraft Nett Regulert KraftleverandørJa 99.01 98.36Ikke passert
Trøgstad Elverk ASJa 100.00 98.91Passert
Trønderenergi Nett Pliktleveranse SLRJa 99.89 98.53Ikke passert
Tysnes Kraftlag SA PliktJa 100.00 100.00Passert
Ulefos Kraftverk Regulert KraftleverandørNA 00.00 00.00NA
Uvdal Kraftforsyning SAJa 100.00 96.00Ikke passert
Vadheim Kraft AS Nett, regulert kraftleverandørNei 00.00 00.00Ikke passert
Valdres Energiverk AS RegulertJa 100.00 100.00Passert
Vang Energiverk KF RegulertJa 100.00 95.83Ikke passert
Varanger KraftNett Pliktleveranse ASJa 100.00 98.70Passert
Vesterålskraft Nett AS – Regulert kraftleverandørJa 100.00 100.00Passert
Vest-Telemark Kraftlag AS Regulert kraftleverandørJa 100.00 99.28Passert
VOKKS Nett AS KraftkjøpJa 99.83 99.67Ikke passert
Voss Energi ASNA 00.00 00.00NA
Voss Energi Nett ASNA 99.89 96.07NA
Yara Norge AS YG Reg. Kraftlev.Nei 00.00 00.00Ikke passert
Ymber AS – Regulert KraftleverandørJa 100.00 97.63Ikke passert
Østfold Energi AS, regulert kraftleverandørNA 00.00 00.00NA
Øvre Eiker Nett AS Regulert KraftleverandørJa 100.00 99.39Passert
ÅBJØRAKRAFT REGULERT KRAFTLEVERANDØRNei 00.00 00.00Ikke passert
Årdal Energi KF Nett Regulert kraftleverandørJa 100.00 100.00Passert
Totalt 127/157 112/157 115/157 103/157

Kraftleverandører

Aktør Lastet opp Passert nivå 1 Passert nivå 2 Passert total
AGA ASJaIkke passertPassertIkke passert
Agder Energi Vannkraft ASJaPassertPassertPassert
Agva Kraft ASJaIkke passertPassertIkke passert
Akershus Energi Vannkraft ASJaIkke passertIkke passertIkke passert
AKRAFT ASJaIkke passertPassertIkke passert
Aktieselskabet SaudefaldeneJaIkke passertPassertIkke passert
Andøy Energi AS – KraftJaPassertPassertPassert
Askøy Energi ASNANANANA
Aurland Energiverk ASJaPassertPassertPassert
Austevoll Kraftlag SAJaPassertPassertPassert
AVINOR ASJaPassertPassertPassert
AXPO Nordic ASNeiIkke passertIkke passertIkke passert
Ballangen Energi ProduksjonNeiIkke passertIkke passertIkke passert
Ballangen KraftJaPassertPassertPassert
Bane NORJaPassertPassertPassert
Bindal Kraftlag MarkedJaPassertPassertPassert
BKK Produksjon ASJaIkke passertPassertIkke passert
Bodø Energi KraftsalgJaPassertPassertPassert
Dalane Kraft ASJaIkke passertIkke passertIkke passert
Dragefossen Kraftanlegg AS KraftNeiIkke passertIkke passertIkke passert
Dragefossen Kraftanlegg AS KraftJaPassertPassertPassert
Drangedal KraftJaPassertPassertPassert
E-CO Energi ASJaPassertPassertPassert
Eidefoss ASJaPassertPassertPassert
Eidsiva Marked ASJaPassertPassertPassert
Eidsiva Vannkraft ASJaPassertPassertPassert
ELHUB AS – INTERN AKTØR DDQNeiIkke passertIkke passertIkke passert
Elkem AS JaIkke passertIkke passertIkke passert
Elkraft ASJaIkke passertIkke passertIkke passert
Eneas Energy AS KraftJaPassertPassertPassert
Energi Salg Norge ASJaIkke passertPassertIkke passert
Engie E & P Norge ASJaPassertIkke passertIkke passert
ENI NORGE ASJaPassertPassertPassert
ETNE ELEKTRISITETSLAG-KRAFTJaIkke passertPassertIkke passert
Evenes Kraftforsyning AS KraftNeiIkke passertIkke passertIkke passert
EVRY ASANeiIkke passertIkke passertIkke passert
Finnås Kraftlag SA (kraft)JaPassertPassertPassert
FITJAR KRAFTLAG SA KraftJaPassertPassertPassert
Fjelberg Kraftlag SAJaPassertPassertPassert
Fjord Energi ASJaPassertPassertPassert
Fjordkraft ASJaIkke passertPassertIkke passert
Flesberg Elektrisitetsverk ASJaPassertPassertPassert
Follo Energi ASNANANANA
Forsand Elverk – KraftJaPassertPassertPassert
Fortum Markets ASJaIkke passertPassertIkke passert
FosenKraft Energi ASJaPassertPassertPassert
