Aktørstatus M6 - Migrering

Denne siden gir en løpende status på M6. M6 er delt opp i to delaktiviteter og statusen for den enkelte aktør på den enkelte delaktiviteten kan dermed leses ut fra denne tabellen.


Følgende sjekker danner grunnlaget for å si om aktøren har passert milepæl M6. Grønn kolonne indikerer at aktøren har passert delaktiviteten, mens rød indikerer at den ikke er passert. Grå indikerer at delaktiviteten ikke er relevant.

Lastet opp

 • Har det blitt lastet opp korrekt antall migreringsfiler til Elhub DAM. For kraftleverandører skal man laste      opp 3 godkjente filer, mens netteiere skal ha minst 4 forskjellige typer filer.
  Lastet opp delta
 • Har det blitt lastet opp korrekt antall migreringsfiler til Elhub DAM i løpet av delta-aktivitetene.
  Kvalitet nivå 1
 • Dette er den målte datakvaliteten etter opplasting 21.juni
 • For kraftleverandører vil denne indikere om kvaliteten på innsendte data er 99,98% eller høyere i      kvalitetsnivå 1.
 • For nettselskaper vil denne vise datakvalitetsprosenten.
  Kvalitet nivå 2
 • Dette er den målte datakvaliteten etter opplasting 21.juni
 • For kraftleverandører vil denne indikere om kvaliteten på innsendte data er 99% eller høyere i kvalitetsnivå      2.
 • For nettselskaper vil denne vise datakvalitetsprosenten.
  Passert M6
 • Denne kolonnen indikerer om aktøren har passert milepælen etter opplastingen 21.juni.

Om du mener noe er feil, eller har spørsmål til hvorfor man ikke har passert, ta kontakt på post@elhub.no.

Forklaringer til tabell


I/R: Ikke relevant for aktør
I/B: Foreløpig ikke beregnet
Ja: Aktøren har passert delaktiviteten
Nei: Aktøren har ikke passert delaktiviteten

GO: Netteier
BS: Kraftleverandør

Blå boks på total indikerer at aktøren har uprossessert filer i DAM som kan ha ført til feil status her. Se kjente feil i DAM

Tabellen ble sist oppdatert: 12.07.2017 08:00

Oppsummering

Lastet opp Datakval nivå 1 Datakval nivå 2 Passert M6 Totalt antall aktører
Kraftleverandører294168220141 (42.86 %)329
Nettselskaper1441134944 (28.21 %)156
Totalt438281269185 (38.14 %)485

