Migrering

Milepæl 6 for migrering til Elhub er satt til 1. juli 2017.

Milepæl M6 skal følges som tidligere kommunisert. Datakvalitetskravene er nå også strammet inn, og vil være 99,98% i nivå 1, og 99% i nivå 2. Måleverdier er også hevet til nivå 1, og en del nye sjekker er innført. Mer informasjon om de nye sjekkene finnes her.

Migreringsprosess m6