Aktørstatus M5 - Migrering

Denne siden gir en løpende status på M5. M5 er delt opp i delaktiviteter og statusen for den enkelte aktør på den enkelte delaktiviteten kan dermed leses ut fra denne tabellen.


Følgende sjekker danner grunnlaget for å si om aktøren har passert milepæl M5. Grønn kolonne indikerer at aktøren har passert delaktiviteten, mens rød indikerer at den ikke er passert. Grå indikerer at delaktiviteten ikke er relevant. Datakvaliteten i tabellene under er den målte datakvaliteten i DAM etter siste opplasting i DAM 22.mars.

Lastet opp

 • Har det blitt lastet opp korrekt antall migreringsfiler til Elhub DAM. For kraftleverandører skal man laste      opp 3 godkjente filer, mens netteiere skal ha minst 4 forskjellige typer filer.
  Lastet opp delta
 • Har det blitt lastet opp korrekt antall migreringsfiler til Elhub DAM i løpet av delta-aktivitetene.
  Kvalitet nivå 1
 • Dette er den målte datakvaliteten etter opplasting 22.mars
 • For kraftleverandører vil denne indikere om kvaliteten på innsendte data er 99,9% eller høyere i      kvalitetsnivå 1.
 • For nettselskaper vil denne vise datakvalitetsprosenten.
  Kvalitet nivå 2
 • Dette er den målte datakvaliteten etter opplasting 22.mars
 • For kraftleverandører vil denne indikere om kvaliteten på innsendte data er 98% eller høyere i kvalitetsnivå      2.
 • For nettselskaper vil denne vise datakvalitetsprosenten.
  Passert M5
 • Denne kolonnen indikerer om aktøren har passert milepælen ved opplastingen 27.februar, 22.mars eller      om aktøren etter å ha tatt kontakt på post@elhub.no har blitt manuelt markert som passert. Dette gjelder      stort sett kraftleverandører som blir målt på inkonsistensfeil som er forårsaket av nettselskapet.

Om du mener noe er feil, eller har spørsmål til hvorfor man ikke har passert, ta kontakt på post@elhub.no.

Forklaringer til tabell


I/R: Ikke relevant for aktør
I/B: Foreløpig ikke beregnet
Ja: Aktøren har passert delaktiviteten
Nei: Aktøren har ikke passert delaktiviteten

GO: Netteier
BS: Kraftleverandør

Tabellen ble sist oppdatert: 10.04.2017 16:49

Oppsummering

Lastet opp Datakval nivå 1 Datakval nivå 2 Passert M5 Totalt antall aktører
Kraftleverandører289166162258 (82.69 %)312
Nettselskaper14814062117 (73.58 %)159
Totalt437306224375 (79.62 %)471