Nettselskaper

Aktør Lastet oppLastet opp deltaKvalitet nivå 1 Kvalitet nivå 2 Passert M6
Agder Energi Nett ASJaJa99.99 %99.74 %Passert
Aktieselskabet Saudefaldene Nett JaDelvis100.00 %100.00 %Passert
Alcoa Norway NettJaDelvis100.00 %100.00 %Passert
Alta kraftlag SAJaJa99.96 %52.65 %Ikke passert
Andøy Energi AS NettJaJa99.97 %81.14 %Ikke passert
Aurland Energiverk AS NettJaJa99.92 %90.85 %Ikke passert
Austevoll Kraftlag SA NettJaNei100.00 %0.09 %Ikke passert
BKK Nett ASJaJa99.99 %4.46 %Ikke passert
BKK Produksjon AS – NettJaJa100.00 %95.34 %Ikke passert
Ballangen Energi AS NettJaJa100.00 %79.64 %Ikke passert
Bane NOR NettJaDelvis100.00 %0.00 %Ikke passert
Bindal Kraftlag SAJaJa100.00 %2.51 %Ikke passert
BorregaardJaI/R100.00 %100.00 %Passert
Clemens Elvekraft AS, NettNeiNei0.00 %0.00 %Ikke passert
Dalane NettJaJa99.99 %3.29 %Ikke passert
Dalane Nett ASNeiNei0.00 %0.00 %Ikke passert
Drangedal everk KFJaJa100.00 %97.32 %Ikke passert
E-CO Energi AS NettJaI/R100.00 %100.00 %Passert
Eidefoss AS NettDelvisDelvis99.97 %45.50 %Ikke passert
Eidsiva Nett ASJaJa99.98 %99.82 %Passert
Elkem AS NettJaDelvis100.00 %100.00 %Passert
Eneas Energy ASJaJa99.98 %98.27 %Ikke passert
Eramet Norway AS_DSO DelvisDelvis0.00 %0.00 %Ikke passert
Etne ElektrisitetslagJaJa100.00 %95.59 %Ikke passert
Evenes Kraftforsyning AS – NETTJaJa100.00 %93.96 %Ikke passert
FITJAR KRAFTLAG SA NettJaJa100.00 %95.53 %Ikke passert
FOSEN NETT ASJaJa99.99 %1.31 %Ikke passert
Finnfjord AS NettDelvisDelvis100.00 %0.00 %Ikke passert
Finnås KraftlagJaDelvis100.00 %2.11 %Ikke passert
Fjelberg Kraftlag SA NettJaJa100.00 %2.26 %Ikke passert
Flesberg Elektrisitetsverk Nett ASJaJa99.97 %99.18 %Ikke passert
Forsand ElverkJaJa100.00 %98.31 %Ikke passert
Fusa Kraftlag SA NettJaJa100.00 %99.80 %Passert
Gassco ASJaJa100.00 %100.00 %Passert
Gauldal Nett AS JaJa99.92 %96.94 %Ikke passert
Glitre Energi Nett AS – DistribusjonJaJa99.99 %56.96 %Ikke passert
Glitre Energi Nett AS – RegionalJaNei100.00 %0.00 %Ikke passert
Gudbrandsdal Energi Nett ASJaJa99.99 %85.46 %Ikke passert
Hafslund Nett ASJaJa99.99 %96.02 %Ikke passert
Hallingdal Kraftnett ASJaJa100.00 %3.72 %Ikke passert
Hammerfest Energi Nett ASJaJa99.97 %99.12 %Ikke passert
Hardanger Energi AS NettJaJa99.95 %96.14 %Ikke passert
Haugaland Kraft Nett ASJaJa99.96 %3.68 %Ikke passert
Helgeland Kraft AS NettJaJa99.99 %3.98 %Ikke passert
Hemne Kraftlag SA NettJaJa100.00 %96.68 %Ikke passert
Hemsedal Energi NettJaJa100.00 %4.65 %Ikke passert
Herøya Nett ASJaJa100.00 %100.00 %Passert
Hjartdal Elverk ASJaJa99.88 %97.36 %Ikke passert
Hurum Nett ASJaJa100.00 %97.03 %Ikke passert
Hydro Aluminium AS (Nett)JaJa100.00 %100.00 %Passert
Hydro Energi AS (nett)JaJa100.00 %100.00 %Passert
