Migrering

Milepæl 5 for migrering til Elhub er satt til 1. mars 2017

Mer informasjon om milepælen vil publiseres når den nærmer seg.

Migreringsprosess m5


Datakvalitetskrav og varsel om vedtak fra NVE knyttet til M5
NVE har varslet at det vil kunne bli fattet vedtak for aktører som ikke deltar, eller oppnår datakvalitetskravene til M5. Det er derfor viktig at ALLE gjennomfører aktivitetene nevnt under.
Datakvalitetskravet er strammet inn fra M4b, kvalitetskravet i nivå 1 er 99,9%, mens kvalitetskravet i nivå 2 er 98%. Vi har nå rettet opp i alle feilene fra «"Kjente feil i DAM":http://elhub.no/nb/test-og-migrering/datamigrering/dam/kjente-feil-i-dam» siden M4b, og alle feilkoder teller dermed mot datakvalitsprosenten. I tillegg vil manglende målepunkter telles som nivå 1 feil. For nettselskaper vil manglende måleverdier føre til feil i nivå 2.

Hva skal migreres

 1. Grunndata med historikk tilbake til 23.oktober 2014. Dette innebærer alle forbruk-, produksjon, kombinasjon- og utvekslingspunkter tilbake til denne datoen, med tilhørende kontrakts og kundeinformasjon.
 2. Måleverdier fra og med 1.januar 2017, til og med søndag 22.januar. Vi skal ha døgnverdier, stander og volumer for profilerte målepunkter, og timesverdier for alle timesavleste målere.


Aktiviteter

 1. Før fredag 27.januar: Logg inn i DAM og sjekk at du har tilgang. Last ned rapportene som heter «Brukertilganger». Disse vil gi en oversikt over hvilke aktører du har tilgang til, samt hvem som har tilgang til de samme aktørene som deg. Dersom du oppdager feil i denne listen, ta kontakt på post@elhub.no så snart som mulig.
 2. Onsdag 1.februar: Gjør et fullt uttrekk av data fra systemet deres og last dette opp til DAM. Det skal lastes opp data fra netteier, kraftleverandør og regulert kraftleverandør. Om den regulerte kraftleverandøren har rollen SLR men ikke har leveringsplikt-kontrakter, ber vi om at det gis beskjed til oss slik at vi vet at det ikke vil komme filer fra aktøren. Det skal lastes opp kunde-, kontrakt- og målepunktsfil. Netteier må også laste opp måleverdifil(er). Det skal lastes opp måleverdier 1 måned tilbake i tid, altså måleverdier tilbake til og med 1.januar.
 3. Fredag 3.februar og utover: Avvent tilbakemelding på komplette avviksfiler i DAM, og last så ned komplette avviksfiler. Det er mulig å laste ned avviksfiler også før denne datoen, men de vil ikke inneholde avvik for konsistens før Elhub har gitt beskjed om at dette er klart.
 4. Mandag 6.februar: Logg inn i DAM og se om aktørene du representerer har passert datakvalitetskravet. I motsetning til tidligere vil vi ikke distribuere datakvalitetsrapporten via epost, men tilgjengeliggjøre datakvaliteten i DAM. Vi anbefaler også å laste ned rapporten «Oversikt over feil registrert pr målepunkt» som danner grunnlaget for datakvalitetsprosentene.
 5. Frem mot mandag 27.februar: Utbedre datakvaliteten basert på NCF lastet ned fra DAM for å oppnå datakvalitetskravet.
 6. Mandag 27.februar: Gjør et delta-uttrekk fra systemet og overfør disse til DAM. (Delta-uttrekk er et uttrekk som inneholder endringer og oppdateringer som har skjedd siden det fulle uttrekket som ble gjort i starten av juni.) Aktører med mindre enn 5000 målepunkter kan laste opp fulle uttrekk.
 7. Onsdag 1.mars: Avvent tilbakemelding på komplette avviksfiler i DAM, og last ned komplette avviksfiler. Samme rapport og datakvalitetsprosent som ved den fulle opplastingen vil bli tilgjengeliggjort i DAM så snart det er klart.
 8. Onsdag 22. mars: Migrering av deltafiler til DAM. Måleverdier til og med 12.03.
 9. Etter Onsdag 22. mars: Avvent tilbakemelding fra DAM på komplette avviksfiler, rapporter og kvalitetsmåling.


Nyttige linker:
- Kjente feil i DAM
- Driftstatus DAM
- Nedlastbare rapporter i DAM