Nettselskaper

Aktør Lastet opp Lastet opp delta Kvalitet nivå 1 Kvalitet nivå 2 Passert M5
Agder Energi Nett ASJaJa99.99 %95.82 %Passert
Aktieselskabet Saudefaldene Nett JaJa100.00 %100.00 %Passert
Alcoa Norway NettJaJa100.00 %100.00 %Passert
Alta kraftlag SAJaJa99.99 %95.88 %Passert
Andøy Energi AS NettJaJa99.97 %95.21 %Ikke passert
Askøy Nett ASJaJa99.98 %1.38 %Passert
Aurland Energiverk AS NettJaJa99.93 %99.78 %Passert
Austevoll Kraftlag SA NettJaJa100.00 %97.69 %Passert
BKK Nett ASJaJa100.00 %99.59 %Passert
BKK Produksjon AS – NettJaJa100.00 %97.67 %Passert
Ballangen Energi AS NettJaJa100.00 %96.67 %Passert
Bane NOR NettJaJa100.00 %100.00 %Passert
Bindal Kraftlag SAJaJa100.00 %91.33 %Ikke passert
BorregaardJaJa100.00 %100.00 %Passert
Clemens Elvekraft AS, NettNeiNei0.00 %100.00 %Ikke passert
Dalane NettJaJa99.99 %99.20 %Passert
Dalane Nett ASNeiNei0.00 %0.00 %Passert
Drangedal everk KFJaJa99.97 %97.62 %Passert
E-CO Energi AS NettJaJa100.00 %100.00 %Passert
Eidefoss AS NettJaJa99.99 %0.51 %Passert
Eidsiva Nett ASJaJa100.00 %96.79 %Passert
Eidsiva Vannkraft AS, NettDelvisDelvis0.00 %100.00 %Passert
Elkem AS NettJaJa100.00 %100.00 %Passert
Eneas Energy ASJaJa100.00 %98.84 %Passert
Eramet Norway AS_DSO NeiNei0.00 %100.00 %Ikke passert
Etne ElektrisitetslagJaJa100.00 %2.09 %Passert
Evenes Kraftforsyning AS – NETTJaJa100.00 %96.58 %Ikke passert
FITJAR KRAFTLAG SA NettJaJa99.88 %97.38 %Passert
FOSEN NETT ASJaJa99.99 %89.68 %Ikke passert
Finnfjord AS NettNeiNei0.00 %100.00 %Ikke passert
Finnås KraftlagJaJa100.00 %96.48 %Ikke passert
Fjelberg Kraftlag SA NettJaJa100.00 %96.35 %Ikke passert
Flesberg Elektrisitetsverk Nett ASJaJa100.00 %97.97 %Passert
Follo Nett ASJaJa99.99 %1.90 %Passert
Forsand ElverkJaJa100.00 %96.52 %Ikke passert
Fusa Kraftlag SA NettJaJa99.97 %97.34 %Passert
Gassco ASJaJa100.00 %100.00 %Passert
Gauldal Nett AS JaJa99.93 %96.86 %Passert
Glitre Energi Nett AS – DistribusjonJaJa99.99 %93.90 %Passert
Glitre Energi Nett AS – RegionalJaJa100.00 %0.00 %Ikke passert
Gudbrandsdal Energi Nett ASJaJa100.00 %97.39 %Passert
Hafslund Nett ASJaJa99.99 %99.52 %Passert
Hallingdal Kraftnett ASJaJa99.92 %99.44 %Passert
Hammerfest Energi Nett ASJaJa99.94 %95.35 %Passert
Hardanger Energi AS NettJaJa99.99 %97.83 %Passert
Haugaland Kraft Nett ASJaJa100.00 %98.30 %Passert
Helgeland Kraft AS NettJaJa100.00 %89.82 %Passert
Hemne Kraftlag SA NettJaJa100.00 %97.54 %Passert
Hemsedal Energi NettJaJa100.00 %99.62 %Passert
Herøya Nett ASJaJa100.00 %100.00 %Passert
Hjartdal Elverk ASJaJa99.96 %95.55 %Ikke passert
Hurum Nett ASJaJa100.00 %97.54 %Passert
Hydro Aluminium AS (Nett)JaJa100.00 %100.00 %Passert