Hålogaland Kraft Nett ASJaJa99.99 %6.30 %Ikke passert
Høland og Setskog Elverk NettJaJa99.96 %2.91 %Ikke passert
ISE Nett ASJaJa99.98 %99.88 %Passert
Infopark ASJaJa100.00 %0.09 %Ikke passert
Istad Nett ASJaJa99.98 %69.79 %Ikke passert
Jæren Everk KF i HåJaJa100.00 %3.80 %Ikke passert
Klemetsrud NettNeiNei0.00 %0.00 %Ikke passert
Klepp Energi ASJaJa100.00 %99.38 %Passert
Kraftverkene i Orkla NettJaJa100.00 %100.00 %Passert
Kragerø Energi ASJaJa100.00 %37.32 %Ikke passert
Krødsherad Everk KF – NettJaJa100.00 %2.02 %Ikke passert
Kvam Kraftverk AS NettJaJa100.00 %99.47 %Passert
Kvikne-Rennebu Kraftlag SAJaJa100.00 %97.22 %Ikke passert
Kvinnherad Energi AS – NettJaJa99.98 %96.29 %Ikke passert
Kvænangen Kraftverk A/SJaDelvis100.00 %0.00 %Ikke passert
Lofotkraft AS NettJaJa99.99 %96.88 %Ikke passert
Luostejok KraftlagJaDelvis100.00 %88.16 %Ikke passert
Luster Energiverk AS NettJaJa100.00 %96.17 %Ikke passert
Lyse Elnett ASJaJa99.95 %79.21 %Ikke passert
Lyse Produksjon AS NettJaJa100.00 %100.00 %Passert
Lærdal Energi AS NettJaJa99.94 %92.59 %Ikke passert
Meløy Energi ASJaJa99.95 %0.08 %Ikke passert
Midt Nett Buskerud ASJaJa100.00 %99.67 %Passert
Midt-Telemark Energi AS, NettJaJa100.00 %0.19 %Ikke passert
Midtkraft Nett ASNeiNei0.00 %0.00 %Ikke passert
Mo Industripark A/S NettJaJa100.00 %99.05 %Passert
Modalen Kraftlag SA NettJaJa98.75 %0.99 %Ikke passert
MØRENETT ASJaJa99.92 %3.69 %Ikke passert
NTE Nett ASJaJa99.99 %7.04 %Ikke passert
Neset Kraft ASNeiNei0.00 %0.00 %Ikke passert
Nesset Kraft AS NettJaJa99.87 %98.86 %Ikke passert
Nord-Salten Kraft ASJaDelvis100.00 %99.04 %Passert
Nord-Østerdal Kraftlag NettJaJa100.00 %94.84 %Ikke passert
Nordkraft Nett ASJaJa100.00 %99.88 %Passert
Nordkyn Kraftlag SAJaJa100.00 %99.46 %Passert
Nordlandsnett ASJaJa99.99 %99.57 %Passert
Nordmøre Energiverk AS NettJaJa99.98 %12.59 %Ikke passert
Nordvest Nett ASJaJa99.67 %0.60 %Ikke passert
Nore Energi AS NettJaJa100.00 %2.58 %Ikke passert
Norgesnett Askøy JaJa100.00 %99.05 %Passert
Norgesnett FolloJaJa99.97 %98.96 %Ikke passert
Norgesnett FredrikstadJaJa99.99 %99.04 %Passert
Norsk Grønnkraft AS, NettDelvisNei100.00 %0.00 %Ikke passert
Norsk Hydro ASA (Nett)JaJa100.00 %100.00 %Passert
Norske Skog Saugbrugs NettJaI/R100.00 %100.00 %Passert
Norske Skog Skogn AS NettJaI/R100.00 %100.00 %Passert
Notodden Energi ASJaJa100.00 %96.15 %Ikke passert
Odda Energi AS NettJaJa100.00 %2.89 %Ikke passert
Oppdal Everk A/S – NettJaJa99.97 %97.21 %Ikke passert
Orkdal Energinett ASJaJa100.00 %0.43 %Ikke passert
Otra Kraft DA NettJaDelvis100.00 %100.00 %Passert
Rakkestad Energi AS NettJaJa100.00 %0.36 %Ikke passert
Rauland Kraftforsyningslag saJaJa100.00 %99.76 %Passert
