Aktørgodkjenning

Aktørgodkjenning er utsatt grunnet forsinkelsen på Elhub Go Live og skal ikke lenger gjennomføres til milepæl M6 (1. juli 2017). Ny dato for aktørgodkjenning kommer. Alle aktører skal gjennomføre Aktørgodkjenning mot Elhub testmiljø. Dette innebærer å gjennomføre et antall definerte testcase for hver av de rollene aktøren vil ha mot Elhub.

Aktørgodkjenning vil være selvbetjent slik at hver aktør kan teste i sitt tempo. Det vil etableres obligatoriske testcase, tilpasset aktørtypene, som skal gjennomføres. Disse finner du HER.
For krav til testmiljø henvises til hovedsiden for Aktørtest og godkjenning.

Hensikt med Aktørgodkjenning:

  • Verifisere teknisk oppsett og adressering mot hver aktør
  • Verifisere at aktørene kan kjøre de viktigste prosessene pr. rolle fra eget system
  • Opplæring av aktørene

Omfang:

  • Definerte testcase pr. rolle (minimum 1 BRS pr. rolle)
  • Både obligatoriske og valgfrie test case.

Gjennomføring:

  • Pilotering (for Elhub-piloter)
  • Gjennomføre testcase for Aktørgodkjenning i henhold til egen rolle