Fredrikstad EnergiSalg ASJaPassertPassertPassert
Fusa Kraftlag SA KRAFTJaPassertPassertPassert
Gauldal Energi ASJaPassertPassertPassert
Glitre Energi Produksjon ASJaPassertPassertPassert
Glitre Energi Strøm ASJaPassertPassertPassert
GUDBRANDSDAL ENERGI ASJaIkke passertPassertIkke passert
Hafslund Hedging ASJaIkke passertPassertIkke passert
HAFSLUND STRØM ASJaPassertPassertPassert
HALLINGKRAFT ASJaPassertPassertPassert
Hammerfest Energi Kraftomsetning ASJaPassertPassertPassert
Hardanger Energi AS KraftJaIkke passertPassertIkke passert
Haugaland Kraft Energi ASJaPassertPassertPassert
Helgeland Kraft ASJaPassertPassertPassert
Helgeland Kraft AS VannkraftJaPassertPassertPassert
Helse Sør-Øst RHFJaPassertPassertPassert
Hemne Kraftlag SA KRAFTJaPassertPassertPassert
Hemsedal Energi KFJaPassertPassertPassert
Hjartdal Elverk AS KraftJaPassertPassertPassert
Hudya Power ASJaIkke passertIkke passertIkke passert
Hurum Kraft ASJaPassertPassertPassert
Hydro Energi ASJaPassertPassertPassert
HYDROGRID GMBHNANANANA
Høland og Setskog ElverkJaPassertPassertPassert
Hålogaland Kraft Kunde ASJaPassertPassertPassert
Ishavskraft ASJaIkke passertPassertIkke passert
Istad Kraft ASJaPassertPassertPassert
JotunKraft A/SJaPassertPassertPassert
Kinect Energy Spot ASJaIkke passertIkke passertIkke passert
Kongsberg Energiselskap ASJaPassertPassertPassert
Kongsvinger KommuneJaPassertPassertPassert
KRAFTKOMPANIET ASJaIkke passertIkke passertIkke passert
Kraftriket ASJaPassertPassertPassert
Kraftverkene i OrklaJaPassertPassertPassert
Kraft1 ASJaIkke passertIkke passertIkke passert
KRAGERØ KRAFT ASNANANANA
Krødsherad Everk KF – KraftJaPassertPassertPassert
Kvam Kraftverk AS KraftJaPassertPassertPassert
Kvikne-Rennebu Kraftlag KraftNeiIkke passertIkke passertIkke passert
Kvinnherad Energi ASJaPassertPassertPassert
Kymppivoima Hankinta OyNeiIkke passertIkke passertIkke passert
LOS ASJaIkke passertPassertIkke passert
LOS Energy ASJaIkke passertPassertIkke passert
Luster Energiverk ASJaIkke passertPassertIkke passert
Lyse Energisalg ASJaPassertPassertPassert
Lyse Produksjon ASJaPassertPassertPassert
Lærdal Energi ASJaIkke passertPassertIkke passert
Markedskraft ASAJaPassertPassertPassert
Meløy Energi AS, KraftleverandørJaPassertPassertPassert
Mesta ASNeiIkke passertIkke passertIkke passert
Midtkraft Strøm ASJaPassertPassertPassert
Midt-Telemark Energi ASJaPassertPassertPassert
Mo Industripark AS KraftleverandørJaPassertPassertPassert
modalen kraftlag saJaIkke passertIkke passertIkke passert
Modum Kraftproduksjon KFJaPassertPassertPassert
Neas Energy A/SNeiIkke passertIkke passertIkke passert
Nesset Kraft ASJaPassertPassertPassert
Noova Market ASNeiIkke passertIkke passertIkke passert
Nordkraft Produksjon ASNANANANA
NordlysEnergi ASNeiIkke passertIkke passertIkke passert
Nordmøre Energiverk ASJaPassertPassertPassert
Nord-Salten Kraft AS kraftleverandørJaPassertPassertPassert
Nord-Østerdal Kraftlag MarkedJaPassertPassertPassert
Nore Energi AS KraftJaPassertPassertPassert
NorgesEnergi ASJaIkke passertPassertIkke passert
Notodden Energi Kraft ASJaPassertPassertPassert
NTE Energi ASJaIkke passertIkke passertIkke passert
NTE Marked ASJaIkke passertPassertIkke passert
Odda Energi ASJaIkke passertPassertIkke passert
Oppdal Everk KraftJaPassertPassertPassert
Oppegård KommuneJaPassertPassertPassert
Oppland Energi ASJaPassertPassertPassert
Orkdal Energi ASJaIkke passertPassertIkke passert
Oslo Kraft ASJaIkke passertIkke passertIkke passert
OSS NORGE ASNeiIkke passertIkke passertIkke passert