Rauma Energi AS NettJaJa99.96 %98.16 %Ikke passert
Repvåg Kraftlag SA NettJaJa99.95 %57.06 %Ikke passert
Ringeriks-Kraft Nett ASJaJa99.99 %99.87 %Passert
Rollag Everk Nett SAJaJa100.00 %98.39 %Ikke passert
Røros Elektrisitetsverk ASJaJa99.96 %96.46 %Ikke passert
SANDØY ENERGI ASJaJa100.00 %98.97 %Ikke passert
SFE Nett ASJaJa100.00 %5.25 %Ikke passert
Selbu Energiverk NettDelvisNei0.00 %100.00 %Ikke passert
Shell Energy NettDelvisNei100.00 %0.00 %Ikke passert
Sira Kvina kraftselskap NettJaJa100.00 %100.00 %Passert
Skagerak Kraft NettJaJa100.00 %100.00 %Passert
Skagerak Nett ASJaJa99.99 %8.12 %Ikke passert
Skjåk Energi KF NettJaJa100.00 %99.90 %Passert
Skånevik og Ølen Kraftlag NettJaNei99.94 %0.07 %Ikke passert
Sognekraft AS NettJaJa99.82 %96.01 %Ikke passert
Stange Energi Nett ASJaJa100.00 %65.95 %Ikke passert
Statkraft Energi AS NettJaJa99.65 %93.42 %Ikke passert
Statnett SFJaNei100.00 %98.17 %Ikke passert
Statoil ASA NettJaJa100.00 %83.33 %Ikke passert
Stranda Energi AS NettJaJa100.00 %7.13 %Ikke passert
Stryn Energi AS, NettJaJa99.95 %94.38 %Ikke passert
Suldal Elverk KFJaJa99.95 %97.97 %Ikke passert
Sunndal Energi KF, NettJaJa100.00 %99.89 %Passert
Sunnfjord Energi AS NettJaJa99.95 %89.67 %Ikke passert
Svorka Energi AS NettJaJa100.00 %4.47 %Ikke passert
Sykkylven Energi ASJaJa100.00 %99.78 %Passert
Sør Aurdal Energi AS NettJaJa100.00 %2.34 %Ikke passert
Sør-Norge Aluminium AS (Nett)JaJa100.00 %100.00 %Passert
Tinfos AS NettJaI/R100.00 %5.12 %Ikke passert
Tinn Energi asJaJa100.00 %2.74 %Ikke passert
Titania ASJaI/R100.00 %100.00 %Passert
Trollfjord Nett ASJaJa100.00 %99.68 %Passert
Troms Kraft Nett ASJaJa99.99 %6.44 %Ikke passert
Trøgstad Elverk ASJaJa100.00 %2.54 %Ikke passert
Trønderenergi Nett ASJaJa99.99 %3.66 %Ikke passert
Tysnes Kraftlag SA NettJaJa99.93 %2.56 %Ikke passert
Ulefos Kraftverk DAJaJa100.00 %100.00 %Passert
Uvdal Kraftforsyning – Nett SAJaJa99.85 %97.00 %Ikke passert
VOKKS Nett ASJaDelvis100.00 %90.24 %Ikke passert
Vadheim Kraft AS NettNeiNei0.00 %0.00 %Ikke passert
Valdres Energiverk AS NettJaJa100.00 %99.67 %Passert
Vang EnergiverkJaJa99.95 %42.60 %Ikke passert
Varanger KraftNett ASJaJa99.98 %86.47 %Ikke passert
Vest-Telemark Kraftlag AS NettJaJa99.97 %99.36 %Ikke passert
Vesterålskraft Nett ASJaJa99.98 %92.21 %Ikke passert
Voss Energi AS NettJaJa99.96 %95.10 %Ikke passert
Yara Norge AS, Yara GlomfjordJaI/R100.00 %100.00 %Passert
Ymber ASJaJa99.98 %96.79 %Ikke passert
Åbjørakraft Kolsvik KraftverkJaJa100.00 %33.33 %Ikke passert
Årdal Energi KF NettJaJa100.00 %99.77 %Passert
Østfold Energi AS, NettJaJa100.00 %100.00 %Passert
Øvre Eiker Nett ASJaJa99.97 %99.66 %Ikke passert
Totalt144/156123/156113/15649/15644/156