Hydro Energi AS (nett)JaJa100.00 %100.00 %Passert
Hålogaland Kraft Nett ASJaJa100.00 %98.57 %Passert
Høland og Setskog Elverk NettJaJa99.97 %97.89 %Ikke passert
ISE Nett ASJaJa97.61 %99.84 %Passert
Infopark ASJaJa100.00 %98.66 %Passert
Istad Nett ASJaJa100.00 %96.08 %Passert
Jæren Everk KF i HåJaJa99.99 %98.72 %Passert
Klepp Energi ASJaJa100.00 %95.97 %Passert
Kraftverkene i Orkla NettJaJa100.00 %57.14 %Ikke passert
Kragerø Energi ASJaJa100.00 %98.24 %Passert
Krødsherad Everk KF – NettJaJa100.00 %96.24 %Ikke passert
Kvam Kraftverk AS NettJaJa100.00 %95.13 %Ikke passert
Kvikne-Rennebu Kraftlag SAJaJa100.00 %99.90 %Passert
Kvinnherad Energi AS – NettJaJa99.90 %97.15 %Passert
Kvænangen Kraftverk A/SJaJa100.00 %0.00 %Ikke passert
Lofotkraft AS NettJaJa99.99 %95.78 %Passert
Luostejok KraftlagJaJa100.00 %95.88 %Passert
Luster Energiverk AS NettJaJa100.00 %97.72 %Ikke passert
Lyse Elnett ASJaJa99.97 %67.41 %Passert
Lyse Produksjon AS NettJaJa100.00 %100.00 %Passert
Lærdal Energi AS NettJaJa99.58 %96.30 %Ikke passert
Meløy Energi ASJaJa100.00 %97.13 %Passert
Midt Nett Buskerud ASJaJa99.94 %0.21 %Ikke passert
Midt-Telemark Energi AS, NettJaJa100.00 %98.46 %Passert
Midtkraft Nett ASNeiNei0.00 %0.00 %Passert
Mo Industripark A/S NettJaJa100.00 %1.91 %Ikke passert
Modalen Kraftlag SA NettJaJa51.29 %0.41 %Ikke passert
MØRENETT ASJaJa99.93 %96.44 %Ikke passert
NTE Nett ASJaJa100.00 %99.76 %Passert
Neset Kraft ASNeiNei0.00 %0.00 %Ikke passert
Nesset Kraft AS NettJaJa99.66 %98.73 %Ikke passert
Nord-Salten Kraft ASJaJa100.00 %96.58 %Passert
Nord-Østerdal Kraftlag NettJaJa100.00 %97.46 %Passert
Nordkraft Nett ASJaJa100.00 %95.48 %Passert
Nordkyn Kraftlag SAJaJa100.00 %96.86 %Ikke passert
Nordlandsnett ASJaJa99.99 %95.30 %Passert
Nordmøre Energiverk AS NettJaJa100.00 %98.48 %Passert
Nordvest Nett ASJaJa100.00 %0.31 %Passert
Nore Energi AS NettJaJa99.95 %99.33 %Passert
Norgesnett Askøy JaJa99.98 %0.45 %Passert
Norgesnett FolloJaJa100.00 %0.51 %Passert
Norgesnett FredrikstadJaJa100.00 %95.84 %Passert
Norsk Grønnkraft AS, NettJaJa100.00 %0.00 %Passert
Norsk Hydro ASA (Nett)JaJa100.00 %100.00 %Passert
Norske Skog Saugbrugs NettJaJa100.00 %100.00 %Passert
Norske Skog Skogn AS NettJaJa100.00 %100.00 %Passert
Notodden Energi ASJaJa100.00 %95.86 %Passert
Odda Energi AS NettJaJa99.86 %94.59 %Ikke passert
Oppdal Everk A/S – NettJaJa100.00 %96.98 %Passert
Orkdal Energi AS – NettDelvisNei0.00 %100.00 %Passert
Orkdal Energinett ASJaJa99.97 %52.28 %Ikke passert
Otra Kraft DA NettJaJa100.00 %58.82 %Ikke passert
Rakkestad Energi AS NettJaJa100.00 %96.75 %Ikke passert