Otovo ASJaIkke passertIkke passertIkke passert
Pasvik Kraft ASNeiIkke passertIkke passertIkke passert
Polar Kraft ASJaIkke passertPassertIkke passert
Powest ASJaIkke passertPassertIkke passert
Rakkestad Energi AS KraftJaPassertPassertPassert
RAO Nordic OyNeiIkke passertIkke passertIkke passert
Rauland Kraftforsyningslag – KraftJaPassertPassertPassert
Rauma Energi Kraft ASJaIkke passertPassertIkke passert
Reitan Convenience ASJaPassertPassertPassert
Ringeriks-Kraft Produksjon ASJaPassertPassertPassert
Rissa Kraftlag SAJaPassertPassertPassert
Rollag Elektrisitetsverk KraftJaPassertPassertPassert
Røros Elektrisitetsverk Kraft JaPassertPassertPassert
Røyken KraftNANANANA
Scandem NorgeJaIkke passertPassertIkke passert
Selbu EnergiverkNeiIkke passertIkke passertIkke passert
SFE KRAFT ASJaIkke passertIkke passertIkke passert
SFE PRODUKSJON ASJaPassertPassertPassert
Shell EnergyJaPassertPassertPassert
Sira-Kvina Kraftselskap ProduksjonJaIkke passertPassertIkke passert
Skagerak Kraft ASJaIkke passertPassertIkke passert
SkandiaEnergi Omsetning ASJaIkke passertPassertIkke passert
Skjåk Energi KF KraftJaPassertPassertPassert
SKS KraftSalg ASNANANANA
SKS Produksjon ASNeiIkke passertIkke passertIkke passert
Smart Energi ASJaPassertIkke passertIkke passert
Sodvin Energi og Fiber ASNANANANA
Sognekraft A/SJaIkke passertPassertIkke passert
Stange Energi Marked ASJaPassertPassertPassert
Statens VegvesenJaIkke passertPassertIkke passert
Statkraft Energi ASJaIkke passertPassertIkke passert
Statoil ASA KraftNeiIkke passertIkke passertIkke passert
Stranda Energi AS KraftJaPassertPassertPassert
Stryn Energi AS, KraftJaPassertPassertPassert
Studentsamskipnaden i OsloJaPassertPassertPassert
SULDAL ELVERK KF AKTØRJaPassertPassertPassert
Sunndal Energi KFJaPassertPassertPassert
Sunnfjord Energi ASJaPassertIkke passertIkke passert
Sunnhordland Kraftlag ASJaIkke passertPassertIkke passert
Svorka Energi AS KraftJaPassertPassertPassert
Sør Aurdal Energi AS KraftJaPassertPassertPassert
Tafjord Kraftproduksjon ASJaPassertPassertPassert
Tafjord Marked ASJaPassertPassertPassert
Telenor Eiendom Holding AsJaIkke passertIkke passertIkke passert
Telinet Energi ASNANANANA
Tibber Norge ASJaIkke passertPassertIkke passert
Tinfos AS_RE_BRPJaPassertPassertPassert
Tinn Energi AS KraftNeiIkke passertIkke passertIkke passert
TIZIR TITANIUM & IRON ASNeiIkke passertIkke passertIkke passert
Trollfjord Kraft ASNeiIkke passertIkke passertIkke passert
Trollfjord Kraft AsJaPassertPassertPassert
Trondheim Kraft ASJaIkke passertPassertIkke passert
Trønderenergi Kraft ASJaIkke passertPassertIkke passert
TrønderEnergi Marked AS – KraftJaIkke passertIkke passertIkke passert
Tussa Energi ASJaIkke passertPassertIkke passert
Tussa-24 ASJaPassertPassertPassert
Tysnes Kraftlag SA KraftJaPassertPassertPassert
Ustekveikja Energi ASJaPassertPassertPassert
Uvdal Kraftforsyning SA JaPassertPassertPassert
Varanger KraftMarked ASJaPassertPassertPassert
Varner Retail ASJaPassertIkke passertIkke passert
Vattenfall AB Filial NorgeJaPassertIkke passertIkke passert
Vesterålskraft Strøm AS eksternJaPassertPassertPassert
Vest-Telemark Kraftlag AS KraftJaPassertPassertPassert
VOKKS KRAFT ASJaPassertPassertPassert
Voss Energi ASNeiIkke passertIkke passertIkke passert
Voss Energi AS KraftNANANANA
Voss Energi Kraft ASJaIkke passertPassertIkke passert
Østfold Energi ASJaPassertPassertPassert
ØVRE EIKER STRØM ASJaPassertPassertPassert
Årdal Energi KFJaPassertPassertPassert
Totalt 169/191 117/191 149/191 112/191