Regulerte kraftleverandører

Aktør Lastet oppLastet opp deltaKvalitet nivå 1 Kvalitet nivå 2 Passert M6
Agder Energi Nett AS – regkraftJaJa99.87 %99.87 %Ikke passert
Aktieselskabet Saudefaldene NettJaNei100.00 %100.00 %Passert
Alcoa Norway regkraftNeiNei0.00 %0.00 %Ikke passert
Alta Kraftlag SA – kraftleverandørJaJa100.00 %99.28 %Passert
Andøy Energi AS Nett regkraftJaJa100.00 %100.00 %Passert
Aurland Energiverk regkraftleJaJa100.00 %99.92 %Passert
Austevoll Kraftlag SA regkraftJaNei100.00 %100.00 %Passert
BKK Nett RegulertJaJa97.22 %99.47 %Ikke passert
Ballangen Energi AS – Reg.Kraftlev.JaJa100.00 %100.00 %Passert
Bane NOR regkraftNeiNei0.00 %0.00 %Ikke passert
Bindal Kraftlag SA Lev.pliktig kraftleverandørJaI/R0.00 %0.00 %Ikke passert
Borregaard regkraftNeiNei0.00 %0.00 %Ikke passert
Clemens Kraft AS, Nett – regkraftNeiNei0.00 %0.00 %Ikke passert
Dalane Energi regkraftJaJa100.00 %99.60 %Passert
Drangedal everk KFJaJa100.00 %100.00 %Passert
Eidefoss AS Nett regkraftJaJa100.00 %99.69 %Passert
Eidsiva Nett AS – regkraftlevJaJa99.83 %99.54 %Ikke passert
Eneas Energy AS RegJaJa99.92 %100.00 %Ikke passert
Eramet Norway AS reg.kr.levNeiNei0.00 %0.00 %Ikke passert
Etne Elektrisitetslag SAJaJa100.00 %100.00 %Passert
Evenes Kraftforsyning AS regkraftJaJa100.00 %100.00 %Passert
FITJAR KRAFTLAG SA regkraftJaDelvis100.00 %100.00 %Passert
FORSAND ELVERK KFJaJa96.66 %100.00 %Ikke passert
Finnfjord regkraftNeiNei0.00 %0.00 %Ikke passert
Finnås Kraftlag SA regkraftJaJa97.76 %98.50 %Ikke passert
Fjelberg Kraftlag SA Nett LeveringspliktJaI/R0.00 %0.00 %Ikke passert
Flesberg Elektrisitetsverk NettJaJa100.00 %100.00 %Passert
Fosen Nett AS RegulertJaDelvis96.76 %99.70 %Ikke passert
Fusa Kraftlag SAJaJa100.00 %99.70 %Passert
Gauldal Nett – regkraftJaJa100.00 %100.00 %Passert
Glitre Energi Nett AS – regkraftJaJa99.83 %99.56 %Ikke passert
Gudbrandsdal Energi Nett AS – regkraftlevJaJa99.54 %99.71 %Ikke passert
HELGELAND KRAFT regkraftJaJa98.64 %100.00 %Ikke passert
Hafslund Nett AS PliktleverandørJaJa99.82 %97.04 %Ikke passert
Hallingdal Kraftnett ASJaJa99.11 %99.60 %Ikke passert
Hammerfest Energi Nett AS, LeveransepliktJaDelvis99.93 %97.78 %Ikke passert
Hardanger Energi – LeveringspliktJaJa100.00 %99.77 %Passert
Haugaland Kraft Nett AS regkraftJaJa97.38 %100.00 %Ikke passert
Hemne Kraftlag regkraftJaJa99.33 %99.33 %Ikke passert
Hemsedal Energi regkraftJaJa100.00 %100.00 %Passert
Hjartdal Elverk regkraftlevJaJa100.00 %100.00 %Passert
Hurum Nett AS regkraftJaJa100.00 %100.00 %Passert
Hålogaland Kraft Nett AS – regkraftleverandøJaJa78.98 %93.63 %Ikke passert
Høland & Setskog EL. Reg. kraftlevJaJa99.09 %99.09 %Ikke passert
ISE Nett AS regkraftJaJa100.00 %99.69 %Passert
Infopark RegulertkraftleverandørNeiNei0.00 %0.00 %Ikke passert
Istad Nett AS RegulertJaJa99.93 %100.00 %Ikke passert
Jæren Everk KF i HåJaJa97.14 %98.57 %Ikke passert
KRAGERØ ENERGI AS regkraftLEVJaJa99.91 %99.91 %Ikke passert
Klemetsrud Nett – regkraftleverandørNeiNei0.00 %0.00 %Ikke passert
Klepp Energi AS regkraftJaJa99.94 %99.47 %Ikke passert
Kraftsalg Meløy Energi NettJaJa100.00 %100.00 %Passert
Krødsherad Everk KF – regkraftJaJa87.50 %100.00 %Ikke passert
Kvam Kraftverk ASJaJa99.68 %100.00 %Ikke passert
Kvikne-Rennebu Kraftlag SA RegulertJaJa99.57 %99.14 %Ikke passert
Kvinnherad Energi AS RegulertJaJa99.71 %100.00 %Ikke passert
Kvænangen regkraftJaDelvis100.00 %100.00 %Passert
Lofotkraft AS Nett regkraftJaJa99.88 %99.94 %Ikke passert
Luostejok Kraftlag SA – Reguler KraftJaDelvis100.00 %96.29 %Ikke passert
Luster Energiverk regkraftJaDelvis100.00 %100.00 %Passert
Lyse Elnett AS regkraftJaDelvis98.04 %93.33 %Ikke passert
Lyse Produksjon AS regkraftNeiNei0.00 %0.00 %Ikke passert
Lærdal Energi regkraftlevJaDelvis100.00 %100.00 %Passert
MK regkraftNeiNei0.00 %0.00 %Ikke passert
MO INDUSTRIPARK AS regkraftJaJa100.00 %100.00 %Passert
Midt Nett Buskerud – regkraftJaJa93.75 %100.00 %Ikke passert
Midt-Telemark Energi as lev plikt/nettapJaJa96.96 %97.97 %Ikke passert