Rauland Kraftforsyningslag saJaJa100.00 %98.40 %Passert
Rauma Energi AS NettJaJa99.92 %95.91 %Passert
Repvåg Kraftlag SA NettJaJa100.00 %96.15 %Passert
Ringeriks-Kraft Nett ASJaJa100.00 %98.96 %Passert
Rollag Everk Nett SAJaJa100.00 %97.67 %Passert
Røros Elektrisitetsverk ASJaJa99.97 %96.82 %Passert
SANDØY ENERGI ASJaJa100.00 %98.10 %Passert
SFE Nett ASJaJa100.00 %99.48 %Passert
Selbu Energiverk NettJaJa100.00 %97.40 %Passert
Shell Energy NettJaJa100.00 %0.00 %Passert
Sira Kvina kraftselskap NettJaJa100.00 %100.00 %Passert
Skagerak Kraft NettJaJa100.00 %100.00 %Passert
Skagerak Nett ASJaJa99.99 %99.83 %Passert
Skjåk Energi KF NettJaJa100.00 %98.64 %Passert
Skånevik og Ølen Kraftlag NettJaJa100.00 %97.15 %Passert
Sognekraft AS NettJaJa99.85 %96.25 %Ikke passert
Stange Energi Nett ASJaJa100.00 %99.18 %Passert
Statkraft Energi AS NettJaJa99.65 %93.73 %Ikke passert
Statnett SFJaJa100.00 %99.74 %Passert
Statoil ASA NettJaJa100.00 %100.00 %Passert
Stranda Energi AS NettJaJa100.00 %96.72 %Passert
Stryn Energi AS, NettJaJa100.00 %96.34 %Passert
Suldal Elverk KFJaJa99.98 %98.23 %Passert
Sunndal Energi KF, NettJaJa99.98 %97.63 %Passert
Sunnfjord Energi AS NettJaJa100.00 %96.73 %Passert
Svorka Energi AS NettJaJa100.00 %99.60 %Passert
Sykkylven Energi ASJaJa99.98 %95.30 %Passert
Sør Aurdal Energi AS NettJaJa100.00 %96.43 %Ikke passert
Sør-Norge Aluminium AS (Nett)JaJa100.00 %100.00 %Passert
Tinfos AS NettDelvisDelvis100.00 %10.53 %Ikke passert
Tinn Energi asJaJa99.97 %93.48 %Ikke passert
Titania ASJaJa100.00 %88.89 %Ikke passert
Trollfjord Kraft AS NettDelvisDelvis0.00 %100.00 %Passert
Troms Kraft Nett ASJaJa100.00 %99.81 %Passert
Trøgstad Elverk ASJaJa100.00 %95.69 %Ikke passert
Trønderenergi Nett ASJaJa99.98 %99.34 %Passert
Tysnes Kraftlag SA NettJaJa99.97 %93.32 %Ikke passert
Ulefos Kraftverk DAJaJa100.00 %100.00 %Passert
Uvdal Kraftforsyning – Nett SAJaJa99.86 %95.61 %Ikke passert
VOKKS Nett ASJaJa100.00 %98.63 %Passert
Vadheim Kraft AS NettNeiNei0.00 %100.00 %Ikke passert
Valdres Energiverk AS NettJaJa99.97 %97.79 %Passert
Vang EnergiverkJaJa100.00 %98.59 %Passert
Varanger KraftNett ASJaJa100.00 %96.68 %Passert
Vest-Telemark Kraftlag AS NettJaJa99.94 %97.61 %Ikke passert
Vesterålskraft Nett ASJaJa99.97 %79.40 %Ikke passert
Voss Energi AS NettJaJa99.96 %96.31 %Passert
Yara Norge AS, Yara GlomfjordJaJa100.00 %100.00 %Passert
Ymber ASJaJa99.99 %96.07 %Passert
Åbjørakraft Kolsvik KraftverkJaJa100.00 %100.00 %Passert
Årdal Energi KF NettJaJa100.00 %97.30 %Passert
Østfold Energi AS, NettJaJa100.00 %100.00 %Passert
Øvre Eiker Nett ASJaJa100.00 %95.81 %Passert
Totalt148/159148/159140/15962/159117/159

