Aktørstatus M7 - Migrering


Følgende sjekker danner grunnlaget for å si om aktøren har passert opplastingsaktiviteten. Grønn kolonne indikerer at aktøren har passert delaktiviteten, mens rød indikerer at den ikke er passert. Grå indikerer at delaktiviteten ikke er relevant.

Lastet opp

 • Har det blitt lastet opp korrekt antall migreringsfiler til Elhub DAM. For kraftleverandører skal man laste      opp 3 godkjente filer, mens netteiere skal ha minst 4 forskjellige typer filer.
  Lastet opp delta
 • Har det blitt lastet opp korrekt antall migreringsfiler til Elhub DAM i løpet av delta-aktivitetene.
  Kvalitet nivå 1
 • Dette er den målte datakvaliteten etter opplasting 23. november
 • For kraftleverandører vil denne indikere om kvaliteten på innsendte data er 99.9% eller høyere i      kvalitetsnivå 1.
 • For nettselskaper vil denne vise datakvalitetsprosenten.
  Kvalitet nivå 2
 • Dette er den målte datakvaliteten etter opplasting 23. november
 • For kraftleverandører vil denne indikere om kvaliteten på innsendte data er 98% eller høyere i kvalitetsnivå      2.
 • For nettselskaper vil denne vise datakvalitetsprosenten.
  Passert opplastingsaktiviteten
 • Denne kolonnen indikerer om aktøren har passert milepælen etter opplastingen 23. november.

Om du mener noe er feil, eller har spørsmål til hvorfor man ikke har passert, ta kontakt på post@elhub.no.

Forklaringer til tabell


I/R: Ikke relevant for aktør
I/B: Foreløpig ikke beregnet
Ja: Aktøren har passert delaktiviteten
Nei: Aktøren har ikke passert delaktiviteten

GO: Netteier
BS: Kraftleverandør

Tabellen ble sist oppdatert: 04.12.2017 13:02

Oppsummering

Lastet oppDatakval nivå 1Datakval nivå 2 Passert Totalt antall aktører
Kraftleverandører283203202161 (54.03 %)298
Nettselskaper142113135107 (70.86 %)151
Totalt425316337268 (59.69 %)449