Midtkraft Nett AS, regkraftNeiNei0.00 %0.00 %Ikke passert
MØRENETT AS regkraftJaJa97.23 %98.48 %Ikke passert
NTE Nett levereringsplikt og nettapJaJa96.50 %99.74 %Ikke passert
Nesset Kraft AS regkraftJaJa100.00 %95.50 %Ikke passert
Nord-Salten Kraft AS, regkraftJaJa100.00 %100.00 %Passert
Nord-Østerdal Kraftlag regkraftJaJa99.62 %100.00 %Ikke passert
Nordkraft Nett AS – regkraftlevJaJa99.86 %99.93 %Ikke passert
Nordkyn Kraftlag SAJaJa99.52 %100.00 %Ikke passert
Nordlandsnett AS – regkraftJaJa99.88 %99.94 %Ikke passert
Nordmøre Energiverk AS Nett RegulertJaJa95.77 %87.79 %Ikke passert
Nordvest Nett AS regkraftJaJa99.78 %97.92 %Ikke passert
Nore Energi AS PliktJaJa100.00 %100.00 %Passert
Norgesnett Askøy Regulert KLJaJa100.00 %100.00 %Passert
Norgesnett Follo Regulert KLJaJa99.85 %99.61 %Ikke passert
Norgesnett Fredrikstad – Regulert KLJaJa99.85 %99.21 %Ikke passert
Norsk Grønnkraft Nett – regkraftNeiNei0.00 %0.00 %Ikke passert
Norske Skog Saugbrugs Reg. Kraftlev.NeiNei0.00 %0.00 %Ikke passert
Norske Skog Skogn AS Nett Reg. Kraftlev.NeiNei0.00 %0.00 %Ikke passert
Notodden Energi Nett ASJaJa99.60 %100.00 %Ikke passert
Odda Energi AS regkraftJaJa92.85 %97.95 %Ikke passert
Oppdal Everk AS Nett Reg.Kraftlev.JaJa99.24 %100.00 %Ikke passert
Orkdal Energinett-RegJaJa100.00 %100.00 %Passert
RAULAND KRAFTFORSYNINGSLAG SA REGULERTKRAFTJaJa100.00 %98.63 %Ikke passert
Rakkestad Energi AS regkraftJaJa92.50 %100.00 %Ikke passert
Rauma Energi AS regkraftJaJa100.00 %99.39 %Passert
Repvåg Kraftlag SAJaJa100.00 %96.10 %Ikke passert
Ringeriks-Kraft Nett (regkraft)JaJa100.00 %99.92 %Passert
Rollag Elverk NettJaJa99.54 %100.00 %Ikke passert
Røros Elektrisitetsverk RegJaJa100.00 %100.00 %Passert
SFE Nett REG KraftleverandørJaJa94.21 %99.76 %Ikke passert
Sandøy Energi ASJaJa100.00 %96.47 %Ikke passert
Shell Energy Nett – regkraftNeiNei0.00 %0.00 %Ikke passert
Sira-Kvina kraftselskap regkraftJaJa100.00 %100.00 %Passert
Skagerak Nett AS RegulertJaJa96.66 %99.59 %Ikke passert
Skjåk Energi KF regkraftlev.JaJa100.00 %100.00 %Passert
Skånevik Ølen Kraftlag Sa NettJaNei100.00 %99.23 %Passert
Sognekraft AS Nett, regkraftJaJa100.00 %100.00 %Passert
Stange Energi Nett as – regkraftJaJa100.00 %100.00 %Passert
Statkraft Energi AS Nett regkraftNeiNei0.00 %0.00 %Ikke passert
Statnett NettapNeiNei0.00 %0.00 %Ikke passert
Stranda Energi AS regkraftJaJa100.00 %99.39 %Passert
Stryn Energi AS, regkraftJaJa100.00 %99.74 %Passert
Suldal Elverk KF regkraftlevJaDelvis100.00 %93.93 %Ikke passert
Sunndal Energi regkraftJaJa100.00 %100.00 %Passert
Sunnfjord Energi Nett regkraftJaJa99.55 %99.83 %Ikke passert
Svorka Energi Nett regkraftJaJa96.29 %100.00 %Ikke passert
Sykkylven Energi ASJaJa99.84 %100.00 %Ikke passert
Sør Aurdal Energi AS regkraftJaJa100.00 %100.00 %Passert
Tinn Energi AS regkraftlev.JaJa93.84 %99.23 %Ikke passert
Titania AS – regkraftNeiNei0.00 %0.00 %Ikke passert
Trollfjord regkraftJaJa100.00 %100.00 %Passert
Troms Kraft Nett regkraftJaJa83.66 %97.25 %Ikke passert
Trøgstad Elverk ASJaJa94.80 %93.50 %Ikke passert
Trønderenergi Nett Pliktleveranse SLRJaJa96.58 %98.67 %Ikke passert
Tysnes Kraftlag SA PliktJaJa90.47 %100.00 %Ikke passert
Ulefos Kraftverk regkraftNeiNei0.00 %0.00 %Ikke passert
Uvdal Kraftforsyning SAJaJa100.00 %100.00 %Passert
VOKKS Nett AS KraftkjøpJaJa97.09 %94.45 %Ikke passert
Vadheim Kraft AS Nett, regkraftNeiNei0.00 %0.00 %Ikke passert
Valdres Energiverk AS RegulertJaJa99.72 %99.30 %Ikke passert
Vang Energiverk KF RegulertJaJa99.31 %100.00 %Ikke passert
Varanger KraftNett Pliktleveranse ASJaJa100.00 %100.00 %Passert
Vest-Telemark Kraftlag AS regkraftJaJa100.00 %99.77 %Passert
Vesterålskraft Nett AS – regkraftJaJa99.82 %99.82 %Ikke passert
Voss Energi ASJaJa100.00 %99.13 %Passert
Yara Norge AS YG Reg. Kraftlev.NeiNei0.00 %0.00 %Ikke passert
Ymber AS – regkraftJaJa99.41 %99.41 %Ikke passert
Årdal Energi KF Nett regkraftJaI/R100.00 %100.00 %Passert
Øvre Eiker Nett ASJaJa99.86 %99.86 %Ikke passert
Totalt115/136100/13653/13692/13647/136