Regulerte kraftleverandører

Aktør Lastet opp Lastet opp delta Kvalitet nivå 1 Kvalitet nivå 2 Passert M5
Agder Energi Nett AS – regkraftJaJa98.13 %95.82 %Passert
Aktieselskabet Saudefaldene NettJaJa100.00 %100.00 %Passert
Alcoa Norway regkraftNeiNei0.00 %0.00 %Passert
Alta Kraftlag SA – kraftleverandørJaJa100.00 %94.67 %Passert
Andøy Energi AS Nett regkraftJaJa94.81 %93.51 %Passert
Aurland Energiverk regkraftleJaJa100.00 %99.92 %Passert
Austevoll Kraftlag SA regkraftJaJa93.75 %100.00 %Passert
BKK Nett RegulertJaJa97.30 %99.28 %Passert
Ballangen Energi AS – Reg.Kraftlev.JaJa87.50 %100.00 %Passert
Bane NOR regkraftNeiNei0.00 %0.00 %Passert
Bindal Kraftlag SA Lev.pliktig kraftleverandørJaJa0.00 %0.00 %Passert
Dalane Energi regkraftJaJa93.75 %100.00 %Passert
Drangedal everk KFJaJa95.81 %99.40 %Passert
Eidefoss AS Nett regkraftJaJa97.88 %95.58 %Passert
Eidsiva Nett AS – regkraftlevJaJa95.54 %96.66 %Passert
Eneas Energy AS RegJaJa80.50 %95.50 %Passert
Eramet Norway AS reg.kr.levNeiNei0.00 %0.00 %Passert
Etne Elektrisitetslag SAJaJa100.00 %100.00 %Passert
Evenes Kraftforsyning AS regkraftJaJa100.00 %85.71 %Passert
FITJAR KRAFTLAG SA regkraftJaJa100.00 %100.00 %Passert
FORSAND ELVERK KFJaJa90.00 %100.00 %Passert
Finnås Kraftlag SA regkraftJaJa96.50 %100.00 %Passert
Fjelberg Kraftlag SA Nett LeveringspliktJaJa100.00 %100.00 %Passert
Flesberg Elektrisitetsverk NettJaJa100.00 %100.00 %Passert
Fosen Nett AS RegulertJaJa96.88 %99.38 %Passert
Fusa Kraftlag SAJaJa99.42 %96.51 %Passert
Gauldal Nett – regkraftJaJa100.00 %100.00 %Passert
Glitre Energi Nett AS – regkraftJaJa93.52 %94.22 %Passert
Gudbrandsdal Energi Nett AS – regkraftlevJaJa97.94 %96.50 %Passert
HELGELAND KRAFT regkraftJaJa98.48 %99.75 %Passert
Hafslund Nett AS PliktleverandørJaJa100.00 %99.39 %Passert
Hallingdal Kraftnett ASJaJa97.14 %99.82 %Passert
Hammerfest Energi Nett AS, LeveransepliktJaJa98.46 %94.14 %Passert
Hardanger Energi – LeveringspliktJaJa98.63 %95.89 %Passert
Haugaland Kraft Nett AS regkraftDelvisDelvis100.00 %100.00 %Passert
Hemne Kraftlag regkraftJaJa97.30 %100.00 %Passert
Hemsedal Energi regkraftJaJa100.00 %100.00 %Passert
Hjartdal Elverk regkraftlevJaJa100.00 %100.00 %Passert
Hurum Nett AS regkraftJaJa86.90 %97.62 %Passert
Hålogaland Kraft Nett AS – regkraftleverandøJaJa84.68 %94.35 %Passert
Høland & Setskog EL. Reg. kraftlevJaJa99.55 %98.65 %Passert
ISE Nett AS regkraftJaJa98.61 %99.07 %Passert
Istad Nett AS RegulertJaJa98.07 %98.07 %Passert
Jæren Everk KF i HåJaJa98.47 %98.28 %Passert
KRAGERØ ENERGI AS regkraftLEVJaJa98.19 %98.19 %Passert
Klepp Energi AS regkraftJaJa98.46 %96.15 %Passert
Kraftsalg Meløy Energi NettJaJa98.55 %98.55 %Passert
Krødsherad Everk KF – regkraftJaJa71.43 %85.71 %Passert
Kvam Kraftverk ASJaJa97.65 %94.12 %Passert
Kvikne-Rennebu Kraftlag SA RegulertJaJa84.44 %100.00 %Passert
Kvinnherad Energi AS RegulertJaJa91.53 %98.31 %Passert
Lofotkraft AS Nett regkraftJaJa97.23 %96.37 %Passert
Luostejok Kraftlag SA – Reguler KraftJaJa100.00 %100.00 %Passert
Lyse Elnett AS regkraftJaJa95.95 %98.75 %Passert
Lærdal Energi regkraftlevJaJa100.00 %100.00 %Passert
MO INDUSTRIPARK AS regkraftJaJa97.37 %100.00 %Passert
Midt Nett Buskerud – regkraftJaJa89.90 %100.00 %Passert
Midt-Telemark Energi as lev plikt/nettapJaJa97.62 %100.00 %Passert