Nettselskaper

Aktør Lastet oppKvalitet nivå 1 Kvalitet nivå 2 Passert
Agder Energi Nett ASJa98.13 %97.99 %Ikke passert
Aktieselskabet Saudefaldene Nett Delvis100.00 %0.00 %Ikke passert
Alcoa Norway NettDelvis0.00 %0.00 %Ikke passert
Alta kraftlag SAJa99.99 %99.92 %Passert
Andøy Energi AS NettJa99.97 %99.67 %Passert
Aurland Energiverk AS NettJa99.79 %99.65 %Ikke passert
Austevoll Kraftlag SA NettJa99.97 %99.83 %Passert
BKK Nett ASJa99.96 %99.94 %Passert
BKK Produksjon AS – NettJa100.00 %100.00 %Passert
Ballangen Energi AS NettJa90.54 %91.35 %Ikke passert
Bane NOR NettJa100.00 %100.00 %Passert
Bindal Kraftlag SAJa100.00 %100.00 %Passert
BorregaardJa100.00 %100.00 %Passert
Clemens Kraft Drift AS, NettJa100.00 %100.00 %Passert
Dalane NettJa91.93 %91.02 %Ikke passert
Drangedal everk KFJa99.48 %99.48 %Ikke passert
E-CO Energi AS NettJa100.00 %100.00 %Passert
Eidefoss AS NettJa99.94 %99.86 %Passert
Eidsiva Nett ASJa99.45 %99.39 %Ikke passert
Elkem AS NettDelvis12.50 %0.00 %Ikke passert
Eneas Energy ASJa100.00 %100.00 %Passert
Eramet Norway AS_DSO Ja0.00 %0.00 %Ikke passert
Etne ElektrisitetslagJa99.95 %100.00 %Passert
FITJAR KRAFTLAG SA NettJa100.00 %99.84 %Passert
FOSEN NETT ASJa99.98 %99.97 %Passert
Finnfjord AS NettJa100.00 %0.00 %Ikke passert
Finnås KraftlagJa100.00 %99.86 %Passert
Fjelberg Kraftlag SA NettJa99.95 %99.65 %Passert
Flesberg Elektrisitetsverk Nett ASJa99.82 %99.53 %Ikke passert
Forsand ElverkJa100.00 %99.64 %Passert
Fusa Kraftlag SA NettJa99.94 %99.94 %Passert
Gassco ASJa100.00 %100.00 %Passert
Gauldal Nett AS Ja100.00 %99.98 %Passert
Glitre Energi Nett AS – DistribusjonJa99.95 %99.79 %Passert
Glitre Energi Nett AS – RegionalJa100.00 %0.00 %Ikke passert
Gudbrandsdal Energi Nett ASJa99.99 %99.85 %Passert
Hafslund Nett ASJa99.99 %99.46 %Passert
Hallingdal Kraftnett ASJa100.00 %99.71 %Passert
Hammerfest Energi Nett ASJa97.50 %96.38 %Ikke passert
Hardanger Energi AS NettJa99.85 %99.85 %Ikke passert
Haugaland Kraft Nett ASJa99.99 %99.81 %Passert
Helgeland Kraft AS NettJa100.00 %99.80 %Passert
Hemne Kraftlag SA NettJa99.91 %99.89 %Passert
Hemsedal Energi NettJa100.00 %99.92 %Passert
Herøya Nett ASJa100.00 %100.00 %Passert
Hjartdal Elverk ASJa99.84 %99.68 %Ikke passert
Hurum Nett ASJa99.97 %99.83 %Passert
Hydro Aluminium AS (Nett)Ja100.00 %100.00 %Passert
Hydro Energi AS (nett)Ja100.00 %100.00 %Passert
Hålogaland Kraft Nett ASJa94.59 %99.59 %Ikke passert