Kraftleverandører

Aktør Lastet oppLastet opp deltaKvalitet nivå 1 Kvalitet nivå 2 Passert M6
AGA ASJaJaJaJaPassert
AKRAFT ASJaJaNeiNeiIkke passert
AVINOR ASJaJaNeiJaIkke passert
AXPO Nordic ASJaJaJaJaPassert
Agder Energi Vannkraft ASJaJaNeiJaIkke passert
Agva Kraft ASJaJaNeiJaIkke passert
Akershus Energi Vannkraft ASJaJaNeiNeiIkke passert
Aktieselskabet SaudefaldeneJaNeiJaJaPassert
Andøy Energi AS – KraftJaJaJaJaPassert
Askøy Energi ASJaJaJaJaPassert
Aurland Energiverk ASJaNeiJaJaPassert
Austevoll Kraftlag BAJaNeiJaJaPassert
BKK Produksjon ASJaJaNeiNeiIkke passert
Ballangen KraftJaJaJaJaPassert
Bane NORJaJaJaJaPassert
Bindal Kraftlag MarkedJaJaJaJaPassert
Bodø Energi KraftsalgJaJaJaJaPassert
Coop Norge SAJaJaJaNeiIkke passert
Dalane Energi IKSNeiNeiNeiNeiIkke passert
Dalane Kraft ASJaJaJaNeiIkke passert
Dragefossen Kraftanlegg AS KraftJaJaNeiNeiIkke passert
Dragefossen Kraftanlegg AS KraftNeiNeiNeiNeiIkke passert
Drangedal KraftJaJaNeiJaIkke passert
E-CO Energi ASJaI/RJaNeiIkke passert
ENI NORGE ASJaJaJaJaPassert
ETNE ELEKTRISITETSLAG-KRAFTJaJaJaJaPassert
EVRY ASAJaJaNeiNeiIkke passert
Eidefoss ASJaJaJaJaPassert
Eidsiva Marked ASJaJaJaJaPassert
Eidsiva Vannkraft ASJaJaJaNeiIkke passert
Eiendomsspar Energi ASJaJaNeiNeiIkke passert
Elkem AS JaNeiJaJaPassert
Elkraft ASJaDelvisNeiNeiIkke passert
Eneas Energy KraftJaJaNeiJaIkke passert
Energi Salg Norge ASJaNeiNeiNeiIkke passert
Engie E & P Norge ASJaJaJaNeiIkke passert
Evenes Kraftforsyning AS KraftJaJaJaJaPassert
FITJAR KRAFTLAG SA KraftJaJaJaJaPassert
Finnås Kraftlag SA (kraft)JaJaJaJaPassert
Fjelberg Kraftlag SAJaJaJaJaPassert
Fjord Energi ASJaI/RJaJaPassert
Fjordkraft ASJaJaNeiNeiIkke passert
Flesberg Elektrisitetsverk ASJaJaJaJaPassert
Follo Energi ASJaJaJaNeiIkke passert
Forsand Elverk – KraftJaJaJaJaPassert
Fortum Markets ASJaJaNeiJaIkke passert
FosenKraft Marked JaJaJaJaPassert
Fredrikstad EnergiSalg ASJaJaJaJaPassert
Fusa Kraftlag SA KRAFTJaJaJaJaPassert
Gauldal Energi AS utgJaJaNeiJaIkke passert
Glitre Energi Produksjon ASJaJaJaJaPassert
Glitre Energi Strøm ASJaJaNeiJaIkke passert
Gudbrandsdal Energi AS (Ny)JaJaNeiNeiIkke passert
HAFSLUND STRØM ASJaJaNeiNeiIkke passert
HALLINGKRAFT ASJaJaNeiNeiIkke passert
Hafslund Hedging ASJaJaNeiNeiIkke passert
Hammerfest Energi Kraftomsetning ASJaJaNeiJaIkke passert
Hardanger Energi AS KraftJaJaJaJaPassert
Haugaland Kraft Energi ASJaJaJaJaPassert
Helgeland Kraft ASJaJaNeiJaIkke passert
Helgeland Kraft AS VannkraftJaJaJaNeiIkke passert
Helse Sør-Øst RHFJaJaJaJaPassert
Hemne Kraftlag SA KRAFTJaJaJaJaPassert
Hemsedal Energi KFJaJaJaJaPassert
Hjartdal Elverk AS KraftJaJaJaNeiIkke passert
Hudya Power ASJaNeiJaNeiIkke passert
Hurum Kraft ASJaJaJaJaPassert
Hydro Energi ASJaJaNeiJaIkke passert
Hålogaland Kraft Kunde ASJaJaJaJaPassert
Høland og Setskog ElverkJaJaJaJaPassert
Ishavskraft ASJaJaNeiNeiIkke passert
Istad Kraft ASJaJaJaJaPassert
JotunKraft A/SJaJaJaJaPassert
KRAGERØ KRAFT ASJaJaJaJaPassert
Kinect Energy Spot ASJaJaNeiNeiIkke passert
Kongsberg Energiselskap ASJaJaJaNeiIkke passert
Kongsvinger KommuneJaJaJaJaPassert
Kraft1 ASJaJaNeiNeiIkke passert
Kraftinor ASJaJaNeiJaIkke passert
Kraftverkene i OrklaJaJaJaJaPassert
Krødsherad Everk KF – KraftJaDelvisJaJaPassert
Kvam Kraftverk AS KraftJaJaJaJaPassert
Kvikne-Rennebu Kraftlag KraftJaDelvisJaJaPassert
Kvinnherad Energi ASJaJaJaJaPassert
LOS ASJaJaNeiJaIkke passert
Luster Energiverk ASJaJaJaJaPassert
Lyse Energisalg ASJaJaNeiNeiIkke passert
Lyse Produksjon ASJaJaJaJaPassert
Lærdal Energi ASJaJaNeiJaIkke passert
Markedskraft ASAJaJaJaJaPassert
Meløy Energi AS, KraftleverandørJaJaJaJaPassert
Mesta ASJaJaJaJaPassert
Midt Kraft Buskerud ASJaJaJaJaPassert
Midt-Telemark Energi ASJaJaJaJaPassert
Mo Industripark AS KraftleverandørJaDelvisJaJaPassert
Modum Kraftproduksjon KFJaI/RJaJaPassert
NOBLE CLEAN FUELS LTDNeiNeiNeiNeiIkke passert
NTE Energi ASNeiNeiNeiNeiIkke passert