Midtkraft Nett AS, regkraftNeiNei0.00 %0.00 %Passert
MØRENETT AS regkraftJaJa96.98 %98.40 %Passert
NTE Nett levereringsplikt og nettapJaJa97.72 %99.65 %Passert
Nesset Kraft AS regkraftJaJa96.00 %88.00 %Passert
Nord-Salten Kraft AS, regkraftJaJa83.33 %100.00 %Passert
Nord-Østerdal Kraftlag regkraftJaJa76.47 %94.12 %Passert
Nordkraft Nett AS – regkraftlevJaJa97.71 %95.93 %Passert
Nordkyn Kraftlag SAJaJa97.96 %97.96 %Passert
Nordlandsnett AS – regkraftJaJa94.86 %97.58 %Passert
Nordmøre Energiverk AS Nett RegulertJaJa99.51 %99.01 %Passert
Nordvest Nett AS regkraftJaJa100.00 %98.29 %Passert
Nore Energi AS PliktJaJa100.00 %100.00 %Passert
Norgesnett Askøy Regulert KLJaJa100.00 %89.36 %Passert
Norgesnett Follo Regulert KLJaJa100.00 %98.18 %Passert
Norgesnett Fredrikstad – Regulert KLJaJa97.75 %96.39 %Passert
Notodden Energi Nett ASJaJa96.77 %96.77 %Passert
Odda Energi AS regkraftJaJa90.32 %87.10 %Passert
Oppdal Everk AS Nett Reg.Kraftlev.JaJa65.22 %100.00 %Passert
Orkdal Energinett-RegJaJa95.35 %100.00 %Passert
RAULAND KRAFTFORSYNINGSLAG SA REGULERTKRAFTJaJa97.83 %95.65 %Passert
Rakkestad Energi AS regkraftJaJa93.48 %100.00 %Passert
Rauma Energi AS regkraftJaJa100.00 %97.62 %Passert
Repvåg Kraftlag SAJaJa100.00 %96.43 %Passert
Ringeriks-Kraft Nett (regkraft)JaJa97.26 %99.09 %Passert
Rollag Elverk NettJaJa96.15 %98.08 %Passert
Røros Elektrisitetsverk RegJaJa85.71 %100.00 %Passert
SFE Nett REG KraftleverandørJaJa96.48 %99.71 %Passert
Sandøy Energi ASJaJa92.86 %92.86 %Passert
Selbu Energiverk RegJaJa97.78 %100.00 %Passert
Skagerak Nett AS RegulertJaJa97.51 %99.58 %Passert
Skjåk Energi KF regkraftlev.JaJa66.67 %100.00 %Passert
Skånevik Ølen Kraftlag Sa NettJaJa92.47 %98.92 %Passert
Sognekraft AS Nett, regkraftJaJa94.29 %94.29 %Passert
Stange Energi Nett as – regkraftJaJa98.63 %100.00 %Passert
Statnett NettapNeiNei0.00 %0.00 %Passert
Stranda Energi AS regkraftJaJa84.62 %84.62 %Passert
Stryn Energi AS, regkraftJaJa98.63 %98.63 %Passert
Suldal Elverk KF regkraftlevJaJa100.00 %100.00 %Passert
Sunndal Energi regkraftJaJa81.25 %87.50 %Passert
Sunnfjord Energi Nett regkraftJaJa98.09 %96.18 %Passert
Svorka Energi Nett regkraftJaJa98.21 %100.00 %Passert
Sykkylven Energi ASJaJa95.26 %94.83 %Passert
Sør Aurdal Energi AS regkraftJaJa99.28 %100.00 %Passert
Tinfos AS reg.kr.levNeiNei0.00 %0.00 %Passert
Tinn Energi AS regkraftlev.JaJa97.66 %99.22 %Passert
Trollfjord Kraft As Nett regkraftNeiNei0.00 %0.00 %Passert
Troms Kraft Nett regkraftJaJa90.48 %99.59 %Passert
Trøgstad Elverk ASJaJa97.83 %97.83 %Passert
Trønderenergi Nett Pliktleveranse SLRJaJa95.39 %99.05 %Passert
Tysnes Kraftlag SA PliktJaJa98.11 %100.00 %Passert
Uvdal Kraftforsyning SAJaJa93.75 %93.75 %Passert
VOKKS Nett AS KraftkjøpJaJa99.28 %99.28 %Passert
Vadheim Kraft AS Nett, regkraftNeiNei0.00 %0.00 %Passert
Valdres Energiverk AS RegulertJaJa88.33 %96.67 %Passert
Vang Energiverk KF RegulertJaJa92.31 %97.44 %Passert
Varanger KraftNett Pliktleveranse ASJaJa98.89 %98.33 %Passert
Vest-Telemark Kraftlag AS regkraftJaJa99.35 %97.73 %Passert
Vesterålskraft Nett AS – regkraftJaJa96.17 %97.81 %Passert
Voss Energi ASJaJa99.53 %95.17 %Passert
Ymber AS – regkraftJaJa98.26 %98.26 %Passert
Årdal Energi KF Nett regkraftJaJa100.00 %100.00 %Passert
Øvre Eiker Nett ASJaJa88.24 %98.40 %Passert
Totalt111/120111/12023/12068/120120/120