Høland og Setskog Elverk NettJa99.98 %99.49 %Passert
ISE Nett ASJa99.46 %99.43 %Ikke passert
Infopark ASJa100.00 %100.00 %Passert
Istad Nett ASJa99.81 %99.81 %Ikke passert
Jæren Everk KF i HåJa100.00 %99.98 %Passert
Klemetsrud NettDelvis100.00 %0.00 %Ikke passert
Klepp Energi ASJa99.97 %99.82 %Passert
Kraftverkene i Orkla NettJa100.00 %100.00 %Passert
Kragerø Energi ASJa100.00 %99.93 %Passert
Krødsherad Everk KF – NettJa100.00 %99.14 %Passert
Kvam Kraftverk AS NettJa99.98 %99.90 %Passert
Kvikne-Rennebu Kraftlag SAJa100.00 %99.92 %Passert
Kvinnherad Energi AS – NettJa99.98 %99.98 %Passert
Kvænangen Kraftverk A/SJa100.00 %100.00 %Passert
Lofotkraft AS NettJa99.98 %99.93 %Passert
Luostejok KraftlagJa99.97 %99.89 %Passert
Luster Energiverk AS NettJa99.18 %100.00 %Ikke passert
Lyse Elnett ASJa99.91 %99.64 %Passert
Lyse Produksjon AS NettJa100.00 %100.00 %Passert
Lærdal Energi AS NettJa99.94 %99.94 %Passert
Meløy Energi ASJa100.00 %100.00 %Passert
Midt Nett Buskerud ASJa100.00 %99.83 %Passert
Midt-Telemark Energi AS, NettJa100.00 %99.95 %Passert
Mo Industripark A/S NettJa100.00 %100.00 %Passert
Modalen Kraftlag SA NettJa95.35 %95.84 %Ikke passert
MØRENETT ASJa99.99 %99.88 %Passert
NTE Nett ASJa99.99 %82.99 %Ikke passert
Nesset Kraft AS NettJa99.49 %99.41 %Ikke passert
Nord-Salten Kraft ASJa99.89 %99.76 %Ikke passert
Nord-Østerdal Kraftlag NettJa99.91 %99.78 %Passert
Nordkraft Nett ASJa96.24 %96.20 %Ikke passert
Nordkyn Kraftlag SAJa100.00 %99.94 %Passert
Nordlandsnett ASJa99.99 %99.96 %Passert
Nordmøre Energiverk AS NettJa99.97 %99.90 %Passert
Nordvest Nett ASJa99.35 %99.25 %Ikke passert
Nore Energi AS NettJa100.00 %99.61 %Passert
Norgesnett Askøy Ja99.96 %99.62 %Passert
Norgesnett FolloJa99.96 %99.18 %Passert
Norgesnett FredrikstadJa99.96 %99.19 %Passert
Norsk Grønnkraft AS, NettDelvis100.00 %100.00 %Passert
Norsk Hydro ASA (Nett)Ja100.00 %100.00 %Passert
Norske Skog Saugbrugs NettJa100.00 %100.00 %Passert
Norske Skog Skogn AS NettDelvis100.00 %100.00 %Passert
Notodden Energi Nett ASJa99.94 %99.90 %Passert
Odda Energi AS NettJa100.00 %99.56 %Passert
Oppdal Everk A/S – NettJa99.94 %99.90 %Passert
Orkdal Energinett ASJa99.95 %99.98 %Passert
Otra Kraft DA NettJa100.00 %100.00 %Passert
Rakkestad Energi AS NettJa100.00 %100.00 %Passert
Rauland Kraftforsyningslag saJa99.97 %99.83 %Passert
Rauma Energi AS NettJa99.79 %99.71 %Ikke passert