NTE Marked ASJaJaNeiJaIkke passert
Nammo Raufoss ASJaJaNeiNeiIkke passert
Neas Energy A/SNeiNeiNeiNeiIkke passert
Nesset Kraft ASJaJaJaJaPassert
Nord-Salten Kraft AS kraftleverandørJaJaNeiJaIkke passert
Nord-Østerdal Kraftlag MarkedJaJaJaJaPassert
Nordkraft Produksjon ASNeiNeiNeiNeiIkke passert
Nordmøre Energiverk ASJaJaJaNeiIkke passert
Nore Energi AS KraftJaJaJaJaPassert
NorgesEnergi ASJaJaNeiNeiIkke passert
Notodden Energi Kraft ASJaJaJaJaPassert
Odda Energi ASJaJaNeiJaIkke passert
Oppdal Everk KraftJaJaJaJaPassert
Oppegård KommuneJaJaNeiJaIkke passert
Oppland Energi ASJaJaJaJaPassert
Orkdal Energi AS – KraftJaJaJaJaPassert
Oslo Kraft ASJaJaNeiJaIkke passert
Otovo ASJaJaNeiJaIkke passert
Pasvik Kraft ASNeiNeiNeiNeiIkke passert
Pelagia ASJaJaNeiNeiIkke passert
RAO Nordic OyNeiNeiNeiNeiIkke passert
Rakkestad Energi AS KraftJaJaJaJaPassert
Rauland Kraftforsyningslag – KraftJaJaJaJaPassert
Rauma Energi Kraft ASJaJaNeiJaIkke passert
Reinstaul KraftNeiNeiNeiNeiIkke passert
Reitan Convenience ASJaJaJaNeiIkke passert
Ringeriks-Kraft Strøm ASJaJaJaJaPassert
Ringeriks-Kraft Produksjon ASJaDelvisJaJaPassert
Rissa Kraftlag SAJaJaJaJaPassert
Rollag Elektrisitetsverk KraftJaJaJaJaPassert
Rødøy-Lurøy Kraftverk ASJaJaNeiJaIkke passert
Røros Elektrisitetsverk Kraft JaJaJaJaPassert
Røyken KraftJaJaJaJaPassert
SFE KRAFT ASJaJaNeiJaIkke passert
SFE PRODUKSJON ASJaI/RJaNeiIkke passert
SKS KraftSalg ASJaJaNeiJaIkke passert
SKS Produksjon ASJaDelvisJaNeiIkke passert
SULDAL ELVERK KF AKTØRJaJaJaJaPassert
Scandem NorgeJaJaNeiNeiIkke passert
Scandic Hotels ASJaJaJaJaPassert
Scandinavian Energy Group ASNeiNeiNeiNeiIkke passert
Selbu EnergiverkJaNeiJaJaPassert
Selbu Energiverk RegNeiNeiNeiNeiIkke passert
Shell EnergyJaJaJaJaPassert
Sira-Kvina Kraftselskap ProduksjonJaJaJaJaPassert
Skagerak Kraft ASJaJaNeiNeiIkke passert
SkandiaEnergi Omsetning ASJaJaNeiJaIkke passert
Skjåk Energi KF KraftJaJaJaJaPassert
Skånevik Ølen Kraftlag SAJaNeiNeiJaIkke passert
Sognekraft A/SJaJaNeiJaIkke passert
Stange Energi Marked ASJaJaJaJaPassert
Statens VegvesenJaJaNeiNeiIkke passert
Statkraft Energi ASJaJaJaJaPassert
Statoil ASAJaJaJaNeiIkke passert
Stranda Energi AS KraftJaJaJaJaPassert
Stryn Energi AS, KraftJaJaJaJaPassert
Studentsamskipnaden i OsloJaJaJaJaPassert
Sunndal Energi KFJaJaJaJaPassert
Sunnfjord Energi ASJaJaJaJaPassert
Sunnhordland Kraftlag ASJaDelvisJaNeiIkke passert
Svorka Energi AS KraftJaJaJaJaPassert
Sør Aurdal Energi AS KraftJaJaJaJaPassert
TIZIR TITANIUM & IRON ASNeiNeiNeiNeiIkke passert
Tafjord Kraftproduksjon ASJaJaJaJaPassert
Tafjord Marked ASJaJaJaNeiIkke passert
Telenor Eiendom Holding AsJaJaNeiJaIkke passert
Telinet Energi ASJaJaNeiJaIkke passert
Tibber Norge ASJaJaNeiJaIkke passert
Tinde Energi ASJaNeiNeiNeiIkke passert
Tinfos AS_RE_BRPJaNeiJaJaPassert
Tinn Energi AS KraftJaJaJaJaPassert
Trollfjord Produksjon AsJaDelvisJaNeiIkke passert
Trondheim Kraft ASJaJaNeiNeiIkke passert
TrønderEnergi Marked AS – KraftJaJaNeiNeiIkke passert
Trønderenergi Kraft ASJaJaJaNeiIkke passert
Tussa Energi ASJaI/RJaJaPassert
Tussa-24 ASJaJaJaJaPassert
Tysnes Kraftlag SA KraftJaJaJaJaPassert
Ustekveikja Energi ASJaJaNeiJaIkke passert
Uvdal Kraftforsyning SA JaJaJaNeiIkke passert
VOKKS KRAFT ASJaJaNeiJaIkke passert
Valdres Energiverk AS KraftJaJaNeiJaIkke passert
Varanger KraftMarked ASJaJaJaJaPassert
Varner Retail ASJaJaJaNeiIkke passert
Vattenfall AB Filial NorgeJaDelvisNeiNeiIkke passert
Vest-Telemark Kraftlag AS KraftJaJaJaJaPassert
Vesterålskraft Strøm ASNeiNeiNeiNeiIkke passert
Vesterålskraft Strøm AS eksternJaJaNeiNeiIkke passert
Voss Energi AS KraftJaJaJaJaPassert
Voss Energi AS Kraft (ny)NeiNeiNeiNeiIkke passert
e20Smart Energi ASJaJaNeiNeiIkke passert
modalen kraftlag saJaJaNeiNeiIkke passert
Årdal Energi KFJaJaJaJaPassert
ØVRE EIKER STRØM ASJaJaJaJaPassert
Østfold Energi ASJaJaNeiJaIkke passert
Totalt179/193155/193115/193128/19394/193