Kraftleverandører

Aktør Lastet opp Lastet opp delta Kvalitet nivå 1 Kvalitet nivå 2 Passert M5
AGA ASNeiNeiNeiNeiIkke passert
AKRAFT ASJaJaNeiNeiIkke passert
AVINOR ASJaJaJaJaPassert
AXPO Nordic ASJaJaJaNeiIkke passert
Agder Energi Vannkraft ASJaJaJaNeiIkke passert
Agva Kraft ASJaJaNeiJaPassert
Akershus Energi Vannkraft ASJaJaNeiNeiIkke passert
Aktieselskabet SaudefaldeneJaJaNeiJaIkke passert
Andøy Energi AS – KraftJaJaJaNeiPassert
Askøy Energi ASJaJaJaNeiPassert
Aurland Energiverk ASJaDelvisNeiNeiPassert
Austevoll Kraftlag BAJaJaJaJaPassert
BKK Produksjon ASJaJaJaJaPassert
Ballangen KraftJaJaJaNeiPassert
Bane EnergiJaJaJaJaPassert
Bane NORJaJaJaJaPassert
Bindal Kraftlag MarkedJaJaJaJaPassert
Bodø Energi KraftsalgJaJaJaNeiPassert
Coop Norge SAJaJaNeiJaIkke passert
Dalane Energi IKSJaJaJaJaPassert
Dragefossen Kraftanlegg AS KraftJaJaJaNeiPassert
Drangedal KraftJaJaNeiJaIkke passert
E-CO Energi ASJaJaJaJaPassert
ENI NORGE ASJaJaJaJaPassert
ETNE ELEKTRISITETSLAG-KRAFTJaJaJaJaPassert
EVRY ASAJaJaNeiJaIkke passert
Eidefoss ASJaJaJaJaPassert
Eidsiva Marked ASJaJaJaNeiPassert
Eidsiva Vannkraft ASJaJaNeiNeiIkke passert
Eiendomsspar Energi ASJaJaJaJaPassert
Elkem AS JaJaJaJaPassert
Elkraft ASJaJaNeiNeiIkke passert
Eneas Energy KraftJaJaNeiJaIkke passert
Energi Salg Norge ASJaJaNeiNeiIkke passert
Engie E & P Norge ASJaJaJaNeiIkke passert
Evenes Kraftforsyning AS KraftJaJaJaNeiIkke passert
FITJAR KRAFTLAG SA KraftJaJaJaNeiIkke passert
Finnås Kraftlag SA (kraft)JaJaJaJaPassert
Fjelberg Kraftlag SAJaJaJaJaPassert
Fjord Energi ASJaJaNeiNeiIkke passert
Fjordkraft ASJaJaJaNeiPassert
Fjordkraft LokalNeiNeiNeiNeiPassert
Flesberg Elektrisitetsverk ASJaJaJaJaPassert
Follo Energi ASJaJaJaNeiPassert
Forsand Elverk – KraftJaJaJaNeiPassert
Fortum Markets ASJaJaJaNeiPassert
FosenKraft Marked JaJaJaNeiIkke passert
Fredrikstad EnergiSalg ASJaJaJaNeiIkke passert
Fusa Kraftlag SA KRAFTJaJaNeiNeiIkke passert
Gauldal Energi AS utgJaJaJaNeiIkke passert
Glitre Energi Produksjon ASJaJaJaNeiIkke passert
Glitre Energi Strøm ASJaJaJaJaPassert
Gudbrandsdal Energi AS (Ny)JaJaNeiJaPassert
HAFSLUND STRØM ASJaJaJaJaPassert
HALLINGKRAFT ASJaJaJaJaPassert
Hafslund Hedging ASJaJaNeiNeiIkke passert
Hammerfest Energi Kraftomsetning ASJaJaJaNeiPassert
Hardanger Energi AS KraftJaJaJaNeiPassert
Haugaland Kraft ASJaJaNeiNeiPassert
Haugaland Kraft Energi ASJaJaJaJaPassert
Helgeland Kraft ASJaJaNeiJaPassert
Helgeland Kraft AS VannkraftJaJaJaJaPassert
Helse Sør-Øst RHFJaJaJaJaPassert
Hemne Kraftlag SA KRAFTJaJaJaNeiPassert
Hemsedal Energi KFJaJaJaJaPassert
Hjartdal Elverk AS KraftJaJaJaNeiIkke passert
Hurum Kraft ASJaJaJaNeiPassert
Hydro Energi ASJaJaNeiJaPassert
Hålogaland Kraft Kunde ASJaJaJaJaPassert
Høland og Setskog ElverkJaJaJaJaPassert
Ishavskraft ASJaJaNeiJaPassert
Istad Kraft ASJaJaJaNeiPassert
JotunKraft A/SJaJaJaJaPassert
KRAGERØ KRAFT ASJaJaJaJaPassert
Kinect Energy Spot ASJaJaNeiJaPassert
Kongsberg Energiselskap ASJaJaJaNeiIkke passert
Kongsvinger KommuneJaJaJaJaPassert
Kraft1 ASJaJaNeiNeiIkke passert
Kraftinor ASJaJaNeiNeiPassert
Kraftverkene i OrklaJaJaJaJaPassert
Krødsherad Everk KF – KraftJaJaJaJaPassert
Kvam Kraftverk AS KraftJaJaJaNeiPassert
Kvikne-Rennebu Kraftlag KraftJaJaJaJaPassert
Kvinnherad Energi ASJaJaJaNeiPassert
LOS ASJaJaJaJaPassert
Luster Energiverk ASJaJaJaJaPassert
Lyse Energisalg ASJaJaJaJaPassert
Lyse Produksjon ASJaJaJaJaPassert
Lærdal Energi ASJaJaNeiNeiIkke passert
Markedskraft ASAJaJaJaNeiIkke passert
Meløy Energi AS, KraftleverandørJaJaJaNeiPassert
Mesta ASJaJaNeiJaIkke passert
Midt Kraft Buskerud ASJaJaJaJaPassert
Midt-Telemark Energi ASJaJaJaJaPassert
Mo Industripark AS KraftleverandørJaJaJaJaPassert
Modum Kraftproduksjon KFJaJaJaJaPassert
NOBLE CLEAN FUELS LTDNeiNeiNeiNeiIkke passert