Repvåg Kraftlag SA NettJa99.93 %99.91 %Passert
Ringeriks-Kraft Nett ASJa99.85 %99.85 %Ikke passert
Rollag Everk Nett SAJa100.00 %99.59 %Passert
Røros Elektrisitetsverk ASJa99.66 %99.27 %Ikke passert
SANDØY ENERGI ASJa99.63 %99.44 %Ikke passert
SFE Nett ASJa100.00 %99.98 %Passert
Shell Energy NettDelvis100.00 %100.00 %Passert
Sira Kvina kraftselskap NettJa100.00 %96.55 %Ikke passert
Skagerak Kraft NettJa100.00 %100.00 %Passert
Skagerak Nett ASJa99.99 %99.97 %Passert
Skjåk Energi KF NettJa99.85 %99.71 %Ikke passert
Skånevik og Ølen Kraftlag NettJa99.94 %99.82 %Passert
Sognekraft AS NettJa99.38 %99.91 %Ikke passert
Stange Energi Nett ASJa99.98 %99.97 %Passert
Statkraft Energi AS NettJa98.33 %100.00 %Ikke passert
Statnett SFJa99.73 %16.27 %Ikke passert
Statoil ASA NettDelvis100.00 %100.00 %Passert
Stranda Energi AS NettJa99.08 %98.85 %Ikke passert
Stryn Energi AS, NettJa99.89 %99.87 %Ikke passert
Suldal Elverk KFJa99.95 %99.68 %Passert
Sunndal Energi KF, NettJa99.79 %99.83 %Ikke passert
Sunnfjord Energi AS NettJa99.98 %99.96 %Passert
Svorka Energi AS NettJa100.00 %99.79 %Passert
Sykkylven Energi ASJa100.00 %99.97 %Passert
Sør Aurdal Energi AS NettJa99.86 %99.96 %Ikke passert
Sør-Norge Aluminium AS (Nett)Ja100.00 %100.00 %Passert
Tinfos AS NettJa98.70 %100.00 %Ikke passert
Tinn Energi asJa100.00 %99.85 %Passert
Titania ASJa100.00 %100.00 %Passert
Trollfjord Nett ASJa100.00 %99.94 %Passert
Troms Kraft Nett ASJa99.99 %99.61 %Passert
Trøgstad Elverk ASJa100.00 %99.81 %Passert
Trønderenergi Nett ASJa99.98 %99.75 %Passert
Tysnes Kraftlag SA NettJa100.00 %99.69 %Passert
Ulefos Kraftverk DAJa100.00 %100.00 %Passert
Uvdal Kraftforsyning – Nett SAJa100.00 %98.53 %Passert
VOKKS Nett ASJa99.97 %99.86 %Passert
Vadheim Kraft AS NettDelvis100.00 %100.00 %Passert
Valdres Energiverk AS NettJa100.00 %99.93 %Passert
Vang EnergiverkJa99.87 %99.57 %Ikke passert
Varanger KraftNett ASJa99.98 %99.89 %Passert
Vest-Telemark Kraftlag AS NettJa99.59 %99.76 %Ikke passert
Vesterålskraft Nett ASJa99.93 %99.89 %Passert
Voss Energi AS NettJa99.88 %99.53 %Ikke passert
Yara Norge AS, Yara GlomfjordJa100.00 %100.00 %Passert
Ymber ASJa99.94 %99.86 %Passert
Åbjørakraft Kolsvik KraftverkJa100.00 %100.00 %Passert
Årdal Energi KF NettJa99.97 %99.97 %Passert
Østfold Energi AS, NettJa100.00 %100.00 %Passert
Øvre Eiker Nett ASJa99.95 %99.72 %Passert
Totalt142/151136/151113/151135/151107/151

