Aktørsertifisering

Til milepæl 5 skal alle aktører være sertifisert i Edielportalen (1. mars 2017). Dette omfatter å gjennomføre det sett av testcase som er definert for de rollene som aktøren har registrert. Sertifiseringen må gjennomføres med den systemkombinasjonen som aktøren skal benytte i Elhub, og det er en forutsetning at aktuell systemkombinasjon også er sertifisert i forkant.

Retningslinjer for aktørsertifisering:

 • Aktørsertifiseringen skal gjennomføres av Nettselskaper og Kraftleverandører,
 • Aktørsertifisering skal gjennomføres på et kjernesystem som er sertifisert på versjon 1.6.
 • Aktørsertifisering skal gjennomføres på en systemkombinasjon som er sertifisert på versjon 1.6.
 • Aktørsertifisering skal være gjennomført før aktørene gjennomfører godkjenning mot Elhub
 • Alle piloter som har oppnådd sertifisering i pilotfasen beholder denne og har således nådd kravene sertifisering på M5.

Under finnes en brukermanual per testbare rolle, samt en mappe med testdata som skal brukes. Vi anbefaler alle å lese brukermanualen før testingen starter. Brukermanualene beskriver testforberedelser som må være på plass før testing kan starte. Se instrukser for mer detaljert informasjon om forberedelser i Edielportalen.
For en kortfattet oversikt over punktene man må igjennom kan sjekklisten under benyttes.
For å sikre rask respons ved supporthenvendelser anbefaler vi alle aktører å komme i gang med testing så tidlig som mulig!

Testdata

Det første testdatasettet vi la ut hadde noen mangler som er rettet opp i ‘Datasett Aktørsertifisering v1.1’ den 12.01.2017. Det er ikke sikkert alle aktører vil værer berørt av manglene i forrige sett, dette kan være systemavhengig. Allerede godkjente test case forblir godkjent.

Dersom man ikke ønsker å laste ned det nye settet er det tilstrekkelig å oppdatere følgende punkter:

 • Datasett 6 har MålepunktID 707057500017026063 (Test case 7a og 7b for DDQ). NB: avviker fra beskrivelse i brukermanual v 1.0.
 • Datasett 3 har fått ny sluttbrukerID 24062246878 (Test case 9 for DDM)
 • Datasett 7 har fått ny sluttbrukerID 991304391 (Kan brukes i Test case 4 for DDM)
 • Datasett 2 har fått samme MålepunktID i alle fliker; 707057500016702609 (Test case 8 for SLR )
 • Datasett 15 har fått
  o slutt bruker navn ‘Stina Bruvoll’,
  o sluttbrukerID 13104840986
  o målepunktID 707057500017026155
  o Målepunktadresse: Vikerfjellet 91, 9521 Kautokeino
  o Telefonnummer: 20531148
  (Inngår i test case 3 og 9 for SLR)
 • Datasett 8 har fått:
  o Firmanavn: Brevini Norge
  o Postadresse: Bergfrueveien 60, 3727 Skien
  o Telefonnummer: 20552121
  (Inngår i test case 2 for SLR)

Se opptak av webinar om aktørsertifisering og demo av hvordan du gjennomfører testcasene her