NTE Marked ASJaJaJaJaPassert
Nammo Raufoss ASJaJaJaJaPassert
Nesset Kraft ASJaJaNeiJaIkke passert
Nord-Salten Kraft AS kraftleverandørJaJaJaNeiPassert
Nord-Østerdal Kraftlag MarkedJaJaJaNeiPassert
Nordkraft Produksjon ASNeiNeiNeiNeiPassert
Nordmøre Energiverk ASJaJaJaJaPassert
Nore Energi AS KraftJaJaJaJaPassert
NorgesEnergi ASJaJaJaJaPassert
Norgesnett Askøy- regkraftJaJaJaNeiPassert
Norgesnett Follo – Regulert KL JaJaJaNeiPassert
Notodden Energi Kraft ASJaJaJaNeiPassert
Odda Energi ASJaJaNeiJaIkke passert
Oppdal Everk KraftJaJaJaNeiPassert
Oppegård KommuneJaJaJaJaPassert
Oppland Energi ASJaJaJaJaPassert
Orkdal Energi AS – KraftJaJaJaJaPassert
Orkdal Energi-Nett-RegNeiNeiNeiNeiPassert
Oslo Kraft ASJaJaJaJaPassert
Otovo ASJaJaNeiNeiIkke passert
Pasvik Kraft ASNeiNeiNeiNeiIkke passert
Pelagia ASJaJaJaNeiIkke passert
Rakkestad Energi AS KraftJaJaJaJaPassert
Rauland Kraftforsyningslag – KraftJaJaJaJaPassert
Rauma Energi Kraft ASJaJaNeiNeiIkke passert
Reinstaul KraftNeiNeiNeiNeiIkke passert
Reitan Convenience ASJaJaNeiJaIkke passert
Ringeriks-Kraft Strøm ASJaJaJaJaPassert
Ringeriks-Kraft Produksjon ASJaJaJaJaPassert
Rissa Kraftlag SAJaJaJaJaPassert
Rollag Elektrisitetsverk KraftJaJaJaNeiPassert
Rødøy-Lurøy Kraftverk ASJaJaJaNeiIkke passert
Røros Elektrisitetsverk Kraft JaJaJaNeiPassert
Røyken KraftJaJaJaNeiPassert
SFE KRAFT ASJaJaJaNeiPassert
SFE PRODUKSJON ASJaJaJaNeiPassert
SKS KraftSalg ASJaJaJaNeiIkke passert
SKS Produksjon ASJaJaJaNeiIkke passert
SULDAL ELVERK KF AKTØRJaJaJaJaPassert
Scandem NorgeNeiNeiNeiNeiPassert
Scandic Hotels ASJaJaJaJaPassert
Scandinavian Energy Group ASNeiNeiNeiNeiPassert
Selbu EnergiverkJaJaJaNeiPassert
Shell EnergyJaJaJaJaPassert
Sira-Kvina Kraftselskap ProduksjonJaJaJaJaPassert
Skagerak Kraft ASJaJaNeiNeiIkke passert
SkandiaEnergi Omsetning ASJaJaJaJaPassert
Skjåk Energi KF KraftJaJaJaJaPassert
Skånevik Ølen Kraftlag SAJaJaNeiNeiIkke passert
Sognekraft A/SJaJaNeiNeiPassert
Stange Energi Marked ASJaJaJaJaPassert
Statens VegvesenJaJaJaJaPassert
Statkraft Energi ASJaJaJaJaPassert
Statoil ASAJaJaJaJaPassert
Stranda Energi AS KraftJaJaJaNeiPassert
Stryn Energi AS, KraftJaJaJaNeiPassert
Studentsamskipnaden i OsloJaJaNeiJaIkke passert
Sunndal Energi KFJaJaJaNeiPassert
Sunnfjord Energi ASJaJaJaNeiPassert
Sunnhordland Kraftlag ASJaJaJaJaPassert
Svorka Energi AS KraftJaJaJaJaPassert
Sør Aurdal Energi AS KraftJaJaJaJaPassert
TIZIR TITANIUM & IRON ASNeiNeiNeiNeiIkke passert
Tafjord Kraftproduksjon ASJaJaJaNeiPassert
Tafjord Marked ASJaJaJaNeiIkke passert
Telenor Eiendom Holding AsJaJaJaJaPassert
Telinet Energi ASJaJaJaNeiIkke passert
Tibber Norge ASJaJaJaNeiIkke passert
Tinde Energi ASDelvisDelvisJaJaPassert
Tinfos AS_RE_BRPJaJaJaJaPassert
Tinn Energi AS KraftJaJaJaJaPassert
Trollfjord Kraft ASNeiNeiNeiNeiPassert
Trondheim Kraft ASJaJaJaNeiPassert
TrønderEnergi Marked AS – KraftJaJaNeiJaIkke passert
Trønderenergi Kraft ASJaJaJaNeiPassert
Tussa Energi ASJaJaJaNeiPassert
Tussa-24 ASJaJaJaNeiIkke passert
Tysnes Kraftlag SA KraftJaJaJaJaPassert
Ustekveikja Energi ASJaJaJaJaPassert
Uvdal Kraftforsyning SA JaJaJaNeiIkke passert
VOKKS KRAFT ASJaJaJaJaPassert
Valdres Energiverk AS KraftJaJaJaNeiPassert
Varanger KraftMarked ASJaJaJaNeiPassert
Varner Retail ASJaJaJaNeiIkke passert
Vattenfall AB Filial NorgeJaJaNeiNeiIkke passert
Vest-Telemark Kraftlag AS KraftJaJaJaJaPassert
Vesterålskraft Strøm ASDelvisNeiJaJaPassert
Vesterålskraft Strøm AS eksternJaJaJaNeiPassert
Voss Energi AS KraftJaJaJaNeiPassert
Voss Energi AS Kraft (ny)NeiNeiNeiNeiPassert
e20Smart Energi ASJaJaJaJaPassert
modalen kraftlag saJaJaNeiJaIkke passert
Årdal Energi KFJaJaJaNeiPassert
ØVRE EIKER STRØM ASJaJaJaNeiPassert
Østfold Energi ASJaJaJaNeiPassert
Totalt178/192177/192143/19294/192138/192