Regulerte kraftleverandører

Aktør Lastet oppKvalitet nivå 1 Kvalitet nivå 2 Passert
Agder Energi Nett AS – regkraftJa99.32 %98.81 %Ikke passert
Aktieselskabet Saudefaldene NettJa100.00 %0.00 %Ikke passert
Alta Kraftlag SA – kraftleverandørJa100.00 %99.02 %Passert
Andøy Energi AS Nett regkraftJa100.00 %97.50 %Ikke passert
Aurland Energiverk regkraftleJa0.00 %0.00 %Ikke passert
Austevoll Kraftlag SA regkraftJa100.00 %100.00 %Passert
BKK Nett RegulertJa98.33 %97.13 %Ikke passert
Ballangen Energi AS – Reg.Kraftlev.Ja100.00 %100.00 %Passert
Bindal Kraftlag SA Lev.pliktig kraftleverandørJa100.00 %100.00 %Passert
Clemens Kraft AS, Nett – regkraftNei0.00 %0.00 %Ikke passert
Dalane Energi regkraftJa100.00 %92.09 %Ikke passert
Dalane Nett AS regkraftNei0.00 %0.00 %Ikke passert
Drangedal everk KFJa100.00 %100.00 %Passert
Eidefoss AS Nett regkraftJa100.00 %98.60 %Passert
Eidsiva Nett AS – regkraftlevJa100.00 %98.66 %Passert
Eneas Energy AS RegJa100.00 %100.00 %Passert
Etne Elektrisitetslag SAJa100.00 %100.00 %Passert
FITJAR KRAFTLAG SA regkraftJa100.00 %100.00 %Passert
FORSAND ELVERK KFJa100.00 %100.00 %Passert
Finnås Kraftlag SA regkraftJa100.00 %99.24 %Passert
Fjelberg Kraftlag SA Nett LeveringspliktJa100.00 %100.00 %Passert
Flesberg Elektrisitetsverk NettJa100.00 %92.64 %Ikke passert
Fosen Nett AS RegulertJa100.00 %100.00 %Passert
Fusa Kraftlag SA RegulèrKraftJa100.00 %100.00 %Passert
Gauldal Nett – regkraftJa100.00 %100.00 %Passert
Glitre Energi Nett AS – regkraftJa100.00 %98.09 %Passert
Gudbrandsdal Energi Nett AS – regkraftlevJa100.00 %99.40 %Passert
HELGELAND KRAFT regkraftJa98.75 %97.19 %Ikke passert
Hafslund Nett AS PliktleverandørJa99.88 %99.16 %Ikke passert
Hallingdal Kraftnett ASJa98.75 %98.08 %Ikke passert
Hammerfest Energi Nett AS, LeveransepliktJa100.00 %94.17 %Ikke passert
Hardanger Energi – LeveringspliktJa98.46 %100.00 %Ikke passert
Haugaland Kraft Nett AS regkraftJa98.61 %98.33 %Ikke passert
Hemne Kraftlag regkraftJa100.00 %100.00 %Passert
Hemsedal Energi regkraftJa75.00 %75.00 %Ikke passert
Hjartdal Elverk regkraftlevJa100.00 %100.00 %Passert
Hurum Nett AS regkraftJa100.00 %100.00 %Passert
Hålogaland Kraft Nett AS – regkraftleverandøJa100.00 %94.84 %Ikke passert
Høland & Setskog EL. Reg. kraftlevJa99.59 %96.76 %Ikke passert
ISE Nett AS regkraftJa100.00 %99.47 %Passert
Istad Nett AS RegulertJa100.00 %99.77 %Passert
Jæren Everk KF i HåJa93.53 %89.54 %Ikke passert
KRAGERØ ENERGI AS regkraftLEVJa100.00 %100.00 %Passert
Klemetsrud Nett – regkraftNei0.00 %0.00 %Ikke passert
Klepp Energi AS regkraftJa100.00 %98.39 %Passert
Kraftsalg Meløy Energi NettJa100.00 %100.00 %Passert
Krødsherad Everk KF – regkraftJa100.00 %94.11 %Ikke passert
Kvam Kraftverk ASJa100.00 %100.00 %Passert
Kvikne-Rennebu Kraftlag SA RegulertJa100.00 %100.00 %Passert
Kvinnherad Energi AS RegulertJa100.00 %100.00 %Passert
Kvænangen regkraftJa100.00 %100.00 %Passert
Lofotkraft AS Nett regkraftJa100.00 %99.69 %Passert
Luostejok Kraftlag SA – Reguler KraftJa100.00 %100.00 %Passert
Luster Energiverk regkraftJa0.00 %0.00 %Ikke passert
Lyse Elnett AS regkraftJa98.80 %96.22 %Ikke passert
Lærdal Energi regkraftlevJa100.00 %100.00 %Passert
Midt Nett Buskerud – regkraftJa100.00 %96.59 %Ikke passert
Midt-Telemark Energi as lev plikt/nettapJa99.37 %98.12 %Ikke passert
Mo Industripark AS regkraftJa100.00 %100.00 %Passert
