Analyse av manglende måleverdier ved full opplasting

Når vi beregnet datakvalitet etter M4b full opplasting så vi at det manglet store mengder måleverdier for perioden vi sjekket for. Denne siden gjør en kort analyse av hvilke mangler vi kan se. Se for øvrig oversikt over hvilke måleverdier som skal migreres.

Publisert 07.11.2016 11:00

Av rundt 3 millioner målepunkter kunne vi kun se å ha mottatt korrekte måleverdier for ca 800 tusen. Tidsperioden vi sjekket for var 01.10.2016 00:00 til 23.10.2016 00:00 (Norsk tid). Verdiene vi sjekket var alle måleverdier angitt i volumkategori “Interval” eller “Preliminary”. Dette dekker timesverdier og døgn-PPCer. Stander og periodevolum for profilerte målepunkter er ikke med i sjekken. I tillegg ser vi at vi har vi mottatt en eller annen form for måleverdier for 2 millioner målepunkter, men som ikke er for riktig periode.

Tallene i datakvalitetsrapporten er litt rare grunnet spesialseriene.

I datakvalitetsrapporten som ble sendt på epost har vi angitt total-antallet målepunkter og antallet av disse vi har fått måleverdier for. I noen tilfeller er tallet av målepunkter m/ måleverdier større enn totalantallet. Dette kommer av at spesialseriene er talt inn i antall målepunkter med måleverdier, men ikke totalt antall målepunkter. Man kan da trekke fra antallet spesialserier, så vil man ha det reelle tallet.

Avvik grunnet manglende timesverdier eller døgn-PPCer

Det største avviket vi ser er manglende timesverdier eller døgn-PPCer. Det er nesten 700 tusen profilmålte målepunkter hvor vi har mottatt stander eller periodevolum, men ikke døgnverdier. Vi har mottatt time/døgn-verdier for kun ca 1,8 millioner målepunkter.

Avvik grunnet at time/døgn-verdier ikke dekker perioden i det hele tatt

Vi har sjekket antallet målepunkter som har siste til-dato satt før 1. oktober. Dette gjelder ca 600 000 målepunkter.

Avvik grunnet ikke fullført ukesavregning for uken før migrering

Vi har fått tilbakemelding at noe av avviket skyldes at ukesavregning ikke var kjørt hos noen aktører for uken før migreringsdato, slik at verdier frem til 23.10.2016 ikke var klare. Hvis vi justerer datoene og sjekker for verdier til og med 15.10 ser vi at vi har fått korrekte måleverdier for ca 200 tusen ekstra målepunkter. Siden fristen for ukesavregning er onsdag vil vi vurdere om vi skal endre sjekk-datoer på delta-migreringen.

Avvik grunnet måleverdier ikke migrert helt tilbake til og med 01.10.2016

Vi ser at ca 110 tusen målepunkter har første til-dato satt etter 01.10.2016. Mange av disse har sendt første verdi fra rundt midnatt 01. til 02. oktober.

Avvik grunnet feil i format på måleverdiene

Feil format på målerverdiene fører til at disse ikke blir aksepterte. Dette forklarer ca 40-50 tusen av målepunktene.