Migrering

Denne siden forklarer aktiviteter knyttet til migrering for M4b.

Som tidligere har migreringen til M4b, 2 delaktiviteter knyttet til seg; full opplasting og delta opplasting. Datakvalitetskravene til M4b er det samme som til M4a, men flere kriterier vil telle i målingen enn tidligere.

Først og fremst vil manglende målepunkter nå telle som nivå 1 feil. I tillegg vil manglende måleverdi på et målepunkt telle som nivå 2 feil. Det er også introdusert flere regler som sjekker innsendte data mot strukturdata. Strukturdatareglene vil foreløpig rapporteres i nivå 3, men vil øke til senere milepæler for å reflektere feltet som utløser feilen.

Oppsummering av nye sjekker som er innført til M4b

- Manglende målepunkt teller nå som nivå 1 feil (nett)
- Manglende måleverdier på målepunkt som nivå 2 feil (nett)
- Sjekk at oppgitt postkode er gyldig (både på målepunkt (nett) og kunde (kraft))
- Sjekk at oppgitt MGA finnes (nett)
- Sjekk at angitt netteier stemmer med MGA (kraft)
- Sjekk at angitt netteier finnes i Ediel-portalen (kraft)
- Sjekk at balanseansvarlig finnes i Ediel-portalen (nett)
- Sjekk at det ikke migreres kontrakter på utvekslingspunkter

Tidsplan for M4b

Full opplasting vil foregå onsdag 26.oktober, mens delta-opplastingen vil foregå onsdag 30.november.

Migreringsprosess m4b

Analyse av manglende måleverdier ved full opplasting