MØRENETT AS regkraftJa98.32 %96.48 %Ikke passert
NTE Nett levereringsplikt og nettapJa99.16 %98.17 %Ikke passert
Nesset Kraft AS regkraftJa100.00 %92.30 %Ikke passert
Nord-Salten Kraft AS, regkraftJa100.00 %100.00 %Passert
Nord-Østerdal Kraftlag regkraftJa92.30 %76.92 %Ikke passert
Nordkraft Nett AS – regkraftlevJa100.00 %99.01 %Passert
Nordkyn Kraftlag SAJa100.00 %99.18 %Passert
Nordlandsnett AS – regkraftJa100.00 %99.62 %Passert
Nordmøre Energiverk AS Nett RegulertJa98.37 %95.67 %Ikke passert
Nordvest Nett AS regkraftJa100.00 %98.09 %Passert
Nore Energi AS PliktJa93.33 %93.33 %Ikke passert
Norgesnett Askøy Regulert KLJa100.00 %100.00 %Passert
Norgesnett Follo Regulert KLJa100.00 %94.91 %Ikke passert
Norgesnett Fredrikstad – Regulert KLJa100.00 %95.50 %Ikke passert
Norsk Grønnkraft Nett – regkraftNei0.00 %0.00 %Ikke passert
Notodden Energi Nett AS, regkraftJa100.00 %100.00 %Passert
Odda Energi AS regkraftJa100.00 %97.40 %Ikke passert
Oppdal Everk AS Nett Reg.Kraftlev.Ja100.00 %100.00 %Passert
Orkdal Energinett-RegJa100.00 %100.00 %Passert
RAULAND KRAFTFORSYNINGSLAG SA REGULERTKRAFTJa100.00 %97.61 %Ikke passert
Rakkestad Energi AS regkraftJa100.00 %100.00 %Passert
Rauma Energi AS regkraftJa100.00 %100.00 %Passert
Repvåg Kraftlag SAJa100.00 %95.38 %Ikke passert
Ringeriks-Kraft Nett (regkraft)Ja100.00 %98.43 %Passert
Rollag Elverk NettJa100.00 %96.61 %Ikke passert
Røros Elektrisitetsverk RegJa100.00 %100.00 %Passert
SFE Nett REG KraftleverandørJa99.04 %96.92 %Ikke passert
Sandøy Energi AS regkraft Ja100.00 %100.00 %Passert
Sira-Kvina kraftselskap regkraftJa100.00 %100.00 %Passert
Skagerak Nett AS RegulertJa98.63 %97.74 %Ikke passert
Skjåk Energi KF regkraftlev.Ja100.00 %100.00 %Passert
Skånevik Ølen Kraftlag Sa NettJa100.00 %100.00 %Passert
Sognekraft AS Nett, regkraftJa100.00 %100.00 %Passert
Stange Energi Nett as – regkraftJa100.00 %100.00 %Passert
Statnett NettapNei0.00 %0.00 %Ikke passert
Stranda Energi AS regkraftJa100.00 %92.85 %Ikke passert
Stryn Energi AS, regkraftJa100.00 %98.24 %Passert
Suldal Elverk KF regkraftlevJa100.00 %100.00 %Passert
Sunndal Energi regkraftJa100.00 %100.00 %Passert
Sunnfjord Energi Nett regkraftJa100.00 %99.51 %Passert
Svorka Energi Nett regkraftJa98.46 %96.92 %Ikke passert
Sykkylven Energi AS regkraftJa100.00 %99.55 %Passert
Sør Aurdal Energi AS regkraftJa99.27 %98.54 %Ikke passert
Tinn Energi AS regkraftlev.Ja100.00 %99.27 %Passert
Trollfjord regkraftJa100.00 %100.00 %Passert
Troms Kraft Nett regkraftJa98.54 %96.70 %Ikke passert
Trøgstad Elverk ASJa93.02 %90.69 %Ikke passert
Trønderenergi Nett Pliktleveranse SLRJa97.62 %95.11 %Ikke passert
Tysnes Kraftlag SA PliktJa97.91 %91.66 %Ikke passert
Uvdal Kraftforsyning SAJa100.00 %88.57 %Ikke passert
VOKKS Nett AS KraftkjøpJa100.00 %99.05 %Passert
Vadheim Kraft AS Nett, regkraftNei0.00 %0.00 %Ikke passert
Valdres Energiverk AS RegulertJa100.00 %98.33 %Passert
Vang Energiverk KF RegulertJa100.00 %94.28 %Ikke passert
Varanger KraftNett Pliktleveranse ASJa100.00 %99.31 %Passert
Vest-Telemark Kraftlag AS regkraftJa100.00 %99.50 %Passert
Vesterålskraft Nett AS – regkraftJa100.00 %99.37 %Passert
Voss Energi ASJa100.00 %97.64 %Ikke passert
Ymber AS – regkraftJa100.00 %95.88 %Ikke passert
Årdal Energi KF Nett regkraftJa100.00 %100.00 %Passert
Øvre Eiker Nett AS regkraftJa100.00 %99.27 %Passert
Totalt114/120111/12087/12075/12067/120

