Migrering og regulert kraftleverandør

I henhold til planen for innføring av Regulert Kraftleverandør skulle alle målepunkter på leveranseplikt vært overført til nytt GLN for Regulert Kraftleverandør innen 13. mai 2016. For milepæl M4 betyr det at disse kontraktene ble migrert i egne filer.

Alle leveringspliktkontrakter (LR – Last Resort), målepunkter og kunder skal migreres på GLN for Regulert Kraftleverandør. Regulerte Kraftleverandører legges inn som Kraftleverandører i DAM, så filnavnene skal derfor starte med «BS» og ikke «GO». Disse kontraktene regnes da som kraftleverandørkontrakt. I tillegg skal kundene, kontraktene og målepunktene dette gjelder, som vanlig migreres fra Nettselskapet.
Det betyr at dere som Netteiere må sørge for at kunder på leveringsplikt migreres både fra Netteier og Regulert Kraftleverandør.

Opprettelse av Regulerte Kraftleverandører i DAM

Elhub-prosjektet vil ta seg av registreringen av Regulerte Kraftleverandører i DAM. Det vil foregå på følgende måte:

  • Vi benytter EDIEL-registeret for å hente ut informasjon for å opprette aktøren (GLN, Org og navn)
  • Aktøren opprettes som Kraftleverandør i DAM. Dette medfører som nevnt at Regulert Kraftleverandør må migrere filer som BS.
  • Alle brukere som har tilgang for å laste opp filer for nett-aktøren vil også få tilgang til å laste opp filer for den Regulerte Kraftleverandøren.