Kraftleverandører

Aktør Lastet oppKvalitet nivå 1 Kvalitet nivå 2 Passert
AGA ASJaJaJaPassert
AKRAFT ASJaNeiJaIkke passert
AVINOR ASJaJaJaPassert
AXPO Nordic ASJaNeiNeiIkke passert
Agder Energi Vannkraft ASJaNeiNeiIkke passert
Agva Kraft ASJaNeiJaIkke passert
Akershus Energi Vannkraft ASJaNeiNeiIkke passert
Aktieselskabet SaudefaldeneJaJaNeiIkke passert
Andøy Energi AS – KraftJaJaJaPassert
Askøy Energi ASJaJaJaPassert
Aurland Energiverk ASJaJaJaPassert
Austevoll Kraftlag BAJaJaJaPassert
BKK Produksjon ASJaNeiJaIkke passert
Ballangen KraftJaJaNeiIkke passert
Bane NORJaJaJaPassert
Bindal Kraftlag MarkedJaJaJaPassert
Bodø Energi KraftsalgJaJaJaPassert
Dalane Kraft ASJaJaNeiIkke passert
Dragefossen Kraftanlegg AS KraftJaJaJaPassert
Drangedal KraftJaJaJaPassert
E-CO Energi ASJaNeiNeiIkke passert
ENI NORGE ASJaJaJaPassert
ETNE ELEKTRISITETSLAG-KRAFTJaJaJaPassert
Eidefoss ASJaJaJaPassert
Eidsiva Marked ASJaJaJaPassert
Eidsiva Vannkraft ASJaJaNeiIkke passert
Elkem AS JaNeiNeiIkke passert
Elkraft ASJaNeiNeiIkke passert
Eneas Energy AS KraftJaJaJaPassert
Energi Salg Norge ASJaNeiNeiIkke passert
Engie E & P Norge ASJaJaNeiIkke passert
FITJAR KRAFTLAG SA KraftJaJaJaPassert
Finnås Kraftlag SA (kraft)JaJaJaPassert
Fjelberg Kraftlag SAJaNeiJaIkke passert
Fjord Energi ASJaJaNeiIkke passert
Fjordkraft ASJaNeiJaIkke passert
Flesberg Elektrisitetsverk ASJaJaJaPassert
Follo Energi ASJaJaJaPassert
Forsand Elverk – KraftJaJaJaPassert
Fortum Markets ASJaJaJaPassert
FosenKraft Energi ASJaJaJaPassert
Fredrikstad EnergiSalg ASJaJaJaPassert
Fusa Kraftlag SA KRAFTJaJaJaPassert
GUDBRANDSDAL ENERGI ASJaJaJaPassert
Gauldal Energi ASJaNeiNeiIkke passert
Glitre Energi Produksjon ASJaJaJaPassert
Glitre Energi Strøm ASJaJaJaPassert
HAFSLUND STRØM ASJaJaJaPassert
HALLINGKRAFT ASJaJaJaPassert
Hafslund Hedging ASJaNeiNeiIkke passert
Hammerfest Energi Kraftomsetning ASJaJaNeiIkke passert
Hardanger Energi AS KraftJaJaJaPassert
Haugaland Kraft Energi ASJaNeiJaIkke passert
Helgeland Kraft ASJaNeiJaIkke passert
Helgeland Kraft AS VannkraftJaJaNeiIkke passert
Helse Sør-Øst RHFJaJaJaPassert
Hemne Kraftlag SA KRAFTJaJaJaPassert
Hemsedal Energi KFJaNeiJaIkke passert
Hjartdal Elverk AS KraftJaJaJaPassert
Hudya Power ASJaNeiNeiIkke passert
Hurum Kraft ASJaJaJaPassert
Hydro Energi ASJaJaJaPassert
Hålogaland Kraft Kunde ASJaJaJaPassert
Høland og Setskog ElverkJaNeiJaIkke passert
Ishavskraft ASJaNeiJaIkke passert
Istad Kraft ASJaNeiJaIkke passert
JotunKraft A/SJaJaJaPassert
KRAFT1 NORGE ASNeiNeiNeiIkke passert
KRAGERØ KRAFT ASJaJaJaPassert
Kinect Energy Spot ASJaNeiNeiIkke passert
Kongsberg Energiselskap ASJaJaNeiIkke passert
Kongsvinger KommuneJaJaJaPassert
Kraft1 ASJaNeiNeiIkke passert
Kraftinor ASJaJaJaPassert
Kraftverkene i OrklaJaJaJaPassert
Krødsherad Everk KF – KraftJaJaJaPassert
Kvam Kraftverk AS KraftJaJaJaPassert
Kvikne-Rennebu Kraftlag KraftJaJaJaPassert
Kvinnherad Energi ASJaJaJaPassert
LOS ASJaJaJaPassert
Luster Energiverk ASJaNeiJaIkke passert
Lyse Energisalg ASJaNeiJaIkke passert
Lyse Produksjon ASJaJaJaPassert
Lærdal Energi ASJaNeiJaIkke passert
Markedskraft ASAJaNeiNeiIkke passert
Meløy Energi AS, KraftleverandørJaJaJaPassert
Midt-Telemark Energi ASJaJaJaPassert
Midtkraft Strøm ASJaNeiJaIkke passert
Mo Industripark AS KraftleverandørJaJaJaPassert
Modum Kraftproduksjon KFJaJaJaPassert
NTE Energi ASJaJaNeiIkke passert
NTE Marked ASJaNeiJaIkke passert
Nesset Kraft ASJaJaJaPassert
Nord-Salten Kraft AS kraftleverandørJaJaJaPassert
Nord-Østerdal Kraftlag MarkedJaJaJaPassert
Nordkraft Produksjon ASNeiNeiNeiIkke passert
Nordmøre Energiverk ASJaNeiJaIkke passert
Nore Energi AS KraftJaJaJaPassert
NorgesEnergi ASJaJaJaPassert
Notodden Energi Kraft ASJaJaJaPassert
Odda Energi ASJaNeiJaIkke passert
Oppdal Everk KraftJaJaJaPassert
Oppegård KommuneJaJaJaPassert
Oppland Energi ASJaJaJaPassert
Orkdal Energi ASJaJaJaPassert
Oslo Kraft ASJaNeiJaIkke passert
Otovo ASJaNeiNeiIkke passert
Pasvik Kraft ASNeiNeiNeiIkke passert
Powest ASJaNeiNeiIkke passert
RAO Nordic OyNeiNeiNeiIkke passert
Rakkestad Energi AS KraftJaNeiJaIkke passert
Rauland Kraftforsyningslag – KraftJaJaJaPassert
Rauma Energi Kraft ASJaNeiJaIkke passert
Reitan Convenience ASJaJaNeiIkke passert
Ringeriks-Kraft Produksjon ASJaJaJaPassert
Rissa Kraftlag SAJaJaJaPassert
Rollag Elektrisitetsverk KraftJaJaJaPassert
Rødøy-Lurøy Kraftverk ASJaJaJaPassert
Røros Elektrisitetsverk Kraft JaJaJaPassert
Røyken KraftJaJaJaPassert
SFE KRAFT ASJaNeiJaIkke passert
SFE PRODUKSJON ASJaJaNeiIkke passert
SKS KraftSalg ASJaJaJaPassert
SKS Produksjon ASJaJaNeiIkke passert
SULDAL ELVERK KF AKTØRJaJaJaPassert
Scandem NorgeDelvisNeiNeiIkke passert
Scandic Hotels ASNeiNeiNeiIkke passert
Selbu EnergiverkNeiNeiNeiIkke passert
Shell EnergyJaJaJaPassert
Sira-Kvina Kraftselskap ProduksjonJaJaNeiIkke passert
Skagerak Kraft ASJaNeiNeiIkke passert
SkandiaEnergi Omsetning ASJaNeiJaIkke passert
Skjåk Energi KF KraftJaJaJaPassert
Skånevik Ølen Kraftlag SAJaJaJaPassert
Smart Energi ASJaJaNeiIkke passert
Sognekraft A/SJaNeiJaIkke passert
Stange Energi Marked ASJaJaJaPassert
Statens VegvesenJaJaJaPassert
Statkraft Energi ASJaJaNeiIkke passert
Statoil ASAJaJaNeiIkke passert
Stranda Energi AS KraftJaJaJaPassert
Stryn Energi AS, KraftJaJaJaPassert
Studentsamskipnaden i OsloJaJaJaPassert
Sunndal Energi KFJaJaJaPassert
Sunnfjord Energi ASJaJaJaPassert
Sunnhordland Kraftlag ASJaNeiNeiIkke passert
Svorka Energi AS KraftJaJaJaPassert
Sør Aurdal Energi AS KraftJaNeiJaIkke passert
TIZIR TITANIUM & IRON ASNeiNeiNeiIkke passert
Tafjord Kraftproduksjon ASJaJaJaPassert
Tafjord Marked ASJaNeiJaIkke passert
Telenor Eiendom Holding AsJaJaNeiIkke passert
Telinet Energi ASJaNeiJaIkke passert
Tibber Norge ASJaNeiJaIkke passert
Tinfos AS_RE_BRPJaJaJaPassert
Tinn Energi AS KraftJaJaJaPassert
Trollfjord Kraft AsJaJaJaPassert
Trondheim Kraft ASJaNeiJaIkke passert
TrønderEnergi Marked AS – KraftJaNeiNeiIkke passert
Trønderenergi Kraft ASJaJaNeiIkke passert
Tussa Energi ASJaJaNeiIkke passert
Tussa-24 ASJaJaJaPassert
Tysnes Kraftlag SA KraftJaJaJaPassert
Ustekveikja Energi ASJaJaJaPassert
Uvdal Kraftforsyning SA JaJaJaPassert
VOKKS KRAFT ASJaNeiJaIkke passert
Valdres Energi Strøm ASJaJaJaPassert
Varanger KraftMarked ASJaJaJaPassert
Varner Retail ASJaJaNeiIkke passert
Vattenfall AB Filial NorgeJaJaNeiIkke passert
Vest-Telemark Kraftlag AS KraftJaNeiJaIkke passert
Vesterålskraft Strøm AS eksternJaNeiJaIkke passert
Voss Energi AS KraftNeiNeiNeiIkke passert
Voss Energi Kraft ASJaNeiJaIkke passert
modalen kraftlag saJaNeiNeiIkke passert
Årdal Energi KFJaJaJaPassert
ØVRE EIKER STRØM ASJaJaJaPassert
Østfold Energi ASJaNeiNeiIkke passert
Totalt169/178164/178116/178127/17894/178